HUN-REN-BME Kutatócsoport

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzat a gépészmérnöki kari honlap Dokumentumok\Szabályzatok\Képzésekkel kapcsolatos szabályozások oldala alatt érhető el.

MSc-s szakmai gyakorlat

Az MSc hallgatóknak 4 hetes szakmai gyakorlatot kell elvégezniük. A Neptunban fel kell venniük a BMEGEPTNKSG kódú szakmai gyakorlat tantárgyat.

Akik BSc képzés alatt elvégezték a szakmai gyakorlatot tanszékünkön vagy valamelyik másik BME-s tanszéken, és szeretnék elfogadtatni, akkor vegyék fel a BMEGEPTNKSG Szakmai gyakorlat tantárgyat a NEPTUN-ban, és a félév 3. oktatási hetéig az alábbi űrlap kitöltésével jelezzék felénk, hogy el szeretnék fogadtatni a BSc-s szakmai gyakorlatot.

SZERETNÉM ELFOGADTATNI A BSC-S SZAKMAI GYAKORLATOMAT

Név
NEPTUN kód
Képzés
BSc-sként elvégzett szakmai gyakorlat éve
BSc-sként elvégzett szakmai gyakorlat tanszéke Polimertechnika Tanszék
Másik BME GPK-s tanszéken
BME-n, de nem a GPK-n
Nem a BME-n


Akik BSc-sként elvégezték a szakmai gyakorlatot, de nem a BME Gépészmérnöki Karán, és el szeretnék azt fogadtatni, akkor vegyék fel a BMEGEPTNKSG Szakmai gyakorlat tantárgyat a NEPTUN-ban, adják le Dr. Romhány Gábornak docens Úrnak a BSc-s szakmai gyakorlatról készített beszámolót és a cég által kiállított (aláírt és lepecsételt) igazolást, valamint a félév 3. oktatási hetéig a fenti űrlap kitöltésével jelezzék felénk, hogy el szeretnék fogadtatni a BSc-s szakmai gyakorlatot. Amennyiben a BSc-s szakmai gyakorlat szakmailag gépész jellegű, akkor elfogadjuk.

Akik BSc-sként nem végeztek szakmai gyakorlatot, nekik természetesen el kell végezniük a 4 hetes szakmai gyakorlatot (ez esetben a tudnivalókat lásd a BSc-s szakmai gyakorlat oldalunkon).

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor