MTA-BME Kutatócsoport


Diplomaterv készítés

A diplomatervezés célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel az MSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes magasabb szintű önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A diplomaterv készítés két szemeszterben a Diplomatervezés A (BMEGEPTMGDA) és a Diplomatervezés B (BMEGEPTMGDB) tárgy keretében történik. A diplomatervezéshez a Neptunban fel kell venni ezt a két tárgyat, majd témát kell keresni a diplomamunkához. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a diplomamunka témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló diplomatervezés kiírásának az elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a diplomatervezés első szemeszterében a Diplomatervezés A kiírást a témavezető és a tanszékvezető aláírja, illetve a diplomatervezés második szemeszterében a Diplomatervezés B kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően mindkét szemeszterben a hallgató aláírásával igazolja, hogy a Diplomatervezés A, illetve a Diplomatervezés B kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a diplomamunka zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A diplomatervezés tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Diplomatervezés A a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka kb. 50% készültségi szintű munka (a kötelező formai követelmények betartásával) elektronikus formátumban történő beküldésével ér véget. A Diplomatervezés 1 című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a beküldött munka minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Diplomatervezés B című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges diplomamunka nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.
A Diplomatervezés B című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a diplomamunka minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.
Amennyiben a hallgató a diplomamunkáját nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Diplomatervezés B című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Diplomamunka készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Diplomamunka témaajánlataink

1. Additív gyártástechnológiával készült polimer termékek bevonatolása
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Kovács Norbert Krisztián

2. Fröccsprégelési technológia elemzése
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

3. A szál-mátrix adhézió hatása unidirekcionális hőre keményedő kompozitok húzóvizsgálat során tapasztalt tönkremeneteli mechanizmusára
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

4. Több irányban erősített szívós hibrid kompozitok teljesítményének növelése a rétegek határfelületének módosításával
 Konzulens: Czél Gergely

5. Felületi mikrostruktúrával rendelkező szerkezetek fröccsöntés-technológiájának fejlesztése mikrofluidikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Holczer Eszter

6. Politejsav (PLA) lemezek alakítási folyamatának elemzése vákuumformázási technológia esetén
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Pölöskei Kornél

7. Az ionizáló sugárzás módosító hatása hőformázási célú politejsav esetén
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos

8. Polimer hablemezek használata nyomásálló szendvicsmagként nedves környezetben
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

9. Nyírás elvén alapuló nanoszál-képző berendezés paramétereinek optimálása
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

10. Fizikai úton habosított politejsav alapú nanokompozitok fejlesztése
 Konzulens: Morlin Bálint, Vadas Dániel

11. Szálerősítésű poliamid kompozit adhéziójának vizsgálata
 Konzulens: Morlin Bálint

12. Égésgátló hatású gelcoat fejlesztése epoxigyanta kompozitokhoz
 Konzulens: Pomázi Ákos, Toldy Andrea

13. Nagy nyírósebességű on-line viszkozitásmérési módszer fejlesztése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

14. Fröccsöntés során fellépő szegregáció diszkrét elemes modellezése
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

15. Roncsolásmentes hibahelykeresés hosszúszál erősítésű kompozitokban
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Hliva Viktor

16. Kaprolaktám rendszerek polimerizációjának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Tatyana Ageyeva

17. Polimer kompozit szendvics struktúrák tönkremeneteli módjainak vizsgálata tesztekkel
 Konzulens: Szebényi Gábor, Kovács László

18. Nyomásmérő szenzorok alkalmazása elasztomer feldolgozó szerszámban
 Konzulens: Dr. Szűcs András, Bakos Árpád

19. Sztereokomplex PLA szívósságának növelése Etilén-Vinil-Acetáttal
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor

Futó diplomamunka témáink

20. Feldolgozási paraméterek hatása polipropilén alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok jellemzőire
 Hallgató: Brenn Dávid
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

21. Multi-funkcionális hibrid kompozit erősítő és túlterhelés jelző réteg alkalmazása valós kompozit termék esetében
 Hallgató: Tugyi Péter
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Dr. Jonathan Fuller

22. Szén- és üvegszállal több irányban erősített nagy teljesítményű, szívós hibrid kompozitok kifejlesztése
 Hallgató: Pintér Ábel
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

23. Politejsav anyagú nyeregizület implantátum tervezése és vizsgálata
 Hallgató: Túróczi Norbert
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

24. Polimer és üveg tapadásának vizsgálata fröccsöntés esetében
 Hallgató: Pusztai Máté Csaba
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

25. Szerszámra szerelhető kiegészítő fröccsegység tervezése
 Hallgató: Varga János
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor

26. Polimer előgyártmányra fröccsöntött termék kötésszilárdságának elemzése
 Hallgató: Balázs Eszter
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

27. Politejsav mátrixú hibridkompozitok fejlesztése
 Hallgató: Gonda Bence
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Kmetty Ákos

28. Szálerősítésű poliamid kompozit adhéziójának vizsgálata
 Hallgató:
 Konzulens: Morlin Bálint

29. Vákuum- és préslégformázáshatósági vizsgálati eljárások fejlesztése
 Hallgató: Szegő Réka
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Dr: Kovács Norbert Krisztián

30. Műanyag hulladékok termikus újrahasznosítási lehetőségei
 Hallgató: Sápi Gergely Zsolt
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél

31. Additív gyártástechnológiával készült fröccsöntő szerszámok kitöltési folyamatának elemzése
 Hallgató: Tari Gábor
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Zink Béla

32. Negyedik generációs SCR rendszer housing elemének vizsgálata
 Hallgató: Terjék Tilla Beáta
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Dr. Szabó Ferenc, Dr. Bencsik Miklós

33. Szálerősített, fröccsöntött polimerek alkalmazhatóságának vizsgálata integrált szimulációs módszerek segítségével elektromotor komponenseknél
 Hallgató: Füssy Kinga Brigitta
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Dr. Szabó Ferenc, Schmidt Tamás

34. Új viszkozitás leírási módszer fejlesztése fröccsöntésszimulációs algoritmusokhoz
 Hallgató: Bartalos Balázs Tibor
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

35. Növelt ütőszilárdságú és hőalaktartású politejsav biopolimer kompaund fejlesztése
 Hallgató: Egész Dénes
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

36. Az etilén-vinilacetát szemcseméretének a politejsavból fröccsöntött biopolimer termékek ütőszilárdságára gyakorolt hatásának vizsgálata
 Hallgató: Lukács Antal
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

37. T-RTM technológia fejlesztése autóipari alkalmazásokhoz
 Hallgató: Őri Zoltán
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Szebényi Gábor, Hegedűs Gergely

38. Égésgátolt epoxigyanta fejlesztése injektálásos technológiához
 Hallgató: Bogár Judit
 Konzulens: Toldy Andrea, Pomázi Ákos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor