MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. A gumi fázis jellemzőinek hatása a termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok tulajdonságaira
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

2. A szál-mátrix adhézió hatása unidirekcionális hőre keményedő kompozitok húzóvizsgálat során tapasztalt tönkremeneteli mechanizmusára
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

3. Sztereokomplex politejsav alapú habok vizsgálata
 Konzulens: Hajba Sándor, Kmetty Ákos

4. Sztereokomplex PLA alkalmazása extrúziós palackfúvásnál
 Konzulens: Hajba Sándor, Kmetty Ákos

5. Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Szebényi Gábor

6. Redőződésmérés szögletes mintatartó asztallal
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Tamás Péter

7. Fröccsöntés 4.0
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

8. Politejsav reaktív térhálósítása az üveges átmeneti hőmérséklet fokozása céljából
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

9. Polimer hablemezek használata nedves környezetben nyomásálló szendvicsmagként
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

10. Fizikai úton habosított politejsav alapú nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Morlin Bálint, Vadas Dániel

11. EPDM gumi termomechanikai devulkanizációja
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

12. EPDM gumi mikrohullámú devulkanizációja
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

13. Gyártástechnológia hatása epoxigyanta kompozitok száltartalmára és éghetőségére
 Konzulens: Pomázi Ákos, Toldy Andrea

14. Delaminációból származó akusztikus emissziós jelek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

15. Akusztikus emissziós lokalizációs módszer pontosságának elemzése nagy deformációk esetén
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor,

16. Elektromosan vezető polimerek töltőanyagrendszerének fejlesztése hidrogéncellák bipoláris lemezeihez
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Semperger Orsolya

17. Kompozitok szívósságnövelése kombinált módszerekkel
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Magyar Balázs

18. Elasztomerek DMTA vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szűcs András

19. Műanyagok granulátum felület térfogat arányának hatása a szárításra és a feldolgozhatóságra
 Konzulens: Dr. Szűcs András

20. Politejsav és ütésállóság növelt politejsav biopolimer törési folyamatának vizsgálata akusztikus emisszióval
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Dr. Romhány Gábor

21. Erősítőszövetek permeabilitásának elemzése T-RTM technológiához
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Szebényi Gábor, Dr. Suplicz András

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor