HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Diplomamunka-készítés B (BMEGEPTNKDB)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNKDB
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 0 / 12 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 15
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Morlin Bálint
Előtanulmányok Diplomaterv A és min. 80 teljesített kp. A diplomaterv A-t és B-t együtt csak min. 80 teljesített kp esetén lehet felvenni..
Teljesítés feltétele A félév során végzett munkát a Diplomamunka-készítés A során elkészített munkával egybeszerkesztve, írott formában kell dokumentálni, és a témavezetőnek bekötve, 2 példányban leadni a 14. oktatási hét péntek 12 óráig.
Rövid tárgyleírás A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomamunka-készítés A és Diplomamunka-készítés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket, képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor