HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Prototípusgyártás a műanyagiparban (BMEGEPTNX02)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNX02
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kovács Norbert Krisztián
Előadó(k) Dr. Kovács Norbert Krisztián
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele A félévközi jegy megszerzésének feltétele az évközi összegző teljesítményértékelés (ZH), valamint két részteljesítmény értékelés (házi feladat) egyenként elégséges szintű elvégzése.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal az anyaghozzáadás elvén működő gyártástechnológiákat és azoknak a termékfejlesztésben betöltött szerepét kiemelten kezelve a kisszériás termékgyártás területét. A hallgatók a tárgy keretében megismerik a virtuális 3D modellek előállításának lehetőségeit és azok jellegzetességeit, a legelterjedtebben alkalmazott additív gyártástechnológiákat (FDM, LOM, SLS, SLA, stb.), az ezekkel feldolgozható alapanyagokat, valamnt a tervezési irányelveket. A tárgy keretében bemutatásra kerülnek a legelterjedtebb kisszériás gyártási módszerek.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

Hirdetmény

Első oktatási héten nem lesz labor!

ZH/vizsga időpont/eredmény

  • ZH, 2024. május 9.
  • Pót-ZH, 2024. május 30.
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor