HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Projektfeladat (BMEGEPTNGPR)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNGPR
Képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 0 / 0 / 4 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 6
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Tamás-Bényei Péter
Előadó(k)
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele A tárgy teljesítésének feltétele a meghatározott projekt feladatainak végrehajtása, az eredmények írásos formában történő dokumentálása és szóbeli formában történő prezentálása. A félévközi érdemjegy az írásos dokumentum (max. 70 pont, legalább 50% elérendő) és a szóbeli prezentáció alapján (max. 30 pont, legalább 50% elérendő) kerül megállapításra. Tárgy sikeres teljesítéséhez az elérhető maximális 100 pont 50%-a szükséges.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célja, hogy a hallgatók kis létszámú csapatokban, a polimerekre, illetve azok kompozitjaikra vonatkozó, valós kutatási, tervezési, fejlesztés feladatokat oldjanak meg, akár több tanszék által végzett folyamatos témavezetés mellett. A hallgatók megismerik az adott projekt témára vonatkozó szakirodalmakat és azokat kritikai szempontok alapján elemzik, majd ezt követően a konkrét kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra megoldási javaslatokat fogalmaznak meg. A projekt feladatot valós kísérleti munkával támasztják alá, amely megvalósításához kutatási tervet készítenek el, ami alapján végrehajtják a laboratóriumi munkát. Az elvégzett tevékenységeket és elért eredményeket írásos formában dokumentálják, valamint szóbeli előadás formájában prezentálják.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor