MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés

TAVASZI FÉLÉVőszi félév>>  

Alapképzés

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEMTMK02 Anyagtudomány Dr. Mészáros László kötelező magyar

Gépészmérnöki MSc, Polimertechnika Szakirány

A tanszékünk oktatja és gondozza a Gépészmérnöki MSc képzés Polimertechnika Szakirányt.

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTMG06 Polimer alkatrészek tervezése Dr. Suplicz András kötelező magyar
BMEGEPTMG20 Polimer anyagtudomány Prof. Dr. Vas László Mihály kötelező magyar
BMEGEPTMG23 Kompozit szerkezetek és tervezésük Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTMGDA Diplomatervezés A Dr. Bárány Tamás kötelező magyar
BMEGEPTMGDB Diplomatervezés B Dr. Bárány Tamás kötelező magyar
BMEGEPTMGPA Projekt A Dr. Kmetty Ákos kötelező magyar
BMEGEPTMKD1 Diplomatervezés 1 Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTMKD2 Diplomatervezés 2 Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTNG02 Polimerek reológiája és szimulációs technikái Dr. Szabó Ferenc kötelező magyar
BMEGEPTNG03 Kompozit szerkezetek és tervezésük Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTNGPR Projektfeladat Dr. Kmetty Ákos kötelező magyar
BMEGEPTMG10 Prototípusgyártás a műanyagiparban Dr. Kovács Norbert Krisztián kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG12 Természetes polimer szerkezeti anyagok Dr. Morlin Bálint kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG13 Polimerek és kompozitjaik járműipari alkalmazásai Prof. Dr. Czigány Tibor kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG24 Polimerek és kompozitok vizsgálata és minősítése Dr. Romhány Gábor kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG27 Fröccsöntésszimuláció Dr. Szabó Ferenc kötelezően választható magyar
BMEGEPTNG11 Extrúziós technológiák Dr. Bárány Tamás kötelezően választható magyar
BMEGEPTNG14 Polimerek és kompozitjaik minősítése Dr. Romhány Gábor kötelezően választható magyar
BMEGEPTNG15 Polimerek és kompozitjaik innovatív alkalmazásai Prof. Dr. Czigány Tibor kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX02 Prototípusgyártás a műanyagiparban Dr. Kovács Norbert Krisztián kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX03 Természetes polimer szerkezeti anyagok Dr. Morlin Bálint kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG29 Erősítő szálak és fonalak előállítása Dr. habil Halász Marianna Ágnes szabadon választható magyar
BMEGEPTMG30 Szálas erősítő szerkezetek előállítása Dr. habil Halász Marianna Ágnes szabadon választható magyar
BMEGEPTMG34 Kompozitok technológiájának alapjai Dr. Czél Gergely szabadon választható angol
BMEGEPTNX04 Kompozitok technológiájának alapjai Dr. Czél Gergely szabadon választható angol
BMEGEPTNX05 Szálak és szálas szerkezetek előállítása Dr. habil Halász Marianna Ágnes szabadon választható magyar

Diplomatervezés

A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomatervezés A és Diplomatervezés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére. Részletek

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, amelyre a szakirányt gondozó tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes szakirány választása van. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni. Részletek

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Részletek

Záróvizsga

Az MSc képzés záróvizsgával végződik. Azon hallgatók, akik teljesítették a mintatanterv szerinti tárgyakat és a szakmai gyakorlatot, valamint elkészítették és beadták a diplomatervet, záróvizsgát tehetnek. A záróvizsga két részből, egy max. 10 perces prezentációból (a szakdolgozat során elért eredmények bemutatása) és ezt követen 3 tárgyból (tárgycsoportból) való vizsgából áll. Részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor