HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - BSc képzés

TAVASZI FÉLÉVőszi félév>>  

Alapképzés

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEMTAMM1 Anyagismeret Dr. Pomázi Ákos kötelező magyar
BMEGEPTBG01 Polimerek anyagszerkezettana és technológiája Dr. Mészáros László kötelező magyar
BMEGEPTBG01 Polimerek anyagszerkezettana és technológiája Dr. Molnár Kolos kötelező angol
BMEGEPTBG01 Polymer Werkstoffkunde und Technologie Dr. Mezey Zoltán Tamás kötelező német
BMEGEPTBV01 Polimer kompozit hajók tervezése és építése Dr. Mezey Zoltán Tamás szabadon választható magyar

Specializáció

A tanszékünk fő profilja a Gépészmérnöki BSc képzésben az Anyagtechnológia Specializáció tárgyainak oktatása, amelyet az Anyagtudomány és Technológia Tanszékkel közösen gondozunk (specializáció bemutató). Részt veszünk továbbá 1-1 tárggyal a Biomechatronika szakirányban (Mechatronika BSc szak), a Műanyag-, Textiltechnológia és Anyagtudomány szakirányban (Vegyészmérnöki Szak), valamint a Textiltechnológia alszakirányban.

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTAGE1 Kompozitok technológiája Dr. Czél Gergely kötelező angol
BMEGEPTBG04 Fröccsöntés Dr. Kovács József Gábor kötelező magyar
BMEGEPTBG05 Polimerek feldolgozása Dr. Kmetty Ákos kötelező magyar
BMEGEPTBGE1 Kompozitok technológiája Dr. Czél Gergely kötelező angol
BMEGEPTBKSD Szakdolgozat-készítés Dr. Bárány Tamás kötelező magyar

Szakdolgozat készítés

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére. Részletek

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, amelyre a szakirányt gondozó tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes szakirány választása van. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni. Részletek

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Részletek

Záróvizsga

A BSc képzés záróvizsgával végződik. Azon hallgatók, akik teljesítették a mintatanterv szerinti tárgyakat és a szakmai gyakorlatot, valamint elkészítették és beadták a szakdolgozatot, záróvizsgát tehetnek. A záróvizsga két részből, egy max. 10 perces prezentációból (a szakdolgozat során elért eredmények bemutatása) és az ehhez kapcsolódó vitából, illetve 3 tárgyból (tárgycsoportból) való vizsgából áll. Részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor