MTA-BME Kutatócsoport


Diplomaterv készítés

A diplomatervezés célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel az MSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes magasabb szintű önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A szakdolgozat készítés két szemeszterben a Diplomatervezés A (BMEGEPTMGDA) és a Diplomatervezés B (BMEGEPTMGDB) tárgy keretében történik. A diplomatervezéshez a Neptunban fel kell venni ezt a két tárgyat, majd témát kell keresni a diplomamunkához. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a diplomamunka témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló diplomatervezés kiírásának az elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a diplomatervezés első szemeszterében a Diplomatervezés A kiírást a témavezető és a tanszékvezető aláírja, illetve a diplomatervezés második szemeszterében a Diplomatervezés B kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően mindkét szemeszterben a hallgató aláírásával igazolja, hogy a Diplomatervezés A, illetve a Diplomatervezés B kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a diplomamunka zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A diplomatervezés tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Diplomatervezés A a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka kb. 50% készültségi szintű munka (a kötelező formai követelmények betartásával) elektronikus formátumban történő beküldésével ér véget. A Diplomatervezés 1 című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a beküldött munka minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Diplomatervezés B a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget. A Diplomatervezés B című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető ad meg a beküldött munka minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Diplomamunka készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Diplomamunka témaajánlataink

1. Additív gyártástechnológiával készült polimer termékek bevonatolása
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Kovács Norbert Krisztián

2. In-situ előállított hőre lágyuló mátrixszal rendelkező termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV) fejlesztése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász István

3. Termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV) fejlesztése megújuló forrásból származó alapanyagok felhasználásával
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász István

4. Fröccsprégelési technológia elemzése
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

5. Fröccsöntő szerszám tervezése prégelési technológia elemzésére
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

6. A szál-mátrix adhézió hatása unidirekcionális hőre keményedő kompozitok húzóvizsgálat során tapasztalt tönkremeneteli mechanizmusára
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

7. Több irányban erősített szívós hibrid kompozitok teljesítményének növelése a rétegek határfelületének módosításával
 Konzulens: Czél Gergely

8. Gumimátrixú nanokompozitok latex alapú előállítása és vizsgálata
 Konzulens: Dr. Halász István, Dr. Bárány Tamás

9. Biokompatibilis polimerek mikrostrukturálása mikrofluidikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Hakkel Orsolya

10. A politejsav mechanikai tulajdonságainak módosítása oligomer tejsavval
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Litauszki Katalin, Dr. Kmetty Ákos

11. Az ionizáló sugárzás módosító hatása hőformázási célú politejsav esetén
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos

12. Polimer hablemezek használata nyomásálló szendvicsmagként nedves környezetben
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

13. Nagy terhelésnek kitett bekötési pontok különféle kialakításainak vizsgálata kompozit szendvics szerkezeteknél
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

14. Polimer hab anyagú ütközők fejlesztése nautikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

15. Nyírás elvén alapuló nanoszál-képző berendezés paramétereinek optimálása
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

16. Hidroxiapatittal töltött fotopolimer rendszer fejlesztése gyors prototípusgyártáshoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

17. Fizikai úton habosított politejsav alapú nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Morlin Bálint, Vadas Dániel

18. Erősítőszálak akusztikus emissziós jellemzőinek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

19. Nagy nyírósebességű on-line viszkozitásmérési módszer fejlesztése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

20. Új viszkozitás leírási módszer fejlesztése fröccsöntésszimulációs algoritmusokhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

21. Fröccsöntés során fellépő szegregáció diszkrét elemes modellezése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

22. Roncsolásmentes hibahelykeresés hosszúszál erősítésű kompozitokban
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Hliva Viktor

23. Kaprolaktám rendszerek polimerizációjának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Tatyana Ageyeva

24. PTFE mátrixú nanokompozitok fejlesztése és vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Tóth Levente Ferenc

25. Nyomásmérő szenzorok alkalmazása elasztomer feldolgozó szerszámban
 Konzulens: Dr. Szűcs András, Bakos Árpád

26. Növelt ütőszilárdságú és hőalaktartású politejsav biopolimer kompaund fejlesztése
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

27. Az etilén-vinilacetát szemcseméretének a politejsavból fröccsöntött biopolimer termékek ütőszilárdságára gyakorolt hatásának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

Futó diplomamunka témáink

28. Fotopolimer alapú 3D nyomtatott termékek felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata pontszerű terhelés esetén
 Hallgató: Sík Luca
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Kovács Norbert Krisztián

29. Additív gyártástechnológiával készült termékek nyomó igénybevételű vizsgálata
 Hallgató: Drén Hanna PGN3IT
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Kovács Norbert Krisztián

30. Feldolgozási paraméterek hatása polipropilén alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok jellemzőire
 Hallgató: Brenn Dávid
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

31. T-RTM szerszám tervezése
 Hallgató: Balázs Eszter
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

32. Multi-funkcionális hibrid kompozit erősítő és túlterhelés jelző réteg alkalmazása valós kompozit termék esetében
 Hallgató: Tugyi Péter
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Dr. Jonathan Fuller

33. Szén- és üvegszállal több irányban erősített nagy teljesítményű, szívós hibrid kompozitok kifejlesztése
 Hallgató: Pintér Ábel
 Konzulens: Czél Gergely

34. Környezeti hatások érzékelése polimer kompozitokban multifunkcionális szénszálak alkalmazásával
 Hallgató: Jurasek Viktor
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Forintos Norbert

35. Automatizált T-RTM gyártósor erősítőanyag előformázási folyamatának fejlesztése
 Hallgató: Péter Bence
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Hegedűs Gergely

36. Hibrid kötések létrehozásának lehetőségei fém-polimer anyagpárok között
 Hallgató: Gyüre Bálint
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

37. Politejsav anyagú nyeregizület implantátum tervezése és vizsgálata
 Hallgató: Túróczi Norbert
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

38. Polimer és üveg tapadásának vizsgálata
 Hallgató: Pusztai Máté Csaba
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

39. D-laktid tartalom hatásának vizsgálata politejsav alapú, kémiai úton habosított biohabok mechanikai és morfológiai tulajdonságaira
 Hallgató: Mátyus Tamás
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Dr. Szolnoki Beáta

40. D-laktid tartalom hatása a fizikai úton habosított politejsav alapú biohabok mechanikai és morfológiai tulajdonságaira
 Hallgató: Tóth Dávid
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Igricz Tamás

41. Politejsav alapú biohabok fejlesztése expandálható mikro méretű gyöngyök alkalmazásával
 Hallgató: Ádám Csilla
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

42. Szerszámra szerelhető kiegészítő fröccsegység tervezése
 Hallgató: Varga János
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

43. Autóipari műszerfal elem prototípusának és prototípus szerszámának fejlesztése és tesztelése
 Hallgató: Horváth Balázs Marcell
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Baka Ernő, Dr. Kovács Norbert Krisztián

44. Politejsav mátrixú hibridkompozitok fejlesztése
 Hallgató: Gonda Bence
 Konzulens: Mészáros László, Kmetty Ákos

45. Vákuum- és préslégformázáshatósági vizsgálati eljárások fejlesztése
 Hallgató: Szegő Réka
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Dr: Kovács Norbert Krisztián

46. Műanyag hulladékok termikus újrahasznosítási lehetőségei
 Hallgató: Sápi Gergely Zsolt
 Konzulens: Pölöskei Kornél

47. EPDM regenerátból készített polimer kompaundok fejlesztése
 Hallgató: Biró Zoltán
 Konzulens: Pölöskei Kornél

48. Pneumatikus alakíthatósági vizsgálati módszer fejlesztése
 Hallgató: Akkerman Tamás
 Konzulens: Pölöskei Kornél

49. Több komponensű műanyag hulladékokból gyártható blendek fejlesztése
 Hallgató: Takács Bence
 Konzulens:

50. Additív gyártástechnológiával készült fröccsöntő szerszámbetétek belső nyomásainak meghatározása nyúlásmérő bélyeggel
 Hallgató: Róka Gordon
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Dr. Szabó Ferenc

51. Kompozitok hővezetési tényezőjét leíró modell fejlesztése
 Hallgató: Tóth Annamária
 Konzulens: Dr. Suplicz András

52. Fröccsöntési folyamat hatásának vizsgálata szálerősítésű anyagok mechanikai tulajdonságaira és a fröccsöntés után kialakult végleges alakra
 Hallgató: Szűcs Nóra Alexandra
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

53. T-RTM technológia fejlesztése autóipari alkalmazásokhoz
 Hallgató: Őri Zoltán
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Szebényi Gábor, Hegedűs Gergely

54. Égésgátolt epoxigyanta fejlesztése injektálásos technológiához
 Hallgató: Bogár Judit
 Konzulens: Toldy Andrea, Pomázi Ákos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor