MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Tamás Péter, Dr. Szebényi Gábor

2. Hibrid kötések létrehozásának lehetőségei fém-polimer anyagpárok között
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

3. Polimerek hegesztése diódalézerrel
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

4. Fröccsprégelési technológia átfogó elemzése
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

5. Fröccsöntés 4.0
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

6. A feldolgozástechnológiai lépések szerkezetre gyakorolt hatásainak elemzése poliamid 6 mátrixú nano- és hibridkompozitoknál.
 Konzulens: Dr. Mészáros László

7. Nagy terhelésnek kitett bekötési pontok különféle kialakításainak vizsgálata kompozit szendvics szerkezeteknél
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

8. Polimer hablemezek használata nyomásálló szendvicsmagként nedves környezetben
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

9. Polimer hab anyagú ütközők fejlesztése nautikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

10. Nyírás elvén alapuló nanoszál-képző berendezés paramétereinek optimálása
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

11. Fizikai úton habosított politejsav alapú nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Morlin Bálint, Vadas Dániel

12. EPDM regenerát gyártás fejlesztése
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél

13. Erősítőszálak akusztikus emissziós jellemzőinek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

14. Delaminációból származó akusztikus emissziós jelek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

15. Fröccsöntő szerszámban lejátszódó hőtani folyamatok elemzése
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Zink Béla

16. Üveggyöngyök szegregációs folyamatának elemzése polipropilén mátrixban
 Konzulens: Dr. Suplicz András

17. Háromdimenziós nyomtatott vezető hálózat fejlesztése és beágyazása
 Konzulens: Dr. Suplicz András

18. Új viszkozitás leírási módszer fejlesztése fröccsöntésszimulációs algoritmusokhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

19. Nagy nyírósebességű on-line viszkozitásmérési módszer fejlesztése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

20. Égésgátolt epoxigyanta fejlesztése injektálásos technológiához
 Konzulens: Toldy Andrea, Pomázi Ákos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor