MTA-BME Kutatócsoport


Diplomaterv készítés

A diplomatervezés célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel az MSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes magasabb szintű önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A diplomaterv készítés két szemeszterben a Diplomamunka-készítés A (BMEGEPTNKDA) és a Diplomamunka-készítés B (BMEGEPTNKDB) tárgy keretében történik. A diplomatervezéshez a Neptunban fel kell venni ezt a két tárgyat, majd témát kell keresni a diplomamunkához. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a diplomamunka témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló diplomatervezés kiírásának az elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a diplomatervezés első szemeszterében a Diplomatervezés A kiírást a témavezető és a tanszékvezető aláírja, illetve a diplomatervezés második szemeszterében a Diplomatervezés B kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően mindkét szemeszterben a hallgató aláírásával igazolja, hogy a Diplomatervezés A, illetve a Diplomatervezés B kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a diplomamunka zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A diplomatervezés tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Diplomatervezés A a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka kb. 50% készültségi szintű munka (a kötelező formai követelmények betartásával) elektronikus formátumban történő beküldésével ér véget. A Diplomatervezés 1 című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a beküldött munka minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Diplomatervezés B című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.
A Diplomatervezés B című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a diplomamunka minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.
Amennyiben a hallgató a diplomamunkáját nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Diplomatervezés B című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Diplomamunka készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Diplomamunka témaajánlataink

1. Felületkezelés hatása benyomódásmérés eredményeire fotopolimer anyagok esetén
 Konzulens: Kotrocz Luca, Dr. Bakonyi Péter

2. Mechanical characterization of novel application using fused deposition modeling
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Praveen Kannan

3. Alapanyagok és erősítőstruktúrák elemzése T-RTM termékfejlesztéshez
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Tóth Norbert

4. T-RTM szimuláció fejlesztése
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Szuchács Anna, Tóth Norbert

5. Polimer kompozit rétegelt lemezek statikus tönkremeneteli módjainak vizsgálata
 Konzulens: Kovács László, Romhány Gábor

6. Nyírással-segített elektro-szálképzési eljárás paramétereinek optimálása nagy viszkozítású oldatokhoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, He Haijun

7. Síkbeli szálhullámosság létrehozása tervezetten kompozit laminátban
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

8. Unidirekcionális kompozit rétegek szálhullámosságának megállapítása digitális képfeldolgozás módszerével
 Konzulens: Romhány Gábor, Kovács László

9. Ömledékfordító hatásának vizsgálata numerikus eljárással többfészkes fröccsöntő szerszámok esetén
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Dr. Török Dániel

Futó diplomamunka témáink

10. Fotopolimer alapú fröccsöntő szerszámbetétek felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 Hallgató: Takács Gábor
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca, Dr. Kovács Norbert Krisztián

11. Plazmakezelési technológia fejlesztése ráfröccsöntéshez
 Hallgató: Varga Zsombor
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

12. Excentrikus kar fröccsöntőszerszámának tervezése
 Hallgató: Kakucska Kornél
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

13. Kompozitok anyagok összetett igénybevétel mellet várható terhelhetőségének előrejelzésére alkalmas keretrendszer kifejlesztése
 Hallgató: Bugár-Mészáros Márton
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Kovács László

14. Szívós viselkedésű hibrid kompozitok javíthatóságának lehetőségei a réteg határfelületek hőre lágyuló fóliákkal történő ellátása esetén
 Hallgató: Szabó István Márió
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Salvatore Giacomo Marino

15. Kőolaj alapú polimerrel szennyezett biopolimerek komposztálhatóságának vizsgálata
 Hallgató: Kovács Zsófia
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Gere Dániel

16. Ütéscsillapító cipőburkolat fejlesztése sztepptánc-cipők részére
 Hallgató: Orbán Előd
 Konzulens: Dr. Halász István Zoltán, Megyesi Zsuzsa

17. Nagyteljesítményű gumikeverékek fejlesztése tömítéstechnikai alkalmazásokhoz
 Hallgató: Süli Ábel
 Konzulens: Dr. Halász István Zoltán

18. Termoplasztikus elasztomer habok alapanyagának fejlesztése
 Hallgató: Béky Csenge
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Dr. Halász István Zoltán

19. Sportcélú felhasználásra kerülő gumihabok vulkanizálási és habosítási folyamatainak vizsgálata
 Hallgató: Gugyella Bernadett
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Dr. Bárány Tamás, Dr. Renner Károly

20. Etilén–vinil-acetát habok minősítése statikus és dinamikus mechanikai vizsgálatokkal
 Hallgató: Mészáros Ádám
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Tomin Márton

21. Ráfröccsöntés szimulációját befolyásoló alapanyagtulajdonság mérési módszerei és hatásai az eredményekre
 Hallgató: Szabó Bence
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Szuchács Anna, Tóth Norbert, Boros Róbert

22. A huzalerakásos modellezés (FDM) és a szelektív lézer szinterelés (SLS) hatásának vizsgálata a ráfröccsöntés technológiájára
 Hallgató: Umit Dasdemir
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Rajamani Praveen Kannan

23. Vezetőképes hőre lágyuló polimer alapanyag fejlesztése FFF gyártástechnológiához
 Hallgató: Hubicsák Dénes Zsolt
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Suplicz András

24. Fröccsöntött termékek gyártására szolgáló kis-szériás szerszámok vizsgálata
 Hallgató: Zorics Richárd
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Török Dániel, Dudás Mihály

25. Additív gyártástechnológiával készült termoplasztikus rövidszálas kompozitok szerkezeti és mechanikai elemzése
 Hallgató: Kiss Mátyás
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge

26. Megnövelt PDLA tartalmú sztereokomplex politejsav fröccsöntött termékek elemzése
 Hallgató: Lakatos Levente
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

27. UHMWPE ízületi protézisek fröccsönthetőségének vizsgálata
 Hallgató: Tóth Ákos
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Keszei Kitti

28. Fotopolimer gyanták összehasonlító termomechanikai vizsgálata
 Hallgató: Dávid Bernadett
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Gombos Ákos

29. Gumiőrlemény ionizáló sugárzással segített újrahasznosítása
 Hallgató: Kiss Lóránt
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

30. Bazaltszállal erősített polimer kompozitok anyagjellemzőinek meghatározása hajós szabványok alapján
 Hallgató: Braun Mónika
 Konzulens: Dr. Mezey Zoltán Tamás

31. Bazaltszállal erősített polimer kompozitok anyagjellemzőinek meghatározása hajós szabványok alapján
 Hallgató: Braun Mónika
 Konzulens: Dr. Mezey Zoltán Tamás

32. Ömledékfúvással és elektro-szálképzéssel előállított, környezetbarát, nanopórusos maszk szűrőanyagok fejlesztése
 Hallgató: Mezei Kristóf
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Kara Yahya, He Haijun

33. Gamma-sugárzással térhálósított polietilén szálak vizsgálata
 Hallgató: Tatár Balázs
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Dr. Mészáros László, Virág Ábris Dávid

34. Polibutilén-szukcinát-alapú szűrő- és csomagolóanyagok fejlesztése egészségügyi maszkokhoz
 Hallgató: Horváth Gábor
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Virág Ábris Dávid

35. Grafénnel erősített gumi fejlesztése autóipari felhasználásra
 Hallgató: Csurilla Márton
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

36. Grafénnel erősített gumi fejlesztése autóipari felhasználásra
 Hallgató: Csurilla Márton
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

37. Autógumi-kordhulladék értéknövelt újrahasznosítása
 Hallgató: Teodor Petra
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

38. Grafén nanoadalékok anyagvizsgálatának fejlesztése
 Hallgató: Sayfo Petra
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

39. FDM típusú 3D nyomtatóhoz szükséges filament gyártó berendezés továbbfejlesztése
 Hallgató: Magyar Andor
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

40. Újszerű technológiával készített kompozitok és felületi rétegének adhéziós kapcsolata
 Hallgató: Tran Dániel Long
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Semperger Orsolya

41. Szelep alkatrész és fröccsöntő szerszámának tervezése
 Hallgató: Nagy Richárd István
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Krizsma Szabolcs Gábor, Gaszt Attila

42. Polikaprolaktám alapú elektromosan vezető polimer kompozitok fejlesztése
 Hallgató: Hegedűs Zsolt
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Semperger Orsolya

43. Fröccsöntő szerszám visszamodellezése és deformációanalízise
 Hallgató: László Patrik
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Krizsma Szabolcs Gábor, Dr. Zink Béla

44. Fröccsöntött termékek elosztócsatornáiban fellépő szegregációs jelenségek vizsgálata
 Hallgató: Strobl Krisztián
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

45. Fröccsöntés során fellépő sorjaképződés vizsgálata szimulációs úton
 Hallgató: Békefi Balázs Tamás
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

46. Elektronsugárzással térhálósított gyantarendszer és szénszál határfelületi adhéziójának vizsgálata
 Hallgató: Pethő Luca
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Morlin Bálint

47. Moduláris vállprotézis rendszer személyre szabása a kilazulás elleni védelem szem előtt tartásával
 Hallgató: Ébend András
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György

48. A határfelületi kapcsolat módosításának hatása kompozitok tulajdonságaira
 Hallgató: Asztalos Marcell
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Magyar Balázs

49. Egyedi vállimplantátum tervezése
 Hallgató: Petrovszki Dániel
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György

50. Sérült hosszúszál erősítésű kompozitok roncsolásmentes elemzése
 Hallgató: Okolicsányi Péter Keve
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Hliva Viktor

51. Elektronsugárzással térhálósított gyantarendszer és szénszál határfelületi adhéziójának vizsgálata
 Hallgató: Pethő Luca
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Morlin Bálint

52. Polipropilén zsinórok szilárdsági jellemzőinek elemzése a sodratképzés és csomókötés módjának hatására
 Hallgató: Juhász Ákos
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Dr. Bakonyi Péter, Csézi Gergely

53. Fröccsöntött biopolimerek alkalmazhatóságának vizsgálata irodaszerek kupakjának gyártásban
 Hallgató: Nagy Tamás
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

54. Kenderrost erősítésű fröccsöntött biopolimer fejlesztése
 Hallgató: Vucsák Norbert
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

55. Fröccsöntött biopolimerek alkalmazhatóságának vizsgálata irodaszerek fém rugójának kiváltására
 Hallgató: Chourfi Abdel Karim
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

56. Polimer szendvics-szerkezet ragasztott kötéseinek vizsgálata és modellezése
 Hallgató: Fenyvesi Csaba
 Konzulens: Takács László, Dr. Szabó Ferenc

57. A felületkezelés hatásának elemzése elasztomerrel szívósított térhálós polimerek tulajdonságaira
 Hallgató: Tóth Máté
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

58. Polimer kompozit előgyártmány elkészítésére szolgáló szálfektető fej fejlesztése
 Hallgató: Biróczky Máté
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

59. Ömledékfordító hatásának vizsgálata többfészkes fröccsöntő szerszám esetén
 Hallgató: Pocsai Lilla
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Dr. Kovács József Gábor

60. Fröccsöntött műanyag rugó fejlesztése
 Hallgató: Volom Balázs
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Szuchács Anna, Dr. Suplicz András

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor