MTA-BME Kutatócsoport


Diplomaterv készítés

A diplomatervezés célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel az MSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes magasabb szintű önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A diplomaterv készítés két szemeszterben a Diplomamunka-készítés A (BMEGEPTNKDA) és a Diplomamunka-készítés B (BMEGEPTNKDB) tárgy keretében történik. A diplomatervezéshez a Neptunban fel kell venni ezt a két tárgyat, majd témát kell keresni a diplomamunkához. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a diplomamunka témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló diplomatervezés kiírásának az elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a diplomatervezés első szemeszterében a Diplomatervezés A kiírást a témavezető és a tanszékvezető aláírja, illetve a diplomatervezés második szemeszterében a Diplomatervezés B kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően mindkét szemeszterben a hallgató aláírásával igazolja, hogy a Diplomatervezés A, illetve a Diplomatervezés B kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a diplomamunka zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A diplomatervezés tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Diplomatervezés A a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka kb. 50% készültségi szintű munka (a kötelező formai követelmények betartásával) elektronikus formátumban történő beküldésével ér véget. A Diplomatervezés 1 című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a beküldött munka minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Diplomatervezés B című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.
A Diplomatervezés B című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a diplomamunka minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.
Amennyiben a hallgató a diplomamunkáját nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Diplomatervezés B című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Diplomamunka készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Diplomamunka témaajánlataink

1. Szuperhidrofób felületű polipropilén fejlesztése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Vámos Csenge

2. Termékek felületi minőségének és az FFF technológia gyártási paramétereinek hatása polimerek kopási tulajdonságaira
 Konzulens: Keszei Kitti, Dr. Kovács Norbert Krisztián

3. T-RTM szimuláció fejlesztése
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Szuchács Anna, Tóth Norbert

4. Polimer kompozit rétegelt lemezek statikus tönkremeneteli módjainak vizsgálata
 Konzulens: Kovács László, Romhány Gábor

5. Nemlineáris kompozit anyagmodell fejlesztése ANSYS végeselemes alkalmazáshoz
 Konzulens: Kovács László, Romhány Gábor

6. A mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok közötti összefüggések vizsgálata részbenkristályos mátrixú, szénszállal és szén nanocsővel erősített politejsav kompozitokban
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Petrény Roland

7. Nyírással-segített elektro-szálképzési eljárás paramétereinek optimálása nagy viszkozítású oldatokhoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, He Haijun

8. Polipropilén minták molekulaszerkezetének jellemzése reológiai mérések alapján
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Virág Ábris Dávid

9. Síkbeli szálhullámosság létrehozása tervezetten kompozit laminátban
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

10. Unidirekcionális kompozit rétegek szálhullámosságának megállapítása digitális képfeldolgozás módszerével
 Konzulens: Romhány Gábor, Kovács László

11. Végeselemes hálózási stratégiák vizsgálata és továbbfejlesztése fröccsöntésszimulációhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

12. Száltartalom és töltőanyagok hatásának vizsgálata a kialakuló kötéserőre ráfröccsöntés esetén
 Konzulens: Szuchács Anna, Dr. Kovács József Gábor

13. Amorf és részben kristályos polimerek hegedésének összehasonlítása és a kialakuló hegedési erő számítása
 Konzulens: Szuchács Anna, Dr. Kovács József Gábor

14. Hálózás hatása a hegedési szilárdságra fröccsöntési szimulációk esetén
 Konzulens: Szuchács Anna, Dr. Kovács József Gábor

15. Alapanyagok és erősítőstruktúrák elemzése T-RTM termékfejlesztéshez
 Konzulens: Tóth Norbert, Dr. Kovács József Gábor

Futó diplomamunka témáink

16. Fotopolimer alapú fröccsöntő szerszámbetétekhez alkalmazott alapanyag felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 Hallgató: Takács Gábor
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca, Dr. Kovács Norbert Krisztián

17. Biopolimerek benyomódás vizsgálatát befolyásoló környezeti paraméterek hatásának elemzése
 Hallgató: Takács Péter János
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

18. A termoplasztikus poliuretán (TPU) és a gumifázis kompatibilizációja termoplasztikus dinamikus vulkanizátumokban (TDV)
 Hallgató: Herpai László
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Kohári Andrea

19. Nyújtott polipropilén nanokompozitok fejlesztése
 Hallgató: Fónagy Patrik
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Varga László József

20. Két fészkes fröccsöntőszerszám visszamodellezése és szenzorozása
 Hallgató: Pap Tibor
 Konzulens: Boros Róbert, Horváth Szabolcs, dr. Kovács József Gábor

21. Plazmakezelési technológia fejlesztése ráfröccsöntéshez
 Hallgató: Varga Zsombor
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

22. Excentrikus kar fröccsöntőszerszámának tervezése
 Hallgató: Kakucska Kornél
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

23. Kompozitok anyagok összetett igénybevétel mellett várható terhelhetőségének előrejelzésére alkalmas keretrendszer kifejlesztése
 Hallgató: Bugár-Mészáros Márton
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Kovács László

24. Szívós viselkedésű hibrid kompozitok javíthatóságának lehetőségei a réteg határfelületek hőre lágyuló fóliákkal történő ellátása esetén
 Hallgató: Szabó István Márió
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Salvatore Giacomo Marino

25. UHMWPE ízületi protézisek fröccsönthetőségének vizsgálata
 Hallgató: Tóth Ákos
 Konzulens: Keszei Kitti, Dr. Kovács Norbert Krisztián

26. Etilén-vinil-acetát habok minősítése statikus és dinamikus mechanikai vizsgálatokkal
 Hallgató: Mészáros Ádám
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Tomin Márton

27. PVC-mentes kaucsuk keverékek habosíthatósági vizsgálata
 Hallgató: Parlagi Márk
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Dr. Renner Károly, Dr. Tamás-Bényei Péter

28. In-situ vulkanizált biopolimer-kaucsuk habok fejlesztése
 Hallgató: Péter Tamás
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Dr. Renner Károly

29. Sportcélú felhasználásra kerülő gumihabok szerkezet-tulajdonság összefüggéseinek vizsgálata
 Hallgató: Móritz Szilvia
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Dr. Renner Károly, Dr. Bárány Tamás

30. Sportcélú felhasználásra kerülő gumihabok vulkanizálási és habosítási folyamatainak vizsgálata
 Hallgató: Gugyella Bernadett
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Dr. Bárány Tamás, Dr. Renner Károly

31. Flexibilis biopolimer-kaucsuk keverékek előállítása és habosíthatóságának vizsgálata
 Hallgató: Krenner Márk
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Tomin Márton, Dr. Renner Károly

32. Flexibilis biopolimer-kaucsuk keverékek előállítása és habosíthatóságának vizsgálata
 Hallgató: Krenner Márk
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Tomin Márton, Dr. Renner Károly

33. Számítási módszer kidolgozása a fröccsöntött termékek töltőanyag-tartalmának figyelembe vételére a hegedési szilárdság számításban
 Hallgató: Szabó Bence
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Szuchács Anna, Tóth Norbert, Boros Róbert

34. Generatív tervezési módszerek és szénszállal erősített 3D nyomtatás alkalmazása formula student versenyautó alkatrész tervezésében és gyártásában
 Hallgató: Szederkényi Bence
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge

35. Fotopolimer gyanták összehasonlító termomechanikai vizsgálata
 Hallgató: Dávid Bernadett
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Gombos Ákos

36. Megnövelt PDLA tartalmú sztereokomplex politejsav fröccsöntött termékek elemzése
 Hallgató: Lakatos Levente
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

37. Additív gyártástechnológiával készült termoplasztikus rövidszálas kompozitok szerkezeti és mechanikai elemzése
 Hallgató: Kiss Mátyás
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge

38. Szerszámdeformációk elemzése a fröccsöntési folyamatok során, különböző betétanyagok esetén
 Hallgató: Sziva Norbert
 Konzulens: Krizsma Szabolcs Gábor, Dr. Suplicz András

39. A szén nanocső és a szénszál önálló és együttes hatása a különféle hőre lágyuló mátrixú kompozitok viszkoelasztikus tulajdonságaira
 Hallgató: Szabó Viktor Tibor
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Petrény Roland

40. Polibutilén-szukcinát-alapú szűrő- és csomagolóanyagok fejlesztése egészségügyi maszkokhoz
 Hallgató: Horváth Gábor
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Virág Ábris Dávid

41. Ömledékfúvással és elektro-szálképzéssel előállított, környezetbarát, nanopórusos maszk szűrőanyagok fejlesztése
 Hallgató: Mezei Kristóf
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Kara Yahya, He Haijun

42. Ütéscsillapító cipőburkolat fejlesztése sztepptánc-cipők részére
 Hallgató: Orbán Előd
 Konzulens: Dr. Morlin Bálint, Megyesi Zsuzsa, Dr. Halász István

43. Fröccsöntött termék kitöltési egyenetlenségének elemzése képfeldolgozással
 Hallgató: Rakusz Máté
 Konzulens: Párizs Richárd Dominik, Dr. Kovács József Gábor, Dr. Török Dániel

44. Grafén nanoadalékok anyagvizsgálatának fejlesztése
 Hallgató: Sayfo Petra
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

45. Gyártástechnológia hatása epoxigyanta kompozitok éghetőségére
 Hallgató: Krecz Martin
 Konzulens: Pomázi Ákos, Toldy Andrea, Kovács Zsófia

46. FDM típusú 3D nyomtatóhoz szükséges filament gyártó berendezés továbbfejlesztése
 Hallgató: Magyar Andor
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

47. Fröccsöntő szerszám visszamodellezése és deformációanalízise
 Hallgató: László Patrik
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Krizsma Szabolcs Gábor, Dr. Zink Béla

48. Nagy fészekszámú fröccsöntő szerszám kitöltési vizsgálata
 Hallgató: Gál Vilmos Csaba
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Párizs Richárd Dominik, Dr. Zink Béla

49. Teqball asztal komplex csomóponti csavarkötéseinek kiváltása egyedi polimer kötőelemekkel
 Hallgató: Békefi Balázs Tamás
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Palásthy István

50. Fröccsöntött termékek elosztócsatornáiban fellépő szegregációs jelenségek vizsgálata
 Hallgató: Strobl Krisztián
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Fris Dorottya Réka

51. Fém-polimer csúszópárok fejlesztése implantátumokhoz
 Hallgató: Bertalan Loretta Mária
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György

52. Károsodott hosszúszál erősítésű kompozitok roncsolásmentes elemzése
 Hallgató: Okolicsányi Péter Keve
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Hliva Viktor

53. Egyedi vállimplantátum tervezése
 Hallgató: Petrovszki Dániel
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György

54. Mezőgazdasági bálakötöző zsinegek vizsgálata és deformáció-komponenseik elemzése
 Hallgató: Horváth Benedek
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Dr. Molnár Kolos

55. Fröccsöntött biopolimer keverékek alkalmazhatóságának vizsgálata irodaszerek fém rugójának kiváltására
 Hallgató: Chourfi Abdel Karim
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

56. Polipropilén zsinórok szilárdsági jellemzőinek elemzése a sodratképzés és csomókötés módjának hatására
 Hallgató: Juhász Ákos
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Dr. Bakonyi Péter, Csézi Gergely

57. Fröccsöntött biopolimer keverékek alkalmazhatóságának vizsgálata irodaszerek kupakjának gyártásban
 Hallgató: Nagy Tamás
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

58. Polimer szendvics-szerkezet ragasztott kötéseinek vizsgálata és modellezése
 Hallgató: Fenyvesi Csaba
 Konzulens: Takács László, Dr. Szabó Ferenc

59. Újrahasznosított szénszálas kompozitok fejlesztése
 Hallgató: Sántha Péter
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

60. A felületkezelés hatásának elemzése elasztomerrel szívósított térhálós polimerek tulajdonságaira
 Hallgató: Tóth Máté
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

61. Polimer kompozit előgyártmány elkészítésére szolgáló szálfektető fej fejlesztése
 Hallgató: Biróczky Máté
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

62. Fűtöttcsatornás szerszám tisztulási folyamatának modellezése
 Hallgató: Pázmány Miklós
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Dr. Kovács József Gábor

63. Forrócsatornás fröccsöntőszerszám kitöltésének vizsgálata a meglövés pozíciójának függvényében
 Hallgató: Vas Richárd Lajos
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Dr. Kovács József Gábor

64. 3D nyomtatott termoplasztikus kompozitok mechanikai modellezési módszerének fejlesztése
 Hallgató: Kiss Zsolt
 Konzulens: Tóth Csenge, Dr. Kovács Norbert Krisztián

65. Ömledékfordító hatásának vizsgálata végeselemes modellezéssel többfészkes fröccsöntő szerszámok esetén
 Hallgató: Nyári Szilvia
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Dr. Szabó Ferenc, Dr. Török Dániel

66. Sokfészkes fröccsöntő szerszám kitöltési egyenetlenségének csökkentése elosztócsatornába helyezett speciális betétekkel
 Hallgató: Griger Bálint György
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Dr. Kovács József Gábor

67. Fröccsöntött műanyag rugó fejlesztése
 Hallgató: Volom Balázs
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Szuchács Anna, Dr. Suplicz András

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor