MTA-BME Kutatócsoport


Diplomaterv készítés

A diplomatervezés célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel az MSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes magasabb szintű önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A diplomaterv készítés két szemeszterben a Diplomamunka-készítés A (BMEGEPTNKDA) és a Diplomamunka-készítés B (BMEGEPTNKDB) tárgy keretében történik. A diplomatervezéshez a Neptunban fel kell venni ezt a két tárgyat, majd témát kell keresni a diplomamunkához. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a diplomamunka témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló diplomatervezés kiírásának az elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a diplomatervezés első szemeszterében a Diplomatervezés A kiírást a témavezető és a tanszékvezető aláírja, illetve a diplomatervezés második szemeszterében a Diplomatervezés B kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően mindkét szemeszterben a hallgató aláírásával igazolja, hogy a Diplomatervezés A, illetve a Diplomatervezés B kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a diplomamunka zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A diplomatervezés tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Diplomatervezés A a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka kb. 50% készültségi szintű munka (a kötelező formai követelmények betartásával) elektronikus formátumban történő beküldésével ér véget. A Diplomatervezés 1 című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a beküldött munka minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Diplomatervezés B című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.
A Diplomatervezés B című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a diplomamunka minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.
Amennyiben a hallgató a diplomamunkáját nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Diplomatervezés B című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Diplomamunka készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Diplomamunka témaajánlataink

1. Nyomásmérési technológia alkalmazásának fejlesztése fröccsöntött termékekhez
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Horváth Szabolcs

2. PVC-mentes elasztomer alapú habok konvertálhatósági vizsgálata
 Konzulens: Litauszki Katalin, Dr. Kmetty Ákos, Tomin Márton, Dr. Renner Károly

3. NBR-biopolimer alapú keverékek előállításának, habosíthatóságának és konvertálhatóságának vizsgálata
 Konzulens: Litauszki Katalin, Dr. Kmetty Ákos, Dr. Renner Károly

4. Vizes közeg hatása ionizáló sugárzással kezelt gumiőrlemény alkalmazhatóságára gumikeverékekben
 Konzulens: Dr. Mészáros Lászó, Kiss Lóránt

5. Nitrogén atmoszféra hatása ionizáló sugárzással kezelt gumiőrlemény alkalmazhatóságára gumikeverékekben
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Kiss Lóránt

6. Nyírással-segített elektro-szálképzési eljárás paramétereinek optimálása nagy viszkozítású oldatokhoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

7. Habosított hibrid nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Dr. Morlin Bálint, Dr. Mészáros László

8. Végeselemes hálózási stratégiák vizsgálata és továbbfejlesztése fröccsöntésszimulációhoz
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

9. Összehasonlító módszer fejlesztése alapanyagok helyettesíthetőségének vizsgálatára fröccsöntött termékek esetében
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Párizs Richárd Dominik, Dr. Kovács József Gábor

10. Ömledék áramlásának vizsgálata végeselemes modellekkel összetett elosztórendszer esetében
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Dr. Kovács József Gábor

Futó diplomamunka témáink

11. Elasztomer-Biopolimer alapú keverékek előállítása és habosíthatóságának vizsgálata
 Hallgató: Kovács Eszter Gizella
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Dr. Renner Károly

12. FDM típusú 3D nyomtatóhoz szükséges filament gyártó berendezés továbbfejlesztése
 Hallgató: Gönczi Márton Zsolt
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor