HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Anyagtudomány (BMEGEMTNX11)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEMTNX11
Képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Mészáros László
Előadó(k) Dr. Mészáros László
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele
Rövid tárgyleírás Fémek, polimerek és kerámiák különleges tulajdonságai és alkalmazási területei. Nagyszilárdságú és nagyrugalmasságú anyagok előállítása, intelligens anyagok anyagszerkezettani mechanizmusa. Alakemlékező gélek és ötvözetek. Nanoszerkezetű anyagok (részecskék, rétegek, tömbi anyagok előállítása és tulajdonságaik). Különleges kompozitok előállítása és tulajdonságai. Hibrid szerkezetű anyagok alkalmazási előnyei. Anyagkiválasztás szempontjai, anyagtervezés és méretezés. Az anyagok újrahasznosítása.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor