HUN-REN-BME Kutatócsoport

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Anizotrop elektromos vezető nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Csvila Péter, Dr. Czigány Tibor

2. Rövid szénszálak száraz rendezési technológiájának kifejlesztése
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Dr. Tamás-Bényei Péter

3. Elektronsugárzás segítségével kompatibilizált hulladék gumiőrlemény tartalmú termoplasztikus elasztomerek fejlesztése
 Konzulens: Kiss Lóránt, Dr. Mészáros László

4. Eltérő környezeti körülmények között lebontható biopolimer habszerkezetek vizsgálata
 Konzulens: Kmetty Ákos, Tomin Márton

5. Melegpréselési technológia fejlesztése mikrostrukturált polimer szerkezetek kialakításához
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Fürjes Péter

6. Elasztomer habok térhálósűrűség mérési módszerének fejlesztése
 Konzulens: Litauszki Katalin, Dr. Kmetty Ákos

7. Vezetőképesség mérése elasztomereken
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Sayfo Petra

8. Mintaelőkészítési módszer kidolgozása latexből előállított elasztomer minták vizsgálatához
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Sayfo Petra

9. Polimer kompozitok éghetőségének előrejelzése mesterséges neurális hálón alapuló algoritmus segítségével
 Konzulens: Dr. Pomázi Ákos, Dr. Török Dániel, Dr. Toldy Andrea

10. 5-tengelyes 3D nyomtatás alkalmazhatóságának vizsgálata és fejlesztése
 Konzulens: Szederkényi Bence

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor