HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés

TAVASZI FÉLÉVőszi félév>>  

Alapképzés

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEMTNX11 Anyagtudomány Dr. Mészáros László kötelező magyar
BMEGEMTNXM1 Funkcionális anyagok Dr. Molnár Kolos kötelező magyar

Gépészmérnöki MSc, Polimertechnika Szakirány

A tanszékünk oktatja és gondozza a Gépészmérnöki MSc képzés Polimertechnika Szakirányt.

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTNG02 Polimerek reológiája és szimulációs technikái Dr. Szabó Ferenc kötelező magyar
BMEGEPTNG03 Kompozit szerkezetek és tervezésük Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTNGPR Projektfeladat Dr. Tamás-Bényei Péter kötelező magyar
BMEGEPTNKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Morlin Bálint kötelező magyar
BMEGEPTNKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Morlin Bálint kötelező magyar
BMEGEPTNG11 Extrúziós technológiák Dr. Bárány Tamás kötelezően választható magyar
BMEGEPTNG14 Polimerek és kompozitjaik vizsgálata és minősítése Dr. Romhány Gábor kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX02 Prototípusgyártás a műanyagiparban Dr. Kovács Norbert Krisztián kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX03 Természetes polimer szerkezeti anyagok Dr. Morlin Bálint kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX08 Polimerek és kompozitjaik innovatív alkalmazásai Dr. Szebényi Gábor kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX04 Kompozitok technológiájának alapjai Dr. Czél Gergely szabadon választható angol

Diplomatervezés

A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomatervezés A és Diplomatervezés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére. Részletek

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, amelyre a szakirányt gondozó tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes szakirány választása van. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni. Részletek

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Részletek

Záróvizsga

Az MSc képzés záróvizsgával végződik. Azon hallgatók, akik teljesítették a mintatanterv szerinti tárgyakat és a szakmai gyakorlatot, valamint elkészítették és beadták a diplomatervet, záróvizsgát tehetnek. A záróvizsga két részből, egy max. 10 perces prezentációból (a diplomatervezés során elért eredmények bemutatása) és az ehhez kapcsolódó vitából, illetve 3 tárgyból (tárgycsoportból) való vizsgából áll. Részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor