MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Pontszerűen terhelt anyagok nedvességtartalom függő felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

2. Fröccsöntéssel feldolgozható ataktikus polipropilén mátrixú önerősített kompozit fejlesztése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Hajba Sándor

3. Polipropilén/fém hibrid laminátok fejlesztése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Orbulov Imre

4. A szál-mátrix adhézió hatása unidirekcionális hőre keményedő kompozitok húzóvizsgálat során tapasztalt tönkremeneteli mechanizmusára
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

5. Nem-szimmetrikus rétegrendű kompozitok gyártási vetemedésének csökkentése
 Konzulens: Prof. Dr. Czigány Tibor, Vermes Brúnó

6. Kompozitok ciklikus hárompontos hajlításának állapotfelügyelete ellenállásméréssel
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Forintos Norbert

7. Biopolimerek hatása a kőolaj alapú polimerek újrahasznosíthatóságára
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Gere Dániel

8. Redőződésmérés szögletes mintatartó asztallal
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Tamás Péter

9. Szenzorozási lehetőségek a fröccsöntésben
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert, Török Dániel

10. Hőre lágyuló fröccsöntött kompozitok gyártástechnológiai fejlesztése
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

11. Közvetlen 3D nyomtatott polimer anyagú fröccsöntő szerszámok kis szériás alkalmazhatóságának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Suplicz András

12. SLS technológiával készült 3D nyomtatott termékek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

13. 3D nyomtatott egyedi csípőprotézis polimer vápa betét gyártástechnológiájának fejlesztése
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

14. Vezetőképes hőre lágyuló polimer alapanyag fejlesztése FDM gyártástechnológiához
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Hajba Sándor

15. Hőformázási célú politejsav fejlesztése térhálósítás útján történő tulajdonság módosítással
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

16. Politejsav reaktív térhálósítása az üveges átmeneti hőmérséklet fokozása céljából
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

17. Nano- és hibridkompozitok határfázisainak elemzése termikus és mechanikai vizsgálati módszerekkel
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Petrény Roland

18. Fröccsöntött önerősített polietilén kompozitok fejlesztése
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Dr. Mészáros László, Yahya Kara

19. Szál-mátrix adhéziójának vizsgálata in-situ polimerizációval előállított üvegszál erősítésű poliamid kompozit esetén
 Konzulens:

20. Autógumi-kordhulladék értéknövelt újrahasznosítása
 Konzulens: Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

21. Pneumatikus alakíthatósági vizsgálati módszer fejlesztése
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

22. EPDM gumi termomechanikai devulkanizációja
 Konzulens: Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

23. Gyártástechnológia hatása epoxigyanta kompozitok száltartalmára és éghetőségére
 Konzulens: Pomázi Ákos, Toldy Andrea

24. Akusztikus emissziós lokalizációs módszer pontosságának elemzése nagy deformációk esetén
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor,

25. Síkbeli szálhullámosság létrehozása tervezetten kompozit laminátban
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

26. FDM típusú 3D nyomtatóhoz szükséges filament gyártó berendezés fejlesztése
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

27. Polipropilén alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok fejlesztése újfajta beadagolással
 Konzulens: Simon Dániel Ábel, Dr. Bárány Tamás

28. Töltőanyagok hatása a fröccsöntött polietilén-tereftalát termékek tulajdonságaira
 Konzulens: Dr. Suplicz András

29. Hidrogéncellák polimer alapú bipoláris lemezeinek fejlesztése
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Semperger Orsolya

30. Többszöri feldolgozás PET alapanyag tulajdonságaira gyakorolt hatásának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Gere Dániel

31. Végeselemes hálófinomítási eljárás fejlesztése fröccsöntési szimulációs alkalmazásokhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

32. Fröccsöntés során fellépő szegregáció diszkrét elemes modellezése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

33. Kopásvizsgáló berendezés fejlesztése protéziskehez
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György

34. Tribológiai felületek fejlesztése protézisek fém-polimer csúszópárjaihoz
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György

35. Elasztomerek DMTA vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szűcs András

36. Műanyagok granulátum felület térfogat arányának hatása a szárításra és a feldolgozhatóságra
 Konzulens: Dr. Szűcs András

37. A felületi előkészítés és a kötési folyamatparaméterek hatása lézersugaras hegesztéssel készített alumínium-polimer kötések tulajdonságaira
 Konzulens: Temesi Tamás, Dr. Czigány Tibor

38. Többrétegű nanoszál-paplan lézersugaras hegesztése
 Konzulens: Temesi Tamás, Kara Yahya, He Haijun, Molnár Kolos

39. Polimerek éghetőségének előrejelzése mesterséges intelligencia alkalmazásával
 Konzulens: Toldy Andrea, Pomázi Ákos

40. Szerszámban történő bevonatolásra alkalmas égésgátló bevonat fejlesztése T-RTM módszerrel előállított poliamid kompozithoz
 Konzulens: Toldy Andrea, Szebényi Gábor

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor