MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Fröccsöntéssel feldolgozható ataktikus polipropilén mátrixú önerősített kompozit fejlesztése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Kmetty Ákos

2. A szál-mátrix adhézió hatása unidirekcionális hőre keményedő kompozitok húzóvizsgálat során tapasztalt tönkremeneteli mechanizmusára
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

3. Redőződésmérés szögletes mintatartó asztallal
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Tamás Péter

4. Politejsav reaktív térhálósítása az üveges átmeneti hőmérséklet fokozása céljából
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

5. Hőformázási célú politejsav fejlesztése térhálósítás útján történő tulajdonság módosítással
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

6. Fröccsöntött önerősített polietilén kompozitok fejlesztése
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Dr. Mészáros László, Yahya Kara

7. Gyártástechnológia hatása epoxigyanta kompozitok száltartalmára és éghetőségére
 Konzulens: Pomázi Ákos, Toldy Andrea

8. Akusztikus emissziós lokalizációs módszer pontosságának elemzése nagy deformációk esetén
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor,

9. Elasztomerek DMTA vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szűcs András

10. Műanyagok granulátum felület térfogat arányának hatása a szárításra és a feldolgozhatóságra
 Konzulens: Dr. Szűcs András

11. Szerszámban történő bevonatolásra alkalmas égésgátló bevonat fejlesztése T-RTM módszerrel előállított poliamid kompozithoz
 Konzulens: Toldy Andrea, Szebényi Gábor

12. Polimerek éghetőségének előrejelzése mesterséges intelligencia alkalmazásával
 Konzulens: Toldy Andrea, Pomázi Ákos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor