MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. In-situ előállított hőre lágyuló mátrixszal rendelkező termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV) fejlesztése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász István

2. Termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV) fejlesztése megújuló forrásból származó alapanyagok felhasználásával
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász István

3. Ismert receptúrájú térhálós elasztomerek devulkanizációja és elemzése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

4. A szál-mátrix adhézió hatása unidirekcionális hőre keményedő kompozitok húzóvizsgálat során tapasztalt tönkremeneteli mechanizmusára
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

5. Több irányban erősített szívós hibrid kompozitok teljesítményének növelése a rétegek határfelületének módosításával
 Konzulens: Czél Gergely

6. Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Tamás Péter, Dr. Szebényi Gábor

7. Gumimátrixú nanokompozitok latex alapú előállítása és vizsgálata
 Konzulens: Dr. Halász István, Dr. Bárány Tamás

8. Fröccsprégelési technológia átfogó elemzése
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

9. Fröccsöntés 4.0
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

10. Biokompatibilis polimerek mikrostrukturálása mikrofluidikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Hakkel Orsolya

11. Politejsav reaktív térhálósítása az üveges átmeneti hőmérséklet fokozása céljából
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

12. Polimer hablemezek használata nyomásálló szendvicsmagként nedves környezetben
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

13. Nagy terhelésnek kitett bekötési pontok különféle kialakításainak vizsgálata kompozit szendvics szerkezeteknél
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

14. Polimer hab anyagú ütközők fejlesztése nautikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

15. Fizikai úton habosított politejsav alapú nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Morlin Bálint, Vadas Dániel

16. Delaminációból származó akusztikus emissziós jelek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

17. Háromdimenziós nyomtatott vezető hálózat fejlesztése és beágyazása
 Konzulens: Dr. Suplicz András

18. Nagy nyírósebességű on-line viszkozitásmérési módszer fejlesztése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

19. Új viszkozitás leírási módszer fejlesztése fröccsöntésszimulációs algoritmusokhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

20. Fröccsöntés során fellépő szegregáció diszkrét elemes modellezése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor