HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Polimerek és kompozitjaik innovatív alkalmazásai (BMEGEPTNX08)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNX08
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 1 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Szebényi Gábor
Előadó(k) Dr. Szebényi Gábor, Dr. Mezey Zoltán Tamás
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele A félévközi jegy megszerzésének feltétele a kiscsoportos feladat, egy prezentáció, valamint a 12. héten írandó zárthelyi legalább 41%-os teljesítése. A feladat beadására és a prezentáció megtartására a 12. és a 14. heti órákon kerül sor. A félévközi jegy 50%-ban a félévközi feladat és a prezentáció, 50%-ban pedig a ZH eredménye alapján kerül megállapításra.
Rövid tárgyleírás Különleges polimer és polimer kompozit anyagú termékek megismerése, alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Polimerek és kompozitok alkalmazása a földi-, vízi- és légi közlekedésben. Karosszéria elemek, motortéri alkatrészek, átlátszó alkatrészek, csillapítóelemek, gumiabroncsgyártás, üzemanyagtartály. Polimerek a nehézjármű-gyártásban. Polimerek és kompozitjaik a repülésben. Speciális orvostechnikai anyagok, a velük szemben támasztott követelmények, különleges implantátumok, protézisek. Biokompatibilitás. Orvostechnikai eszközök. A kontaktlencse anyagai, fogpótlás. Elektromos- és hővezető polimerek anyagai, gyártása és alkalmazási területei.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor