MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés

ŐSZI FÉLÉVtavaszi félév>>  

Alapképzés

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTMK61 Műanyaghulladék menedzsment Dr. Toldy Andrea gazdasági és humán ismeret magyar
BMEGEPTMK51 Szálas erősítő szerkezetek és tervezésük Prof. Dr. Vas László Mihály szabadon választható magyar

Gépészmérnöki MSc, Polimertechnika Szakirány

A tanszékünk oktatja és gondozza a Gépészmérnöki MSc képzés Polimertechnika Szakirányt.

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTMG21 Extrúziós technológiák Dr. Bárány Tamás kötelező magyar
BMEGEPTMG22 Fröccsöntő szerszámok tervezése Dr. Kovács József Gábor kötelező magyar
BMEGEPTMGDA Diplomatervezés A Dr. Bárány Tamás kötelező magyar
BMEGEPTMGDB Diplomatervezés B Dr. Bárány Tamás kötelező magyar
BMEGEPTMGPB Projekt B Dr. Kmetty Ákos kötelező magyar
BMEGEPTMKD1 Diplomatervezés 1 Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTMKD2 Diplomatervezés 2 Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTMG10 Prototípusgyártás a műanyagiparban Dr. Kovács Norbert Krisztián kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG12 Természetes polimer szerkezeti anyagok Dr. Morlin Bálint kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG25 Polimer habok és elasztomerek Dr. Bárány Tamás kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG26 Multifunkcionális polimerek Dr. Kiss Zoltán kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG32 Szálas erősítő szerkezetek és tervezésük I. Prof. Dr. Vas László Mihály szabadon választható magyar

Diplomatervezés

A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomatervezés A és Diplomatervezés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére. Részletek

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, amelyre a szakirányt gondozó tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes szakirány választása van. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni. Részletek

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Részletek

Záróvizsga

Az MSc képzés záróvizsgával végződik. Azon hallgatók, akik teljesítették a mintatanterv szerinti tárgyakat és a szakmai gyakorlatot, valamint elkészítették és beadták a diplomatervet, záróvizsgát tehetnek. A záróvizsga két részből, egy max. 10 perces prezentációból (a szakdolgozat során elért eredmények bemutatása) és ezt követen 3 tárgyból (tárgycsoportból) való vizsgából áll. Részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor