MTA-BME Kutatócsoport

Tanúsítványaink

ISO 9001 ÉS 14001 | SKI | KKI | KK |

ISO 9001 ÉS 14001

A Polimertechnika Tanszék 2002-ben vezette be - az ország felsőoktatási intézményei között elsőként - az ISO 9001 szerinti minőségirányítási rendszerét, amelyet 2014 év végén ISO 14001 szerinti környezetirányítási rendszerrel bővített ki, tanszéki szinten ismételten elsőként. Ez az integrált minőségirányítás a laboratóriumi tevékenységek mellett az oktatásra és a kutatásra is kiterjed. A Tanszék 2010-ben a BME Zöld Tanszék címét is megkapta, régi törekvése, hogy minden hulladékát szelektíven gyűjtse, takarékoskodjon az energiával és figyeljen közvetlen környezetére.

 • MINŐSÉG- ÉS KÖRNYEZETPOLITIKA
  • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékének működésében az egyetemi hallgatók és az ipari Partnerek megelégedettsége, valamint a színvonalas oktató-, kutató- és fejlesztőmunka kulcsa a minőség.
   Alapértékeink az ember és a környezet. A Polimertechnika Tanszéken az "állandó tökélesítés" elvét követjük, ami azt jelenti, hogy tevékenységünket a hibafelismerésről a hibamegelőző tennivalókra helyezzük át.
   A Polimertechnika Tanszék minőség- és környezetpolitikája az MSZ EN ISO 9001:2015-es és a MSZ EN ISO 14001:2015 szabványokban leírtak maradéktalan megvalósítása, amelynek a mindennapi munkafolyamatok részeként kell érvényesülnie.
   A folyamatos minőségfejlesztés minden munkatársunktól megköveteli az adott munkakörrel kapcsolatos eljárások pontos ismeretét és a munkafolyamatok minőség- és környezetpolitikai célkitűzéseinkkel összhangban lévő karbantartását, fejlesztését. A Polimertechnika Tanszék minden munkatársa felelős a végzett oktató-, kutató- és fejlesztőmunka minőségéért és környezetre gyakorolt hatásáért, valamint minőség- és környezetpolitika iránt elkötelezett magatartásforma kialakításáért, gyakorlásáért.
   A Polimertechnika Tanszék vezetése elkötelezett a minőségi szemlélet és a minőségi kultúra színvonalának folyamatos növelésére a humán értékek figyelembevételével és kibontakoztatásával. A Tanszék vezetése elkötelezett a Tanszék környezetszennyező hatásainak csökkentésére és megelőzésére. A Tanszék állandó törekvése, hogy egy olyan hatékony, emberközeli szervezetként működjön, amely hozzájárul társadalmunk oktatási, kutatási és fejlesztési céljainak minőségi megvalósításához.
 • A LEGFONTOSABBNAK TARTOTT ÉRTÉKEINK
  • OKTATÁS
   • Minőségi oktatást biztosítunk a folyamatos tantárgy-fejlesztéssel, valamint a műszer- és gépparkunk állandó korszerűsítésével, a változó igények figyelembevételével.
  • HALLGATÓ
   • Olyan jól hasznosítható, a versenyszférában kiemelkedő, környezetközpontú tudást biztosítunk hallgatóinknak, amelynek pozitív hatása tükröződik a növekvő hallgatói létszámban, végzett mérnökeink életpályájában, és a munkáltatók megelégedettségében.
  • OKTATÓ
   • A tudományos fokozattal, gyakorlati tapasztalatokkal és kiváló nevelői alkattal rendelkező oktatóink hazai és nemzetközi hírű szakemberek, akik személyes példamutatásuk által is törekszenek a környezeti tudat javítására.
  • MAGATARTÁS
   • A jó hangulat, a családias légkör, a segítőkészség, valamint az egymás és a hallgatók kölcsönös tisztelete az alapja a Tanszék kreatív és innovatív szellemiségének.
  • KUTATÁS
   • Tanszékünk K+F eredményeivel hozzájárul Magyarország versenyképességének növekedéséhez az Európai Unióban, a tudásalapú szerepünk megerősítéséhez és a környezetterhelés-, hulladékképződés- és energiafelhasználás csökkentéséhez.
  • KÖRNYEZETVÉDELEM
   • Tanszékünk az Egyetem „Zöld Tanszék”-e, lényeges küldetésünk, hogy mindennapi életünkben, de az oktató-nevelő munkánkban is jó példával járjunk elő az újrahasznosítás és környezetvédelem területén.
 • A TANSZÉK KÜLDETÉSE
  • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszékének küldetése, hogy személyiségfejlesztő oktatómunkájával sikeres, sokoldalú és minőségi tudású szakembereket biztosítson a műszaki anyagtudomány, valamint a magyar műanyagipar számára. Küldetése, hogy az oktató- kutató- és fejlesztő munkájával hozzájáruljon az egyetemi hallgatók és ipari partnerek „zöld” szemléletének az erősítéséhez, a műszaki haladáshoz és a környezettel egyensúlyt tartó fejlődéshez, az ipari környezetterhelés csökkentéséhez.
 • TANSZÉKI JÖVŐKÉP
  • A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszéke meghatározó szereplőjévé válik a magyar műszaki felsőoktatásnak, kutatásnak és fejlesztésnek. Folyamatos minőségfejlesztéssel kialakítja önfejlesztő képességét, amely alkalmassá teszi a kedvezőtlen külső és belső hatások leküzdésére, a mindenkori elvárható legmagasabb színvonalú oktató-kutató-fejlesztő munka biztosítására. Folyamatos önfejlesztésével kialakítja a fenntartható együttműködését a környezettel, a környezetre gyakorolt káros hatásainak megelőzését. Minőségfejlesztő munkája eredményeként hozzájárul a környezeti kultúra javításához a magyar mérnökképzésben, ezzel a jövő mérnökeinek környezetszempontú gondolkodásához.


STRATÉGIAI KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA (SKI)

A Polimertechnika Tanszék laboratóriuma

"Stratégiai jelentőségű kutatási infrastruktúra"

minősítést nyert el (SKI) és ezzel bekerült a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Regiszterbe.

Hozzáférés feltételei

KIVÁLÓ KUTATÁSI INFRASTRUKTÚRA (KKI)

MTA KIVÁLÓ KUTATÓHELY (KK)

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor