MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Részecskeméret hatása térhálós elasztomerek devulkanizálhatóságára
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás

2. Feldolgozási paraméterek hatása termoplasztikus poliuretán alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok jellemzőire
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás

3. A BME Solar Boat Team hordszárnyának fejlesztése és méretezése
 Konzulens: Forintos Norbert

4. A BME Solar Boat Team hajótestjének fejlesztése és méretezése
 Konzulens: Forintos Norbert

5. Adalékok hatása a polipropilén és üveg közötti adhézióra
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

6. Az ionizáló sugárzás különböző nedvességtartalmú politejsavra gyakorolt hatásának elemzése
 Konzulens: Mészáros László, Hajba Sándor, Fekete Tamás

7. A feldolgozástechnológiai lépések szerkezetre gyakorolt hatásainak elemzése poliamid 6 mátrixú nano- és hibridkompozitoknál.
 Konzulens: Dr. Mészáros László

8. Ömledékes nanoszál-előállítási eljárás fejlesztése
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

9. Nyírás elvén alapuló nanoszál-képző berendezés paramétereinek optimálása
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

10. Töltött fotopolimerek fejlesztése gyors prototípusgyártáshoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

11. Új viszkozitás leírási módszer fejlesztése fröccsöntésszimulációs algoritmusokhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

12. Fröccsöntő szerszámban lejátszódó hőtani folyamatok elemzése
 Konzulens: Zink Béla, Dr. Suplicz András

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor