MTA-BME Kutatócsoport






Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Vizsgálati módszer fejlesztése szál/mátrix adhézió hőmérsékletfüggő tulajdonságainak meghatározásához
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Morlin Bálint

2. Additív gyártástechnológiával készült termékek nyomó igénybevételű vizsgálata
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Kovács Norbert Krisztián

3. Részecskeméret hatása térhálós elasztomerek devulkanizálhatóságára
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás

4. Feldolgozási paraméterek hatása polipropilén alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok jellemzőire
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás

5. Feldolgozási paraméterek hatása termoplasztikus poliuretán alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok jellemzőire
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás

6. A BME Solar Boat Team hajótestjének fejlesztése és méretezése
 Konzulens: Forintos Norbert

7. A BME Solar Boat Team hordszárnyának fejlesztése és méretezése
 Konzulens: Forintos Norbert

8. Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Tamás Péter, Dr. Szebényi Gábor

9. Réteges dupla hidroxid erősítésű nanokompozitok előállítása és vizsgálata
 Konzulens: Prof. Dr. h.c. Karger-Kocsis József, Lendvai László, Dr. Pölöskei Kornél

10. Adalékok hatása a polipropilén és üveg közötti adhézióra
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

11. Hibrid kötések létrehozásának lehetőségei fém-polimer anyagpárok között
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

12. Polimerek hegesztése diódalézerrel
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

13. Szemlencse tokjának biomechanikai vizsgálata szakítógép segítségével
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

14. Csigatisztulás elemzése fröccsöntésnél
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Török Dániel

15. Szerszámra szerelhető kiegészítő fröccsegység tervezése
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

16. Fröccsprégelési technológia átfogó elemzése
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

17. Fröccsöntés 4.0
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

18. Töltő és erősítőanyagok hatása a polimerek zsugorodására
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

19. Prototípusszerszámok tönkremeneteli folyamatának elemzése
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Zink Béla

20. Az ionizáló sugárzás különböző nedvességtartalmú politejsavra gyakorolt hatásának elemzése
 Konzulens: Mészáros László, Hajba Sándor, Fekete Tamás

21. A feldolgozástechnológiai lépések szerkezetre gyakorolt hatásainak elemzése poliamid 6 mátrixú nano- és hibridkompozitoknál.
 Konzulens: Dr. Mészáros László

22. A politejsav d-laktid tartalmának termomechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása
 Konzulens: Mészáros László, Litauszki Katalin

23. A nanokompotitok újrafeldolgozásának hatása a mechanikai jellemzőkre
 Konzulens: Mészáros László

24. Politejsav mátrixú hibridkompozitok fejlesztése
 Konzulens: Mészáros László

25. Ömledékes nanoszál-előállítási eljárás fejlesztése
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

26. Nyírás elvén alapuló nanoszál-képző berendezés paramétereinek optimálása
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

27. Töltött fotopolimerek fejlesztése gyors prototípusgyártáshoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

28. Szálerősítésű poliamid kompozit adhéziójának vizsgálata
 Konzulens: Morlin Bálint

29. Fizikai úton habosított politejsav alapú nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Morlin Bálint, Vadas Dániel

30. Fázisváltó anyagok integrálása hőre nem lágyuló polimer habokba
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél

31. EPDM regenerát gyártás fejlesztése
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél

32. Vizes diszperziós adagoló berendezés tervezése kompaunder extrúderre
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Lendvai László

33. Erősítőszálak akusztikus emissziós jellemzőinek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

34. Delaminációból származó akusztikus emissziós jelek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

35. Kompozitok hővezetési tényezőjét leíró modell fejlesztése
 Konzulens: Dr. Suplicz András

36. Fröccsöntő szerszámban lejátszódó hőtani folyamatok elemzése
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Zink Béla

37. Üveggyöngyök szegregációs folyamatának elemzése polipropilén mátrixban
 Konzulens: Dr. Suplicz András

38. Szegregációs folyamatok és hatásainak elemzése polimer-polimer kompozitok esetében
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Török Dániel

39. Háromdimenziós nyomtatott vezető hálózat fejlesztése és beágyazása
 Konzulens: Dr. Suplicz András

40. Nagy nyírósebességű on-line viszkozitásmérési módszer fejlesztése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

41. Új viszkozitás leírási módszer fejlesztése fröccsöntésszimulációs algoritmusokhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

42. Újszerű kompozit mátrixanyag fejlesztése autóipari alkalmazáshoz
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Pölöskei Kornél

43. Kenderszálas biokompozitok
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Tábi Tamás

44. Égésgátolt epoxigyanta fejlesztése injektálásos technológiához
 Konzulens: Toldy Andrea, Pomázi Ákos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor