HUN-REN-BME Kutatócsoport

Diplomaterv készítés

A diplomatervezés célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel az MSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes magasabb szintű önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A diplomaterv készítés két szemeszterben a Diplomamunka-készítés A (BMEGEPTNKDA) és a Diplomamunka-készítés B (BMEGEPTNKDB) tárgy keretében történik. A diplomatervezéshez a Neptunban fel kell venni ezt a két tárgyat, majd témát kell keresni a diplomamunkához. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a diplomamunka témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló diplomatervezés kiírásának az elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a diplomatervezés első szemeszterében a Diplomatervezés A kiírást a témavezető és a tanszékvezető aláírja, illetve a diplomatervezés második szemeszterében a Diplomatervezés B kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően mindkét szemeszterben a hallgató aláírásával igazolja, hogy a Diplomatervezés A, illetve a Diplomatervezés B kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a szakdolgozat zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 2 hetéig a "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie. Ezt a témavezetővel együtt kell összeállítania, aláírja a kérelmező cég, a témavezető, jóvá kell hagyja a tanszékvezető, és a dékánhelyettes. Ezután kerülhet sor az információvédelmi megállapodás elkészítésére és aláíratására. Titkosított dolgozat helyett a Neptunba egy, a témavezetővel kitöltött tájékoztató dokumentumot kell feltölteni.

A diplomatervezés tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Diplomatervezés A a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka kb. 50% készültségi szintű munka (a kötelező formai követelmények betartásával) elektronikus formátumban történő beküldésével ér véget. A Diplomatervezés 1 című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a beküldött munka minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Diplomatervezés B című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.

A Diplomatervezés B című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a diplomamunka minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.

Amennyiben a hallgató a diplomamunkáját nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Diplomatervezés B című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Diplomamunka készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Diplomamunka témaajánlataink

1. Fotopolimer próbatestek tömbi és pontszerű, felületi viselkedésének elemzése ciklikus nyomóterhelés esetén
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

2. Gumiőrlemény tartalmú vulkanizátumok dinamikus mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 Konzulens: Kiss Lóránt, Dr. Mészáros László

3. Rövid szálak eloszlásának vizsgálata újrahasznosított szénszállal erősített 3D nyomtatott termoplasztikus polimer kompozitokban
 Konzulens: Sántha Péter, Dr. Tamás-Bényei Péter

4. Hibrid kompozit energialenyelő struktúrák vizsgálata
 Konzulens: Szederkényi Bence, Kovács Norbert Krisztián, Czigány Tibor

Futó diplomamunka témáink

5. Gumiabroncs-őrlet tartalmú termoplasztikus vulkanizátumok fejlesztése és hegeszthetőségének elemzése
 Hallgató: Tóth Tamás
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Görbe Ákos

6. Nagyteljesítményű kompozit lemezek szerkezetének módosítása saját síkjukra merőleges behatás miatt kialakult károsodás utáni maradó szilárdságuk javítása érdekében
 Hallgató: Stocker Ádám
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

7. Különböző típusú lánchossznövelők összehasonlítása a PLA többszöri újrahasznosítása során
 Hallgató: Csillag Jessica Boglárka
 Konzulens: Dr. Gere Dániel

8. Biopolimerek lebonthatóságának vizsgálata otthoni és ipari komposztálási körülmények között
 Hallgató: Girhiny Róza Júlia
 Konzulens: Dr. Gere Dániel

9. Termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok fáziasinak kompatibilizálása
 Hallgató: Patocskai Dániel
 Konzulens: Görbe Ákos, Dr. Bárány Tamás

10. Elektronsugárzással kezelt gumiőrlemény alkalmazhatósági lehetőségei gumikeverékekben
 Hallgató: Szakács Ákos
 Konzulens: Kiss Lóránt, Dr. Mészáros László

11. Hibrid anyagú bipoláris lemez fejlesztése
 Hallgató: Csepel Zsófia Luca
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Zink Béla , Hajagos Szabolcs

12. Járókerék élettartam vizsgálata és fröccsöntéshelyes tervezése alapanyag választással
 Hallgató: Szilágyi Laura
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Nagy Barnabás

13. Hidrogéncella végszerelése ráfröccsöntési technológiával
 Hallgató: Csapó Maja
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Zink Béla

14. Head-Up Display rendszer irányszelektív fényszűrőjének tervezése és megvalósítása modern additív és szubsztraktív gyártástechnológiákkal
 Hallgató: Gurbity Balázs László
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Koppa Pál, Dr. Sulyok Ábel

15. Additív gyártástechnológia és fröccsöntés kombinálásával készült hőre lágyuló polimer kompozitok fejlesztése és vizsgálata
 Hallgató: Papp Zsófia
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

16. Folytonos szénszállal erősített termoplasztikus polimer mátrixú filament fejlesztése extrúzió alapú additív gyártástechnológiához
 Hallgató: Horváth Áron Barnabás
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

17. Rezgetéssel segített elektro-szálképzési eljárás és adapter fejlesztése
 Hallgató: Illyés Dóra Viktória
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

18. Teljesítményelektronikai modul ház anyagának fejlesztése
 Hallgató: Kulcsár Bianka
 Konzulens: Dr. Morlin Bálint, Buza Máté

19. Növelt szívósságú, hierarchikus erősítőstruktúrájú biopolimer kompozitok mechanikai tulajdonságai, illetve mikroszerkezete közötti kapcsolatok vizsgálata és modellezése
 Hallgató: Bezerédi Ádám
 Konzulens: Petrény Roland, Mészáros László

20. Tervezetten újrahasznosítható, égésgátolt vitrimer kompozitok fejlesztése
 Hallgató: Devecser Boglárka
 Konzulens: Dr. Pomázi Ákos, Dr. Toldy Andrea, Poór Dániel

21. FDM típusú 3D nyomtatóhoz szükséges filament gyártó berendezés elhúzó egységének továbbfejlesztése
 Hallgató: Kiss Benedek József
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

22. FDM típusú 3D nyomtatóhoz szükséges filament gyártó berendezés elhúzó egységének továbbfejlesztése
 Hallgató: Kiss Benedek József
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

23. Funkcionális kompozitok előállítása T-RTM technológiával
 Hallgató: Joós Eszter
 Konzulens: Suplicz András, Széplaki Péter

24. Hőre lágyuló polimer mátrixú kompozitok hegeszthetősége
 Hallgató: Győry Tamás
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Széplaki Péter

25. Hőre lágyuló és térhálós mátrixú, szénszál-erősítésű kompozitok tulajdonságainak elemzése és összehasonlítása
 Hallgató: Pénzváltó Ágnes
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Széplaki Péter, Marton Gergő Zsolt

26. Polimerek fröccsöntés közben fellépő degradációjának elemzése
 Hallgató: Tóth Ákos
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

27. Végeselemes hálózási stratégiák vizsgálata és továbbfejlesztése fröccsöntésszimulációhoz
 Hallgató: Skribanek Csanád Mihály
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

28. Vandálbiztos bokszzsák fejlesztése
 Hallgató: Szendefi Etelka
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

29. Anyagmodell fejlesztése fröccsöntési szimulációhoz
 Hallgató: Wladimír János Valdemár
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

30. Szénszálerősítésű kompozitok károsodásainak elemzése akusztikus emissziós módszerrel
 Hallgató: Balogh Fanni
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Romhány Gábor, Marton Gergő Zsolt

31. Előre definiált tönkremenetelű kompozitok modellezése
 Hallgató: Matók Anna
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Romhány Gábor, Marton Gergő Zsolt

32. Önerősített UHMWPE kompozitok fejlesztése orvostechnikai alkalmazásokhoz
 Hallgató: Balassa Boglárka Izabella
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Nemes-Károly István

33. Nagyteljesítményű hibrid szendvicsszerkezetek fejlesztése
 Hallgató: Csutorás Barna
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Sántha Péter

34. Égésgátló bevonattal ellátott önerősített PA6 kompozitok újrahasznosítása
 Hallgató: Hári Eszter
 Konzulens: Dr. Toldy Andrea, Kovács Zsófia

35. Filament átmérőingadozás termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata ömledékrétegzésen alapuló 3D nyomtatási technológia esetében
 Hallgató: Bense Hajnalka Klára
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Romhány Gábor

36. Digitális képelemzésen alapuló algoritmus fejlesztése hibás termékek automatizált kiszűrésére
 Hallgató: Pécsi Lilla
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Párizs Richárd Dominik, Marco Avallone

37. Ömledék áramlásának vizsgálata végeselemes modellekkel összetett elosztórendszer esetében
 Hallgató: Beke Áron
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Párizs Richárd Dominik, Dr. Török Dániel

38. Vezetőképes polimer kompozit fejlesztése polimer alapú tüzelőanyag cellákhoz
 Hallgató: Molnár Bálint
 Konzulens: Dr. Zink Béla , Hajagos Szabolcs

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor