HUN-REN-BME Kutatócsoport

MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport

Pályázati azonosító:
MTA–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport
Támogató:
Magyar Tudományos Akadémia
Futamidő:
2017. január 1. - 2022. január 1.
Témavezető (BME):
Prof. Dr. Czigány Tibor

Résztvevő kutatók (BME):
Dr. Kmetty Ákos
Dr. Mészáros László
Dr. Molnár Kolos
Dr. Tábi Tamás
Dr. Tamás-Bényei Péter
Dr. Bárány Tamás
Dr. Czél Gergely
Prof. Dr. h.c. mult. Karger-Kocsis József
Dr. Romhány Gábor
Dr. Szebényi GáborPályázat támogatásával megjelent közlemények


 1. Magyar G., Poór D. I., Lukács T., Tamás-Bényei P., Geier N.: Impact assessment of fillers on the machinability of carbon fibre reinforced polymer composites. Procedia CIRP, 118, 833-838 (2023) 10.1016/j.procir.2023.06.143
 2. Vermes B., Czigány T.: Improving the extension–twist coupling performance of practically warpage-free laminates via layup hybridization. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 42, 131-139 (2023) 10.1177/07316844221102941 IF=3.1 Q2
 3. Bocz K., Ronkay F. Gy., Vadas D., Molnár B., Gere D., Czigány T., Marosi Gy.: Flame retardancy of PET foams manufactured from bottle waste. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 148, 217-228 (2023) 10.1007/s10973-022-11423-3 IF=4.4 Q1
 4. Hliva V., Szebényi G.: Non-Destructive Evaluation and Damage Determination of Fiber-Reinforced Composites by Digital Image Correlation. Journal of Nondestructive Evaluation, 42, 43/1-43/15 (2023) 10.1007/s10921-023-00957-7
 5. Golcs Á., Vermes B., Siwek D. C., Huszthy P., Tóth T.: Innovation in potentiometry: 3D-printed polylactic acid-based ion-selective bulk electrode membranes. Journal of Applied Electrochemistry, 52, 1369-1382 (2022) 10.1007/s10800-022-01706-w IF=2.9 Q3
 6. Petrény R., Almásy L., Mészáros L.: Investigation of the interphase structure in polyamide 6–matrix, multi-scale composites. Composites Science and Technology, 225, 109489/1-109489/ (2022) 10.1016/j.compscitech.2022.109489 IF=9.1 Q1
 7. Kiss L., Simon D. Á., Bárány T., Mészáros L.: Synergistic effects of gamma pre-irradiation and additional vulcanizing agent in case of ground tire rubber containing vulcanizates. Radiation Physics and Chemistry, 201, 110414/1-110414/7 (2022) 10.1016/j.radphyschem.2022.110414 IF=2.9 D1
 8. Kiss L., Simon D. Á., Petrény R., Kocsis D., Bárány T., Mészáros L.: Ground tire rubber filled low-density polyethylene: The effect of particle size. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 5, 12-17 (2022) 10.1016/j.aiepr.2021.07.001
 9. Tábi T., Pölöskei K.: The effect of processing parameters and Calcium-stearate on the ejection process of injection molded Poly(Lactic Acid) products. Periodica Polytechnica-Mechanical Engineering, 66, 17-25 (2022) 10.3311/PPme.18246 IF=1.3
 10. Ageyeva T., Kovács J. G., Tábi T.: Comparison of the efficiency of the most effective heterogeneous nucleating agents for Poly(lactic acid). Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 147, 8199-8211 (2022) 10.1007/s10973-021-11145-y IF=4.4 Q1
 11. Litauszki K., Igriczné Kiserdei É., Pamlényi P., Szarka Gy., Kmetty Á., Kovács Zs.: Controlled drug release from laser treated polymeric carrier. Journal of Pharmaceutical Sciences, 111, 3297-3303 (2022) 10.1016/j.xphs.2022.08.018 IF=3.8 Q2
 12. Palcsó B., Kazsoki A. K., Herczegh A., Ghidán Á., Pinke B., Mészáros L., Zelkó R.: Formulation of Chlorine-Dioxide-Releasing Nanofibers for Disinfection in Humid and CO2-Rich Environment. Nanomaterials, 12, 1481/1-1481/12 (2022) 10.3390/nano12091481 IF=5.3 Q1
 13. Kara Y., Molnar K: Development of single-polypropylene composites interleaved with MWCNT-doped melt-blown fine fiber mats. Polymer Composites, 43, 5208/1- 5208/ (2022) https://doi.org/10.1002/pc.26812 IF=5.2 Q1
 14. Vermes B., Czigány T.: Multi-Parameter layup optimization and the effect of layup homogenization on the bending compliance matrix of coupled composites. Periodica Polytechnica-Mechanical Engineering, 62, 158-165 (2022) 10.3311/PPme.19702 IF=1.3
 15. Mészáros L., Tatár B., Toth K., Földes A., S. Nagy K., Jedlovszky-Hajdú A., Tóth T., Molnár K.: Novel, injection molded all-polyethylene composites for potential biomedical implant applications. Journal of Materials Research and Technology, 17, 743-755 (2022) 10.1016/j.jmrt.2022.01.051 IF=6.4 D1
 16. Mészáros L., Horváth A., Tóth Cs., Petrény R.: Development of electrically conductive polylactic acid matrix composite containing carbon nanotubes. in 'Nanocon 2022 - 14th International Conference on Nanomaterials - Research & Applications Brno, Czech Republic. 2022.10.19.-2022.10.21,1 (2022)
 17. Petrovics N., Kirchkeszner Cs., Tábi T., Magyar N., Kovácsné Székely I., Szabó B. S., Nyiri Z., Eke Zs.: Effect of temperature and plasticizer content of polypropylene and polylactic acid on migration kinetics into isooctane and 95 v/v% ethanol as alternative fatty food simulants. Food Packaging and Shelf Life, 33, 100916/1-100916/10 (2022) 10.1016/j.fpsl.2022.100916 IF=8 D1
 18. Tábi T.: Biodegradable bio-based plastics: Compostable or recyclable?. Express Polymer Letters, 16, 115-115 (2022) 10.3144/expresspolymlett.2022.9 IF=3.3 Q2
 19. Varbai B., Katula L., Dobránszky J.: A hidrogén tárolásának és szállításának lehetőségei. Anyagvizsgálók Lapja, 33, 16-21 (2022)
 20. Tábi T.: Talkum hatása a politejsav biopolimer tulajdonságaira. in 'XXX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT 2022) Székelyudvarhely, Románia. 2022.04.21-2022.04.24.,5 (2022)
 21. Kara Y., Molnár K.: Decomposition Behavior of Stereocomplex PLA Melt-Blown Fine Fiber Mats in Water and in Compost. Journal of Polymers and the Environment, , (2022) 10.1007/s10924-022-02694-w IF=5.3 Q1
 22. Molnár K.: On underground music and scientometrics. Express Polymer Letters, 16, 220-220 (2022) 10.3144/expresspolymlett.2022.17 IF=3.3 Q2
 23. Temesi T., Czigány T.: Laser‑joined aluminium–polypropylene sheets: the effect of the surface preparation of aluminium. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 121, 6907-6920 (2022) 10.1007/s00170-022-09790-0 IF=3.4 Q2
 24. Tomin M., Kossa A., Berezvai Sz., Kmetty Á.: Investigating the impact behavior of wrestling mats via finite element simulation and falling weight impact tests. Polymer Testing, 108, 107521/1-107521/ (2022) 10.1016/j.polymertesting.2022.107521 IF=5.1 D1
 25. Petrény R., Mészáros L.: Moisture dependent tensile and creep behaviour of multi-wall carbon nanotube and carbon fibre reinforced, injection moulded polyamide 6 matrix multi-scale composites. Journal of Materials Research and Technology, 16, 689-699 (2022) 10.1016/j.jmrt.2021.12.030 IF=6.4 D1
 26. Horváth A., Vas L. M., Petrény R., Mészáros L.: Szénszállal és szén nanocsővel erősített polimer kompozitok húzási tulajdonságainak szálkötegcella-elméleten alapuló modellezése. in 'XXX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia - OGÉT 2022 Székelyudvarhely. 2022.04.21-2022.04.24.,438-441 (2022)
 27. Geier N., Poór D. I., Pereszlai Cs., Tamás-Bényei P.: Drilling of recycled carbon fibre–reinforced polymer (rCFRP) composites: Analysis of burrs and microstructure. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, , 17 (2022) 10.1007/s00170-022-08847-4 IF=3.4 Q2
 28. Dobránszky J., Bitay E., Katula L., Varbai B.: A hidrogén okozta károsodások szaknyelvének alapvető terminológiája. Anyagvizsgálók Lapja, 33, 6-9 (2022)
 29. Vermes B., Czigány T.: Thermally induced mechanical work and warpage compensation of asymmetric laminates. Composite Structures, 295, 115847/1-115847/10 (2022) 10.1016/j.compstruct.2022.115847 IF=6.3 D1
 30. Geier N., Poór D. I., Pereszlai Cs., Tamás-Bényei P., Xu J.: A drilling case study in polymer composites reinforced by virgin and recycled carbon fibres (CFRP and rCFRP) to analyse thrust force and torque. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, , 13 (2022) 10.1007/s00170-022-08947-1 IF=3.4 Q2
 31. Tábi T., Ageyeva T., Kovács J. G.: The influence of nucleating agents, plasticizers, and molding conditions on the properties of injection molded PLA products. Materials Today Communications, 32, 103936/1-103936/8 (2022) 10.1016/j.mtcomm.2022.103936 IF=3.8 Q2
 32. Samouh Z., Molnár K., Hajba S., Boussu F., Cherkaoui O., El Moznine R.: Elaboration and characterization of biocomposite based on polylactic acid and Moroccan sisal fiber as reinforcement. Polymer Composites, 42, 3812-3826 (2021) 10.1002/pc.26095 IF=3.531 Q2
 33. Gere D., Ronkay F., Czigány T.: Investigation of the recyclability and compostability of biopolymers contaminated by petroleum-based polymers. Key Engineering Materials, 888, 23-28 (2021) 10.4028/www.scientific.net/KEM.888.23
 34. Tábi T.: Tények és tévhitek a biopolimerekkel kapcsolatban - II. rész (másodközlés). Polimerek, 7, 337-340 (2021)
 35. Litauszki K., Kmetty Á.: Tejsav oligomerrel lágyított, politejsav-alapú biopolimer habok előállítása. Acta Materialia Transylvanica, 4, 32-37. (2021) 10.33923/amt-2021-01-06
 36. Szebényi G., Magyar B., Czigány T.: Achieving Pseudo-Ductile Behavior of Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites via Interfacial Engineering. Advanced Engineering Materials, 23, 2000822/1-2000822/7 (2021) 10.1002/adem.202000822 IF=4.122 Q2
 37. Tomin M., Kmetty Á.: Polymer foams as advanced energy absorbing materials for sports applications—A review. Journal of Applied Polymer Science, 139, 1-23 (2021) 10.1002/app.51714 IF=3.057 Q2
 38. Bitay E., Szabo Z.-I., Kantor J., Molnár K., Gergely A. L.: Scale-up and optimization of fenofibrate-loaded fibers electrospun by corona-electrospinning. Express Polymer Letters, 15, 375-387 (2021) 10.3144/expresspolymlett.2021.32 IF=3.952 Q2
 39. Virág Á. D., Vas L. M., Molnár K.: Modelling the deformation and the failure process of glass woven fabrics based on the Fibre Bundle Cell theory. in 'XXVI. Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszaka Románia, Marosvásárhely. 2021. 03 18.,58-63 (2021)
 40. Tábi T.: Fröccsöntött politejsav biopolimer sorozatgyárthatóságának elemzése. in 'XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT 2021) Románia. 2021.04.23.,200-203 (2021)
 41. Bitay E., Gergely A. L., Bálint I., Molnár K., Fülöp I., Fogarasi E., Szabó Z. I.: Preparation and characterization of lapatinib-loaded PVP nanofiber amorphous solid dispersion by electrospinning. Express Polymer Letters, 15, 1041-1050 (2021) 10.3144/expresspolymlett.2021.84 IF=3.952 Q2
 42. Vermes B., Czigány T.: Kompozitok hővetemedésének kihasználási lehetősége. in 'XXIX. Nemzetközi Gépészeti Találkozó (OGÉT 2021) Online, Románia. 2021.04.23.,144-147 (2021)
 43. Ronkay F., Czigány T.: Plastics in the shadow of the coronavirus: Don't prohibit, teach instead!. Express Polymer Letters, 15, 490-491 (2021) 10.3144/expresspolymlett.2021.41 IF=3.952 Q2
 44. Mészáros L., Kiss L.: Ionizing radiation: An effective aid in the recycling of polymer waste. Express Polymer Letters, 15, 1018-1018 (2021) 10.3144/expresspolymlett.2021.81 IF=3.952 Q2
 45. Vermes B., Tsai S. W., Massard T., Springer G. S., Czigány T.: Design of laminates by a novel ‘‘double–double’’ layup. Thin-Walled Structures, 165, 107954/1-107954/8 (2021) 10.1016/j.tws.2021.107954 IF=5.881 D1
 46. Ronkay F., Gere D., Czigány T., Molnár B.: Plastic waste from marine environment: Demonstration of possible routes for recycling by different manufacturing technologies. Waste Management, 119, 101-110 (2021) 10.1016/j.wasman.2020.09.029 IF=8.816 Q1
 47. Béky Cs., Tomin M., Kmetty Á.: Termoplasztikus elasztomerek és habosításuk- áttekintés. Polimerek, 7, 27-32 (2021)
 48. Virag Á. D., Kara Y., Vas L. M., Molnár K.: Single Polymer Composites Made of Melt-blown PP Mats and the Modelling of the Uniaxial Tensile Behaviour by the Fibre Bundle Cells Method. Fibers and Polymers, , 1-14 (2021) 10.1007/s12221-021-0038-6 IF=2.347 Q2
 49. Csézi G., Tábi T.: Orientált biopolimer szerkezetek vizsgálata. in 'XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT 2021) Románia. 2021.04.23.,101-105 (2021)
 50. He H., Guo J., Illés B., Géczy A., Istók B., Hliva V., Török D., Kovács J. G., Harmati I., Molnár K.: Monitoring multi-respiratory indices via a smart nanofibrous mask filter based on a triboelectric nanogenerator. Nano Energy, 89, 106418/1-106418/ (2021) 10.1016/j.nanoen.2021.106418 IF=19.069 D1
 51. Morlin B., Litauszki K., Petrény R., Kmetty Á., Mészáros L.: Characterization of polylactic acid-based nanocomposite foams with supercritical CO2. Measurement, 178, 109385/1-109385/6 (2021) 10.1016/j.measurement.2021.109385 IF=5.131 Q1
 52. Tatár B., Molnár K., Mészáros L.: Alakemlékező polimer szálak fejlesztése. in 'XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT 2021) Románia. 2021.04.23.,140-143 (2021)
 53. Bocz K., Ronkay F., Molnár B., Vadas D., Gyürkés M., Gere D., Marosi Gy., Czigány T.: Recycled PET foaming: supercritical carbon dioxide assisted extrusion with real-time quality monitoring. Advanced Industrial and Engineering Polymer Research, 4, 178-186 (2021) 10.1016/j.aiepr.2021.03.002
 54. Magyar B., Czigány T., Szebényi G.: Metal-alike polymer composites: The effect of inter-layer content on the pseudo-ductile behaviour of carbon fibre/epoxy resin materials. Composites Science and Technology, 215, 109002/1-109002/8 (2021) 10.1016/j.compscitech.2021.109002 IF=9.879 Q1
 55. He H., Molnár K.: Fabrication of 3D printed nanocomposites with electrospun nanofiber interleaves. Additive Manufacturing, 46, 102030/1-102030/11 (2021) 10.1016/j.addma.2021.102030 IF=11.632 D1
 56. Blossl Y., Hegedűs G., Szebényi G., Tábi T., Schledjewski R., Czigány T.: Applicability of fiber Bragg grating sensors for cure monitoring in resin transfer molding processes. Journal of Reinforced Plastics and Composites, 40, 701-713 (2021) 10.1177/0731684420958111 IF=3.383 Q2
 57. Litauszki K., Kmetty Á.: Investigation of the damping properties of polylactic acid-based syntactic foam structures. Polymer Testing, 103, 107347 (2021) 10.1016/j.polymertesting.2021.107347 IF=4.931 D1
 58. Tamás - Bényei P., Sántha P.: Comparative study of the mechanical performance of virgin and recycled carbon fiber reinforced thermoset matrix composites. in 'HyFiSyn School and Conference Leuven, Belgium. 2021.09.13-2021.09.16.,2 (2021)
 59. Kara Y., Molnár K.: A review of processing strategies to generate melt-blown nano/microfiber mats for high-efficiency filtration applications. Journal of Industrial Textiles, , 1-44 (2021) 10.1177/15280837211019488 IF=2.926 Q1
 60. Kiss L., Simon D. Á., Mészáros L.: A nagy energiájú sugárzás gumiőrleményre gyakorolt hatásai. in 'XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT 2021) Románia. 2021.04.23.,118-121 (2021)
 61. Tábi T., Ageyeva T., Kovács J. G.: Improving the ductility and heat deflection temperature of injection molded Poly(lactic acid) products: A comprehensive review. Polymer Testing, 101, 107282/1-107282/36 (2021) 10.1016/j.polymertesting.2021.107282 IF=4.931 D1
 62. Mészáros L., Petrény R., Almásy L.: Poliamid 6 mátrixú szén nanocső tartalmú hibrid nanokompozitok vizsgálata kisszögű neutronszórással. in 'XIII. Országos Anyagtudományi Konferencia Balatonkenese, Magyarország. 2021.10.10-2021.10.12.,46-46 (2021)
 63. Tomin M., Kmetty Á.: Különböző típusú sportszőnyegek csúszási ellenálló képességének vizsgálata. in 'XII. Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás és 10. Anyagvizsgálat a Gyakorlatban K. Online. 2021.03.17-19,1-10 (2021)
 64. Kirchkeszner Cs., Petrovics N., Tábi T., Magyar N., Kovács J., Szabó B. S., Nyiri Z., Eke Zs.: Swelling as a promoter of migration of plastic additives in the interaction of fatty food simulants with polylactic acid- and polypropylene-based plastics. Food Control, 132, 108354/1-108354/12 (2021) 10.1016/j.foodcont.2021.108354 IF=6.652 Q1
 65. Kiss L., Mészáros L.: Nagy energiájú sugárzással kezelt gumiőrlemény alkalmazhatósági lehetőségei gumikeverékekben. Polimerek, 7, 60-64 (2021)
 66. Forintos N., Sarkadi T., Boros Cs. O., Czigány T.: Multifunctional carbon fiber sensors: The effect of anisotropic electrical conductivity. IEEE Sensors Journal, 21, 8960-8968 (2021) 10.1109/JSEN.2021.3053125 IF=4.325 Q1
 67. Tábi T.: Tények és tévhitek a biopolimerekkel kapcsolatban - I. rész (másodközlés). Polimerek, 7, 298-301 (2021)
 68. Peter T., Litauszki K., Kmetty Á.: Improving the heat deflection temperature of poly(lactic acid) foams by annealing. Polymer Degradation and Stability, 190, 109646 (2021) 10.1016/j.polymdegradstab.2021.109646 IF=5.204 Q1
 69. Virag Á. D., Vas L. M., Molnár K.: Modeling the Deformation and the Failure Process of Glass Woven Fabrics Based on the Fibre-Bundle-Cells Theory. Acta Materialia Transylvanica, 4, 58-63 (2021) 10.33924/amt-2021-01-10
 70. Forintos N., Sarkadi T., Czigány T.: Electric resistance measurement–based structural health monitoring with multifunctional carbon fibers: Predicting, sensing, and measuring overload. Composites Communications, 28, 100913/1-100913/4 (2021) 10.1016/j.coco.2021.100913 IF=7.685 Q1
 71. Tamás - Bényei P., Sántha P.: Potential application of basalt fiber composites in passive fire protection. in 'FRPM21 Budapest, Magyarország. 2021.08.29.-2021.09.01,2 (2021)
 72. Kara Y., Molnár K.: Revealing of process–structure–property relationships of fine polypropylene fiber mats generated via melt blowing. Polymers for Advanced Technologies, , 1-17 (2021) 10.1002/pat.5270 IF=3.348 Q2
 73. Tábi T.: Tények és tévhitek a biopolimerekkel kapcsolatban - II. rész. Biohulladék, 14, 21-26 (2021)
 74. Horváth A., Petrény R., Mészáros L.: Elektromosan vezetőképes politejsav mátrixú hibridkompozit fejlesztése. in 'XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT 2021) Románia. 2021.04.23.,114-117 (2021)
 75. Virág Á. D., Molnár K.: Polibutilén-szukcinát alapú nanoszálas arcmaszk szűrőanyagok előállítása és vizsgálata. in 'OGÉT 2021: XXIX. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Online konferencia. 2021.04.23,148-151 (2021)
 76. Szebényi G., Blößl Y., Hegedűs G., Tábi T., Czigány T., Schledjewski R.: Fatigue monitoring of flax fibre reinforced epoxy composites using integrated fibre-optical FBG sensors. Composites Science and Technology, 199, 108317/1-108317/8 (2020) 10.1016/j.compscitech.2020.108317 IF=8.528 D1
 77. Kara Y., He H., Molnár K.: Shear‐aided high‐throughput electrospinning: A needleless method with enhanced jet formation. Journal of Applied Polymer Science, , e49104/1-e49104/13 (2020) 10.1002/app.49104 IF=3.125 Q2
 78. Szebényi G., Magyar B., Czigány T.: Achieving Pseudo-Ductile Behavior of Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites via Interfacial Engineering. Advanced Engineering Materials, 23, 2000822/1-2000822/ (2020) 10.1002/adem.202000822 IF=3.862 Q2
 79. Temesi T., Czigány T.: Integrated structures from dissimilar materials: the future belongs to aluminum-polymer joints. Advanced Engineering Materials, 22, 2000007/1-2000007/27 (2020) 10.1002/adem.202000007 IF=3.862 Q2
 80. Molnár K., Virág Á. D., Halász M.: Shear and yarn pull-out grip for testing flexible sheets by universal load machines. Polymer Testing, 82, 106345/1-106345/11 (2020) 10.1016/j.polymertesting.2020.106345 IF=4.282 Q1
 81. Forintos N., Czigány T.: Multifunctional carbon fiber reinforced polymer composite structures: Reinforcing and sensing. in '6th International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances Porto, Portugália. 2020.09.23-2020.09.25.,162-166 (2020)
 82. Mészáros L., Kara Y., Fekete T., Molnár K.: Development of self-reinforced low-density polyethylene using γ-irradiation cross-linked polyethylene fibres. Radiation Physics and Chemistry, 170, 108655/1-108655/6 (2020) 10.1016/j.radphyschem.2019.108655 IF=2.858 D1
 83. He H., Gao M., Török D., Molnár K.: Self-feeding electrospinning method based on the Weissenberg effect. Polymer, 190, 122247/1-122247/9 (2020) 10.1016/j.polymer.2020.122247 IF=4.43 Q1
 84. Forintos N., Czigány T.: Reinforcing carbon fibers as sensors: The effect of temperature and humidity. Composites Part A (Applied Science and Manufacturing), 131, 105819/1-105819/5 (2020) 10.1016/j.compositesa.2020.105819 IF=7.664 D1
 85. Hegedűs G., Czigány T.: State monitoring of polymer composites with glass optical fibre and with equipment used in telecommunication. Acta Materialia Transylvanica, 3, 1-9 (2020) 10.33924/amt-2020-01-01
 86. Pölöskei K., Csézi G., Hajba S., Tábi T.: Investigation of the thermoformability of various D-Lactide content Poly(Lactic Acid) films by ball burst test. Polymer Engineering and Science, 60, 1266-1277 (2020) 10.1002/pen.25378 IF=2.428 Q3
 87. Tomin M., Kmetty Á.: Evaluating the cell structure‐impact damping relation of cross‐linked polyethylene foams by falling weight impact tests. Journal of Applied Polymer Science, e4999, 1-12 (2020) 10.1002/app.49999 IF=3.125 Q2
 88. Kmetty Á., Tomin M., Bárány T., Czigány T.: Static and dynamic mechanical characterization of cross-linked polyethylene foams: The effect of density. Express Polymer Letters, 14, 503–509 (2020) 10.3144/expresspolymlett.2020.40 IF=4.161 Q1
 89. Gere D., Czigány T.: Future trends of plastic bottle recycling: Compatibilization of PET and PLA. Polymer Testing, 81, 106160/1-106160/10 (2020) 10.1016/j.polymertesting.2019.106160 IF=4.282 Q1
 90. Németh Cs., Gyarmati B., Gacs J., Salakhieva D. V., Molnár K., Abdullin T., László K., Szilágyi A.: Fast dissolving nanofibrous matrices prepared by electrospinning of polyaspartamides. European Polymer Journal, 130, 109624/1-109624/9 (2020) 10.1016/j.eurpolymj.2020.109624 IF=4.598 Q1
 91. Petrovszki D., Litauszki K., Mészáros L.: A szilárd fázisú polikondenzáció hatása a politejsav kristályos tulajdonságaira. Polimerek, 6, 829-833 (2020)
 92. Litauszki K., Kmetty Á.: Characterization of chemically foamed poly(lactic acid). IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 903, 012018/1-012018/1-7 (2020) 10.1088/1757-899X/903/1/012018
 93. Kmetty Á., Litauszki K.: Development of poly(lactide acid) foams with thermally expandable microspheres. Polymers, 12, 16 (2020) 10.3390/polym12020463 IF=4.329 Q1
 94. Simon D. Á., Pirityi D., Tamás-Bényei P., Bárány T.: Microwave devulcanization of ground tire rubber and applicability in SBR compounds. Journal of Applied Polymer Science, 137, 48351/1-48351/1-8 (2020) 10.1002/app.48351 IF=3.125 Q2
 95. Kovács D., Dobránszky J., Fodor T., Takáts V., Bonyár A.: Investigation of the ASPN process of low alloy steel by using Ni or Cr coated active screens . Surface & Coatings Technology, 394, 125638/1-125638/ (2020) 10.1016/j.surfcoat.2020.125638 IF=4.158 Q1
 96. He H., Wang Y., Farkas B., Nagy Zs. K., Molnár K.: Analysis and prediction of the diameter and orientation of AC electrospun nanofibers by response surface methodology. Materials & Design, 194, 108902/1-108902/11 (2020) 10.1016/j.matdes.2020.108902 IF=7.991 Q1
 97. Czigány T., Ronkay F.: The coronavirus and plastics. Express Polymer Letters, 14, 510-511 (2020) 10.3144/expresspolymlett.2020.41 IF=4.161 Q1
 98. Tábi T.: Tények és tévhitek a biopolimerekkel kapcsolatban - I. rész. Biohulladék, 13, 21-26 (2020)
 99. Molnár K., Mészáros L.: The role of electrospun nanofibers in the fight against the COVID-19. Express Polymer Letters, 14, 605-605 (2020) 10.3144/expresspolymlett.2020.49 IF=4.161 Q1
 100. Jindal A., Molnár K., McClain A., dos Santos B. P., Camassola M., Puskás J. E.: Electrospun fiber mats from poly(alloocimene-b-isobutylene-b-alloocimene) thermoplastic elastomer. International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials, 69, 263-267 (2020) 10.1080/00914037.2018.1563083 IF=2.604 Q2
 101. Litauszki K., Kmetty Á.: Politejsav kémiai habképzésének lehetőségei exoterm és endoterm típusú habképzőszerek alkalmazásával. Polimerek, 6, 1138-1142 (2020)
 102. Tábi T., Csézi G., Kovács N. K.: 3D nyomtatott biokompozit vázszerkezetű fröccsöntött termékek vizsgálata. Polimerek, 6, 1042-1046 (2020)
 103. He H., Gao M., Illés B., Molnár K.: 3D Printed and Electrospun, Transparent, Hierarchical Polylactic Acid Mask Nanoporous Filter. International Journal of Bioprinting, 194, 108902/1-108902/11 (2020) 10.18063/ijb.v6i4.278 IF=6.638 Q1
 104. Temesi T., Czigány T.: Joining aluminium and poly (lactic acid) specimens by laser beam–a feasibility study. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 903, 012046/1-012046/6 (2020) 10.1088/1757-899X/903/1/012046
 105. Vermes B., Czigány T.: Non-conventional deformations: Materials and actuation. Materials, 13, 1383/1-1383/26 (2020) 10.3390/ma13061383 IF=3.623 Q1
 106. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Self-sensing composite: Reinforcing fiberglass bundle for damage detection. Composites Part A (Applied Science and Manufacturing), 131, 105804/1-105804/7 (2020) 10.1016/j.compositesa.2020.105804 IF=7.664 D1
 107. Vermes B., Czigány T.: Alakváltó kompozitok tervezése és gyártása autoklávval. Polimerek, 6, 895-899 (2020)
 108. Kiss Z., Temesi T., Bitay E., Bárány T., Czigány T.: Ultrasonic welding of all-polypropylene composites. Journal of Applied Polymer Science, 137, 48799/1-48799/7 (2020) 10.1002/app.48799 IF=3.125 Q2
 109. Tomin M., Kmetty Á.: Investigation of the energy absorption properties of cross-linked polyethylene foams . IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 903, 012059/1-012059/ (2020) 10.1088/1757-899X/903/1/012059
 110. Dobránszky J.: A hőkezelés szaknyelvének állapota. in 'XXVIII. Hőkezelő és anyagtudomány a gépgyártásban országos konferencia és szakkiállítás Balatonfüred, Magyarország. 2018.10.03-2018.10.05.,32-37 (2019)
 111. He H. J., Kara Y., Molnar K.: In Situ Viscosity-Controlled Electrospinning with a Low Threshold Voltage. Macromolecular Materials and Engineering, 304, 1900349/1-1900349/ (2019) 10.1002/mame.201900349 IF=3.853 Q1
 112. Litauszki K., Kovács Zs., Mészáros L., Kmetty Á.: Accelerated photodegradation of poly(lactic acid) with weathering test chamber and laser exposure – A comparative study. Polymer Testing, 76, 411-419 (2019) 10.1016/j.polymertesting.2019.03.038 IF=3.275 Q1
 113. Magyar B., Szebényi G., Czigány T.: Comparison of different interfacial engineering methods to achieve pseudo-ductile behaviour of carbon fibre reinforced polymer composites. in 'International Conference on Composite Materials (ICCM22) Melbourne, Australia. 2019.08.11-2019.08.16,9 (2019)
 114. Tamás-Bényei P., Bitay E., Kishi H., Matsuda S., Czigány T.: Toughening of Epoxy Resin: The Effect of Water Jet Milling on Worn Tire Rubber Particles. Polymers, 11, 529/1-529/11 (2019) 10.3390/polym11030529 IF=3.426 Q1
 115. Petrény R., Mészáros L.: The effect of microstructure on the dynamic mechanical properties of carbon fiber and carbon nanotube reinforced multi-scale composites with a polyamide 6 matrix. in '12th Hungarian Conference on Materials Science Balatonkenese. 2019.10.13-2019.10.15,8 (2019)
 116. Tomin M., Kmetty Á.: Polimer habok és azok sportolási célú alkalmazása. Polimerek, 5, 460-464 (2019)
 117. He H., Kara Y., Molnár K.: Effect of needle characteristic on fibrous PEO produced by electrospinning. Resolution and Discovery, 4, 7-11 (2019) 10.1556/2051.2018.00063
 118. Dobránszky J.: Az aktív ernyő geometriai jellemzőinek hatása a plazmanitridált rétegre. in 'XXVIII. Hőkezelő és anyagtudomány a gépgyártásban országos konferencia és szakkiállítás Balatonfüred, Magyarország. 2018.10.03-2018.10.05.,180-185 (2019)
 119. Samouh Z., Molnár K., Boussu F., Cherkaoui O., El Moznine R.: Mechanical and thermal characterization of sisal fiber reinforced polylactic acid composites. Polymers for Advanced Technologies, 30, 529-537 (2019) 10.1002/pat.4488 IF=2.578 Q2
 120. Hajba S., Tábi T.: Cross effect of natural rubber and annealing on the properties of poly(lactic acid). Periodica Polytechnica-Mechanical Engineering, 63, 270-277 (2019) 10.3311/PPme.12825
 121. Temesi T., Bella Sz., Czigány T.: Alumínium-polimer kötések kialakítása. Gép, LXX., 41-46 (2019)
 122. Hirsch E., Vass P., Démuth B., Pethő Zs., Bitay E., Andersen S. K., Vigh T., Verreck G., Molnár K., Nagy Zs., Marosi Gy.: Electrospinning scale-up and formulation development of PVA nanofibers aiming oral delivery of biopharmaceuticals. Express Polymer Letters, 13, 590-603 (2019) 10.3144/expresspolymlett.2019.50 IF=3.083 Q2
 123. Kovács D., Maróti J. E., Dobránszky J.: Corrosion behaviour of low temperature carburized austenitic stainless steel. in 'EUROCORR 2019 Sevilla, Spanyolország. 2019.09.09-2019.09.,6 (2019)
 124. Vas L. M., Kocsis Z., Czigány T., Tamás P., Romhány G.: Novel evaluation method of acoustic emission data based on statistical fiber bundle cells. Journal of Composite Materials, 53, 2429-2446 (2019) 10.1177/0021998319826666 IF=1.972 Q3
 125. Trampus P., Dobránszky J., Kerner Zs., Knisz J., Oszvald F., Palotás B., Péter L., Réger M., Verő B.: Ausztenites acél csővezeték korróziós károsodása. Bányászati Kohászati Lapok-Kohászat, 152, 32-37 (2019)
 126. Farkas B., Balogh A., Cselko R., Molnár K., Farkas A., Borbas E., Marosi Gy., Nagy Z. K.: Corona alternating current electrospinning: A combined approach for increasing the productivity of electrospinning. International Journal of Pharmaceutics, 561, 219-227 (2019) 10.1016/j.ijpharm.2019.03.005 IF=4.845 Q1
 127. Molnár K.: Shear-aided annular needleless electrospinning. Materials Research Express, 6, 075304/1-075304/ (2019) 10.1088/2053-1591/ab11fd IF=1.929 Q3
 128. Forintos N., Czigány T.: Multifunctional application of carbon fiber reinforced polymer composites: electrical properties of the reinforcing carbon fibers – a short review. Composites Part B (Engineering), 162, 331-343 (2019) 10.1016/j.compositesb.2018.10.098 IF=7.635 D1
 129. Kovács D., Dobránszky J.: Effects of Thermochemical Surface Treatments on the Industrially Important Properties of X2CrNiMo 17-12-2 Austenitic Stainless Steel. Periodica Polytechnica-Mechanical Engineering, 63, 214-219 (2019) 10.3311/PPme.13921
 130. Varbai B., Adonyi Y., Baumer R., Pickle T., Dobránszky J., Májlinger K.: Weldability of duplex stainless steels - Thermal cycle and nitrogen effects. Welding Journal, 98, 78-87 (2019) 10.29391/2019.98.006 IF=1.219 Q3
 131. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Multifunctional composite: Reinforcing fibreglass bundle for deformation self-sensing. Composites Science and Technology, 180, 78-85 (2019) 10.1016/j.compscitech.2019.05.018 IF=7.094 D1
 132. Tábi T.: The application of the synergistic effect between the crystal structure of Poly(Lactic Acid) (PLA) and the presence of Ethylene Vinyl Acetate copolymer (EVA) to produce highly ductile PLA/EVA blends. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 138, 1287-1297 (2019) 10.1007/s10973-019-08184-x IF=2.731 Q2
 133. Gere D., Czigány T.: Recycling of Mixed Poly(Ethylene-terephthalate) and Poly(Lactic Acid). in '2018 International Conference on Materials Science and Manufacturing Engineering (MSME 2018) Párizs, Franciaország. 2018.11.08-10.,6 (2019)
 134. Hegedűs G., Czigány T.: Sérülés helyének megállapítása kompozit szerkezetekben az üveg erősítőanyag felhasználásával. in 'XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia OGÉT 2019 Nagyvárad. 2019.04.25-2019.04.28.,189-192 (2019)
 135. Szakács J., Petrény R., Meszáros L.: Crystalline properties of melt-processed polyamide 6 matrix multiscale hybrid composites. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 137, 43-53 (2019) 10.1007/s10973-018-7911-6 IF=2.731 Q2
 136. Katona B., Szlancsik A., Tábi T., Orbulov I. N.: Compressive characteristics and low frequency damping of aluminium matrix syntactic foams. Materials Science and Engineering A, 739, 140-148 (2019) 10.1016/j.msea.2018.10.014 IF=4.652 D1
 137. Virág Á. D., Molnár K., Halász M.: Novel method for the investigation of the shear properties of glass fabric reinforcements,. in 'Aachen-Dresden-Denkendorf International Textile Conference, Drezda, Németország. 2019.11.28-2019.11.30 ,9 oldal, (2019)
 138. Kovács D., Dobránszky J., Bonyár A.: Effect of different active screen hole sizes on the surface characteristic of plasma nitrided steel. Results in Physics, 12, 1311-1318 (2019) 10.1016/j.rinp.2018.12.079 IF=4.019 Q1
 139. Molnár K.: Electrospinning setup analogous to a cone-plate rheometer. Materials Today Communications, 20, UNSP 10058/1-UNSP 10058/ (2019) 10.1016/j.mtcomm.2019.100589 IF=2.678 Q2
 140. Vermes B., Czigány T.: Layup optimization and ways to improve the manufacturability of coupled composites. in 'International Conference on Composite Materials (ICCM22) Melbourne, Australia. 2019.08.11-2019.08.16,7 (2019)
 141. Szebényi G., Hliva V., Tamás-Bényei P.: Investigation of delaminated composites by DIC and AE methods. in 'International Conference on Composite Materials (ICCM22) Melbourne, Australia. 2019.08.11-2019.08.16,7 (2019)
 142. Toldy A., Szebényi G., Molnár K., Tóth L. F., Magyar B., Hliva V., Czigány T., Szolnoki B.: The effect of multilevel carbon reinforcements on the fire performance, conductivity, and mechanical properties of epoxy composites. Polymers, 11(2), 303/1-303/13 (2019) 10.3390/polym11020303 IF=3.426 Q1
 143. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Self-sensing polymer composite: white-light-illuminated reinforcing fibreglass bundle for deformation monitoring. Sensors, 19, 1745/1-1745/8 (2019) 10.3390/s19071745 IF=3.275 Q1
 144. Tatár B., Takács E., Molnár K., Mészáros L.: A nagyenergiájú besugárzás ömledékes szálképzéssel előállított polietilén szálakra gyakorolt hatásának vizsgálata. in 'Őszi Radiokémiai Napok 2019 Balatonszárszó, Magyarország. 2019.10.09-2019.10.11.,24-29 (2019)
 145. Litauszki K., Kmetty Á.: Extrusion Foaming of Poly(Lactic Acid) with Thermally Expandable Microspheres. in 'SPE Foams 2019 Valladolid, Spanyolország. 2019.10.02.-10.03.,1-5 (2019)
 146. Gonda B., Mészáros L.: A hőkezelés tulajdonságmódosító hatása bazaltszál erősítésű politejsav kompozit esetében. in 'OGÉT 2018: XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia: 26th International Conference on Mechanical Engin Marosvásárhely, Románia. 2018.04.26-2018.04.29.,147-150 (2018)
 147. Vadas D., Kmetty Á., Bárány T., Marosi G., Bocz K.: Flame retarded self-reinforced polypropylene composites prepared by injection moulding. Polymers for Advanced Technologies, 29, 433-441 (2018) 10.1002/pat.4132 IF=2.162 Q2
 148. Trampus P., Dobránszky J., Kerner Z., Knisz J., Oszvald F., Palotás B., Péter L., Réger M., Verő B.: Comprehensive analysis of local corrosion degradation on austenitic pipeline. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012050/1-012050/10 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012050
 149. Zotti A., Zuppolini S., Tábi T., Grasso M., Ren G., Borriello A., Zarrelli M.: Effects of 1D and 2D nanofillers in basalt/poly(lactic acid) composites for additive manufacturing. Composites Part B (Engineering), 153, 364-375 (2018) 10.1016/j.compositesb.2018.08.128 IF=6.864 D1
 150. Haijun H., Cheng-Kun L., Molnár K.: A Novel Needleless Electrospinning System Using a Moving Conventional Yarn as the Spinneret. Fibers and Polymers, 19, 1472-1478 (2018) 10.1007/s12221-018-8183-2 IF=1.439 Q1
 151. Palasik B., Bitay E., Dobránszky J.: Plasma arc hardfacing of bandsaw blade teeth. in 'Conferința ASR "SUDURA 2018" Temesvár, Románia. 2018.04.26-27.,25-36 (2018)
 152. Berki P., Khang D. Q., Tung N. T., Hai L. N., Czigány T., Karger-Kocsis J.: Natural rubber/boehmite nanocomposites via latex compounding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012006/1-012006/1-8 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012006
 153. Orbulov I. M., Szlancsik A.: On the mechanical properties of aluminum matrix syntactic foams. Advanced Engineering Materials, 20, 1-12 (2018) 10.1002/adem.201700980 IF=2.906 Q2
 154. Mészáros L., Gonda B.: Development of basalt fibre and montmorillonite nanoparticle co-reinforced poly(lactic-acid) matrix hybrid composites. in '9th International Conference on Nanomaterials - Research and Application, NANOCON 2017 Brno, Csehország. 2017.10.18-2017.10.20.,212-217 (2018)
 155. Gere D., Czigány T.: Rheological and mechanical properties of recycled polyethylene films contaminated by biopolymer. Waste Management, 76, 190-198 (2018) 10.1016/j.wasman.2018.02.045 IF=5.431 Q1
 156. Kovács D., Kemény A., Dobránszky J., Quintana I.: Effects of plasma nitriding on tempered steel. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012027/1-012027/7 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012027
 157. Tábi T., Wacha A. F., Hajba S.: Effect of D-Lactide content of annealed Poly(lactic acid) on its thermal, mechanical, heat deflection temperature, and creep properties. Journal of Applied Polymer Science, 135, 47103/1-47103/10 (2018) 10.1002/app.47103 IF=2.188 Q2
 158. Hajba S., Tábi T.: Investigation of long cellulose fibre reinforced and injection moulded Poly(lactic acid) biocomposites. Acta Technica Jaurinensis, 11, 150-164 (2018) 10.14513/actatechjaur.v11.n3.469
 159. Dobránszky J.: Producing of aluminium matrix composite wire. in 'Advanced Materials 2018 Zürich, Svájc. 2018.09.04-06.,1 (2018)
 160. Hegedűs G., Czigány T.: Developing a glass fibre sensor for polymer technology applications. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012015/1-012015/1-4 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012015
 161. Gonda B., Mészáros L.: A bazaltszál és a montmorillonit jelenlétének hatása a politejsav termomechanikai tulajdonságaira. Polimerek, 4, 285-289 (2018)
 162. Petrény R., Mészáros L.: PA6 mátrixú, mikroszál és szén nanocső tartalmú hibridkompozitok kúszási jellemzőinek meghatározása hőmérséklet-idő ekvivalencia elvének felhasználásával. in 'OGÉT 2018: XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia: 26th International Conference on Mechanical Engin Marosvásárhely, Románia. 2018.04.26-2018.04.29.,357-360 (2018)
 163. Dobránszky J.: A pébégáztartályok időszakos ellenőrzésére szolgáló korszerű módszerek tudományos kutatásának eredményei. DyTh Műszaki Tanácsadó Bt., Budapest (2018)
 164. Kmetty Á., Litauszki K., Réti D.: Characterization of different chemical blowing agents and their applicability to produce poly(lactic acid) foams by extrusion. Applied Sciences, 8, 1-17 (2018) 10.3390/app8101960 IF=2.217 Q2
 165. Hajba S., Tábi T.: Gócképzők hatása a politejsav tulajdonságaira. Polimerek, 4, 387-390 (2018)
 166. Dobránszky J., Bitay E.: Új módszer a kompoziterősítő kerámiaszálak áthúzhatóságának meghatározására. Acta Materialia Transylvanica, 1, 19-25 (2018) 10.2478/amt-2018-0005
 167. Szabó E., Démuth B., Nagy B., Molnár K., Farkas A., Szabó B., Balogh A., Hirsch E., Nagy B., Marosi Gy., Nagy Zs. K.: Scaled-up preparation of drug-loaded electrospun polymer fibres and investigation of their continuous processing to tablet form. Express Polymer Letters, 12, 436-451 (2018) 10.3144/expresspolymlett.2018.37 IF=2.875 Q2
 168. Kiss Z., Temesi T., Czigány T.: Adherability and weldability of poly(lactic acid) and basalt fibre-reinforced poly(lactic acid). Journal of Adhesion Science and Technology, 32, 173-184 (2018) 10.1080/01694243.2017.1349716 IF=1.21 Q3
 169. Kmetty Á., Litauszki K.: Characterisation of Poly(lactic Acid) Foams produced by extrusion with different chemical blowing agents. in '4th Edition of International Conference on Polymer Science and Technology London, Egyesült Királyság. 2018.06.04-2018.06.05, (2018)
 170. Szebényi G., Tamás-Bényei P., Sibikin I., Ageyeva T., Osváth Zs., Pásztor Sz., Iván B., Karger-Kocsis J., Czigány T.: Ɛ-kaprolaktám alkalmazása T-RTM technológiákban. in 'ERŐSÍTETT MŰANYAGOK 2018 Nemzetközi BALATON Konferencia Balatonkenese, Magyarország. 2018.05.15-2018.05.16.,7 (2018)
 171. Litauszki K., Kmetty Á.: Development and characterization of innovative biopolymer foams. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 1-8 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012031
 172. Petrény R., Mészáros L.: Poliamid 6 mátrixú hibridkompozitok kúszási jellemzői. Polimerek, 4, 192-196 (2018)
 173. Kovács D., Kemény A., Bonyár A., Dobránszky J.: The effects of screen sizes on the surface properties of tepered steel treated by active screen plasma nitriding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 416, 012040/1-012040/8 (2018) 10.1088/1757-899X/416/1/012040
 174. Szakács J., Mészáros L.: Synergistic effects of carbon nanotubes on the mechanical properties of basalt and carbon fiber-reinforced polyamide 6 hybrid composites. Journal of Thermoplastic Composite Materials, 31, 553-571 (2018) 10.1177/0892705717713055 IF=1.343 Q3
 175. Hegedűs G., Czigány T.: Polimer kompozit termékek komplexitását kihasználó üvegszálas érzékelő csatlakozójának fejlesztése. in 'OGÉT 2018: XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Marosvásárhely, Románia. 2018.04.26-2018.04.29.,179-182 (2018)
 176. Litauszki K., Kmetty Á., Bárány T.: Politejsav alapú bio-habok fejlesztése expandálható mikrokapszula felhasználásával. Polimerek, 4, 316-321 (2018)
 177. Hegedűs G., Czigány T.: Analysis of the applicability of optical fibers as sensors for the structural health monitoring of polymer composites: the relationship between attenuation and the deformation of the fiber. Sensors and Actuators A: Physical, 272, 206-211 (2018) 10.1016/j.sna.2018.01.039 IF=2.739 Q2
 178. Vermes B., Czigány T.: Kompozitok alakváltásának lehetőségei. Gép, 69, 51-54 (2018)
 179. Halász I. Z., Bárány T.: Effect of Cyclic Butylene Terephthalate Oligomer on the Properties of Styrene-Butadiene and Acrylonitrile-Butadiene Rubbers. Periodica Polytechnica-Chemical Engineering, 62, 32-42 (2018) 10.3311/PPch.10913 IF=1.382 Q3
 180. Mészáros L.: Elastic recovery of polyamide 6 matrix nanocomposites and their basalt fiber co-reinforced hybrids. E-Polymers, 17, 349-354 (2017) 10.1515/epoly-2016-0310 IF=1.111 Q3
 181. Szebényi G., Czigány T., Magyar B., Karger-Kocsis J.: 3D printing-assisted interphase engineering of polymer composites: Concept and feasibility. Express Polymer Letters, 11, 525-530 (2017) 10.3144/expresspolymlett.2017.50 IF=3.064 Q1
 182. Forintos N., Czigány T.: Üvegszál erősítésű kompozitok deformációjának mérése szénszálak segítségével. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,147-150 (2017)
 183. Czél G., Jalalvand M., Wisnom M. R., Czigány T.: Design and characterisation of high performance, pseudo-ductile all-carbon/epoxy unidirectional hybrid composites. Composites Part B (Engineering), 111, 348-356 (2017) 10.1016/j.compositesb.2016.11.049 IF=4.92 D1
 184. Lendvai L., Kmetty Á., Karger-Kocsis J.: Preparation and properties of thermoplastic starch/bentonite nanocomposites. Materials Science Forum, 885, 129-134 (2017) 10.4028/www.scientific.net/MSF.885.129
 185. Hegedűs G., Czigány T.: Optikai szálak alkalmazása polimer anyagvizsgálatokhoz. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,175-178 (2017)
 186. Molnár K., Czigány T.: High throughput nanofiber production by rotation-aided needleless electrospinning. in 'ICCM21 Xi'an, Kína. 2017.08.20-2017.08.25.,7 (2017)
 187. Turcsán T., Mészáros L.: Mechanical performance of hybrid thermoset composites: Effects of matrix and reinforcement hybridization. Composites Science and Technology, 141, 32-39 (2017) 10.1016/j.compscitech.2017.01.005 IF=5.16 D1
 188. Romhány G., Czigány T., Karger-Kocsis J.: Failure Assessment and Evaluation of Damage Development and Crack Growth in Polymer Composites Via Localization of Acoustic Emission Events: A Review. Polymer Reviews, 57, 397-439 (2017) 10.1080/15583724.2017.1309663 IF=6.69 D1
 189. Vas L. M., Kling S., Czigány T., Czél G.: New method for determining the bending modulus of solid and hollow fibers from deflection tests. Textile Research Journal, 87, 542-551 (2017) 10.1177/0040517516632476 IF=1.54 Q1
 190. Simon D. Á, Tamás-Bényei P., Bárány T.: Gumihulladék mikrohullámú devulkanizációja. Zöld Ipar Magazin, 7, 17-19 (2017)
 191. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Analysis of the light transmission ability of reinforcing glass fibers used in polymer composites. Materials, 10(6), 637/1-9 (2017) 10.3390/ma10060637 IF=2.467 Q2
 192. Karger-Kocsis J., Czigány T.: Wanted: revolutionary concepts with feasibility check. Express Polymer Letters, 11, 524-524 (2017) 10.3144/expresspolymlett.2017.49 IF=3.064 Q1
 193. Kostakova E. K., Mészáros L., Maskova G., Blazkova L., Turcsán T., Lukas D.: Crystallinity of Electrospun and Centrifugal Spun Polycaprolactone Fibers: A Comparative Study. Journal of Nanomaterials, , 8952390/1-8952390/ (2017) 10.1155/2017/8952390 IF=2.207 Q2
 194. Tábi T., Zarrelli M.: Development of Poly(Lactic Acid) filled with basalt fibres and talc for engineering applications. Materials Science Forum, 885, 303-308 (2017) 10.4028/www.scientific.net/MSF.885.303
 195. Hajba S., Tábi T.: Poly(lactic acid)/natural rubber blends. Materials Science Forum, 885, 298-302 (2017) 10.4028/www.scientific.net/MSF.885.298
 196. Dzul-Cervantes M,, Herrera-Franco P. J., Tábi T., Valadez-Gonzalez A.: Using factorial design methodology to assess pla-g-ma and henequen microfibrillated cellulose content on the mechanical properties of poly(lactic acid) composites. International Journal of Polymer Science, 1, 4046862/1-4046862/1-14 (2017) 10.1155/2017/4046862 IF=1.718 Q2
 197. Katona B., Szebényi G., Orbulov I. N.: Fatigue properties of ceramic hollow sphere filled aluminium matrix syntactic foams. Materials Science and Engineering A, 679C, 350-357 (2017) 10.1016/j.msea.2016.10.061 IF=3.414 Q2
 198. Péter B., Hegedűs G., Czigány T.: T-RTM eljárással gyártott alkatrészek gyártási folyamatának kihívásai, különös tekintettel az erősítőanyagok kezelésére. Gép, 68, 37-42 (2017)
 199. Zink B., Szabó F., Hatos I., Suplicz A., Kovács N. K., Hargitai H., Tábi T., Kovács J. G.: Enhanced Injection Molding Simulation of Advanced Injection Molds. Polymers, 9, 77/1-77/ (2017) 10.3390/polym9020077 IF=2.935 Q1
 200. Drakopoulos S. X., Karger-Kocsis J., Kmetty Á., Lendvai L., Psarras G. C.: Thermoplastic starch modified with microfibrillated cellulose and natural rubber latex: A broadband dielectric spectroscopy study. Carbohydrate Polymers, 157, 711-718 (2017) 10.1016/j.carbpol.2016.10.036 IF=5.158 D1
 201. Szebényi G., Magyar B., Iványicki T.: Comparison of static and fatigue interlaminar testing methods for continuous fiber reinforced polymer composites. Polymer Testing, 63, 307-313 (2017) 10.1016/j.polymertesting.2017.08.033 IF=2.247 Q2
 202. Czigány T., Forintos N., Hegedűs G.: Health monitoring of high-performance polymer composites with multifunctional fibers. in 'ICCM21 Xi'an, Kína. 2017.08.20-2017.08.25.,8 (2017)
 203. Vadas D., Bocz K., Igricz T., Tábi T., Szabó B., Marosi Gy.: Égésgátolt politejsav habok előállítása szuperkritikus szén-dioxiddal segített extruzióval. Polimerek, 3, 156-160 (2017)
 204. Vermes B., Czigány T.: Development of microcapsules. Materials Science Forum, 885, 31-35 (2017) 10.4028/www.scientific.net/MSF.885.31
 205. Czél G., Jalalvand M., Wisnom M. R.: Hybrid specimens eliminating stress concentrations in tensile and compressive testing of unidirectional composites. Composites Part A (Applied Science and Manufacturing), 91, 436-447 (2016) 10.1016/j.compositesa.2016.07.021 IF=4.075 D1
 206. Szebenyi G., Czigany T., Vermes B., Ye X. J., Rong M. Z., Zhang M. Q.: Acoustic emission study of the TDCB test of microcapsules filled self-healing polymer. Polymer Testing, 54, 134-138 (2016) 10.1016/j.polymertesting.2016.07.005 IF=2.464 Q1
 207. Czél G., Jalalvand M., Wisnom M. R.: Design and characterisation of advanced pseudo-ductile unidirectional thin-ply carbon/epoxy-glass/epoxy hybrid composites. Composite Structures, 143, 362-370 (2016) 10.1016/j.compstruct.2016.02.010 IF=3.858 Q1
 208. Forintos N, Czigány T: Polimer kompozitok állapotfelügyelete. in 'OGÉT 2016 Déva, Románia. 2016.04.21-2016.04.24.,130-133 (2016)
 209. Jalalvand M., Czél G., Fuller J. D., Wisnom M. R., Canal L. P., Gonzalez C. D., LLorca J.: Energy dissipation during delamination in composite materials - An experimental assessment of the cohesive law and the stress-strain field ahead of a crack tip. Composites Science and Technology, 134, 115-124 (2016) 10.1016/j.compscitech.2016.08.001 IF=4.873 D1
 210. Romhány G., Wu C. M., Lai W. Y., Karger-Kocsis J.: Fracture behavior and damage development in self-reinforced PET composites assessed by located acoustic emission and thermography: Effects of flame retardant and recycled PET. Composites Science and Technology, 132, 76-83 (2016) 10.1016/j.compscitech.2016.06.014 IF=4.873 D1
 211. Forintos N, Czigány T: Kompozitba épített elektromosan vezető érzékelő. Polimerek, 2, 196-199 (2016)
 212. Kocsis D., Bárány T.: Polipropilén alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok fejlesztése. Polimerek, 2, 301-304 (2016)
 213. Halász I. Z. , Hajdu M. S. , Bárány T. , Karger-Kocsis J.: Újfajta nanoerősítőanyagokkal töltött elasztomer-mátrixú nanokompozitok. Polimerek, 2, 170-174 (2016)
 214. Wisnom M. R., Czél G., Swolfs Y., Jalalvand M., Gorbatikh L., Verpoest I.: Hybrid effects in thin ply carbon/glass unidirectional laminates: Accurate experimental determination and prediction. Composites Part A (Applied Science and Manufacturing), 88, 131-139 (2016) 10.1016/j.compositesa.2016.04.014 IF=4.075 D1
 215. Horváth K., Turcsán T., Mészáros L.: A fázisarány hatása hőre keményedő polimer keverékek esetén. in 'OGÉT 2016 Déva, Románia. 2016.04.21-2016.04.24.,210-213 (2016)
 216. Hegedűs G, Czigány T: Kompozit termékek állapotelemzési módszerei. Gép, 67, 98-103 (2016)
 217. Czél G., Takács D.: Determination of hoop direction effective elastic moduli of non-circular profile, fiber reinforced polymer composite sewer liner pipes from lateral ring compression tests. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 134, 46-55 (2015) 10.1016/j.ijpvp.2015.08.006 IF=1.432 Q2
 218. Czél G., Jalalvand M., Wisnom M. R., Canal L. P., Gonzalez C. D., LLorca J.: Novel experimental procedure and determination of full displacement fields of delaminating composite layer interfaces for evaluation of the mode II cohesive law. Engineering Fracture Mechanics, 149, 326-337 (2015) 10.1016/j.engfracmech.2015.06.060 IF=2.024 Q1
 219. Czél G., Czigány T.: Finite element method assisted stiffness design procedure for non-circular profile composite wastewater pipe linings. Composite Structures, 112, 78-84 (2014) 10.1016/j.compstruct.2014.02.003 IF=3.318 D1

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor