HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Polimerek reológiája és szimulációs technikái (BMEGEPTNG02)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNG02
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Szabó Ferenc
Előadó(k)
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele
Rövid tárgyleírás
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor