MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Extrúziós technológiák (BMEGEPTNG11)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNG11
Képzés
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 1 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Bárány Tamás
Előadó(k)
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele
Rövid tárgyleírás
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor