HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Polimerek és kompozitjaik vizsgálata és minősítése (BMEGEPTNG14)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNG14
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 1 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Romhány Gábor
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele A félévközi jegy megszerzésének feltétele a kiscsoportos mérési feladat (kompozit anyag legyártása, próbatestek kimunkálása, mérések végrehajtása, kiértékelése, jegyzőkönyv elkészítése) 13. hét végéig való leadása, valamint egy prezentáció (14. heti óra), valamint a 8. héten írandó zárthelyi legalább 41%-os teljesítése. A félévközi jegy 40%-ban a félévközi feladat és a prezentáció, 60%-ban pedig a ZH eredménye alapján kerül megállapításra.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer és polimer kompozit anyagok feldolgozási és felhasználási tulajdonságainak vizsgálati eljárásait, kiemelt figyelmet fordítva a végeselemes szimulációkhoz bemeneti paramétereként szükséges mechanikai anyagjellemzők meghatározására. A hallgatók megismerik, hogy melyek azok az általános, illetve vizsgálatspecifikus tényezők, amelyek a vizsgálatok végeredményét befolyásolják. A tantárgy végigvezet a vizsgálati módszerek végrehajtásának lépésein és a vizsgálati eredmények kiértékelésén.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor