HUN-REN-BME Kutatócsoport

Nagy teljesítményű szívós hibrid kompozitok kifejlesztése

Pályázati azonosító:
OTKA K116070
Támogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Futamidő:
2015. szeptember 1. - 2019. augusztus 31.
Témavezető (BME):
Prof. Dr. Czigány Tibor
Dr. Czél Gergely
Résztvevő kutatók (BME):
Dr. Romhány Gábor
Dr. Mészáros László
Dr. Molnár Kolos
Prof. Dr. h.c. mult. Karger-Kocsis József
Dr. Gere Dániel
Forintos Norbert András
Dr. Hegedűs Gergely

Pályázat összefoglalója

A 21. század járműiparának egyik legnagyobb kihívása az EU stratégiai céljaival egyetértésben az üzemanyag fogyasztás és a káros anyag kibocsátás csökkentése, amely például a járművek saját tömegének csökkentésével érhető el. A járművek új, gazdaságos és környezetkímélő generációjának kifejlesztéséhez nagy szilárdságú és kis tömegű alkatrészekre van szükség. A szálakból és hőre nem lágyuló műgyantákból készült úgynevezett kompozit anyagok nagy szilárdságúak, de általában katasztrófaszerűen mennek tönkre, előzetes figyelmeztetés nélkül. A biztonságos tönkremenetel hiánya alkalmatlanná teszi őket olyan felhasználási területeken, ahol a terhelések kiszámíthatatlanok és a hirtelen tönkremenetel elfogadhatatlan. A kutatási programunk a kompozitok biztonságos, fokozatos tönkremenetelt és a tönkremenetel előtt figyelmeztetést biztosító új generációjának kifejlesztését tűzte ki célul. A kutatás során alkalmazni kívánt módszerünk az erősítő szálak típusainak keverése (hibridizálás), illetve a kompozitok rétegfelépítésének alapos tervezése útján a fémek biztonságos, szívós tönkremenetelének utánzása. Az egy irányban szívósságot mutató hibrid kompozitok terén elért korábbi sikereink ezen anyagok továbbfejlesztésére ösztönöznek minket, hogy lehetségessé váljon a szívós viselkedés minden irányban történő kihasználása. A kifejlesztésre váró új anyagaink jelentősen szélesíthetik a kompozitok alkalmazási területeit például a járműipar és az építőipar irányába. A kompozitokra jellemző túl óvatos tervezési gyakorlatot is megváltoztathatja a szívós kompozitok biztonságosabb tönkremenetele, amely végső soron tömeg és üzemanyag felhasználás csökkenéshez vezethet.

Pályázat eredményei

1. munkaszakasz
2015. szeptember 1. - 2016. augusztus 31.
Számos típusú vékony rétegű unidirekcionális üveg és szénszál erősítésű hibrid kompozitot készítettünk és vizsgáltunk különböző szénszál/epoxi rétegek felhasználásával. A vizsgált szívós viselkedésű anyagok folyási feszültsége és „szívós” nyúlása között kulcsfontosságú ellentmondást mutattunk ki. A rugalmassági modulus és a szívós nyúlás között erős korrelációt találtunk. Vastagabb hibrid kompozit lemezeket is gyártottunk, a kifejlesztett anyagok nyomó tulajdonságainak és tönkremeneteli folyamatának négy pontos hajlító elrendezésben történő feltárása céljából. Az újszerű mérési elrendezést azért alkalmaztuk, hogy a lehetőségünk nyíljon a tönkremeneteli folyamatok részletes elemzésére, ami hagyományos nyomóvizsgálat esetében a próbatestek katasztrofális tönkremenetele miatt általában nem lehetséges. A nemzetközi szakirodalomban eddig be nem mutatott tönkremeneteli formát figyeltünk meg: A vizsgált anyagok közül a nagy modulusú szénszál rétegeket tartalmazók esetében a szénszálas réteg töredezését tapasztaltuk, amit eddig csak húzó vizsgálat esetén mutattak be. Az eredmények arra engednek következtetni, hogy a töredezés, mint a szívósság előidézésének kulcsfontosságú módja, nem csak húzó, hanem nyomó igénybevétel esetén is kihasználható. Ezzel jelentősen kiszélesedik az új anyagok lehetséges felhasználási területe. A jelentős mennyiségű különböző üveg- és szénszál erősítésű rétegközi hibrid konfiguráción végzett vizsgálat kapcsán alapos ismeretekre tettünk szert az úgynevezett hibrid hatást befolyásoló tényezőkről és tönkremeneteli mechanizmusokról húzó terhelés esetén. Jó minőségű kísérleti adatokat és a jelenségeket pontosan leíró modelleket dolgoztunk ki és mutattunk be.
Nagy (HM) és ultra-nagy moduluszú (UHM) szénszál erősítésű rétegek töredezése nyomó terhelés hatására hibrid próbatestekben

2. munkaszakasz
2016. szeptember 1. - 2017. augusztus 31.
Ultra-nagy, nagy –és közepes moduluszú unidirekcionális szénszál erősítésű hibrid kompozitok húzó tulajdonságait vizsgáltuk, a következő lépésben kifejlesztendő bonyolultabb, több irányban erősített szívós kompozitok tervezésének előkészítése céljából. Szívós jellegű tönkremenetelt és lineáris-plató-lineáris típusú feszültség-nyúlás választ sikerült elérnünk a fokozatos károsodás halmozódásnak (a kis nyúlású réteg töredezésének és a stabil rétegelválásnak) köszönhetően, a hagyományos kompozitok tipikus katasztrofális tönkremenetele helyett. Mind az öt próbatest típus kiemelkedően nagy rugalmassági moduluszt és széles feszültség platót mutatott, amit a feszültség további növekedése követett. Mindkét jellegzetesség kihasználható a végső tönkremenetel előrejelzésére. Több irányban erősített ultra-nagy -és közepes moduluszú szénszállal erősített hibrid kompozitokat terveztünk és vizsgáltunk bemetszetlen és bemetszett húzó próbatestek segítségével. A fő cél az volt, hogy áttörést érjünk el a szívós hibrid kompozitok alkalmazhatóságában, mivel a több irányban erősített anyagok széles körű felhasználásra alkalmasak, nem csak egytengelyű terhelés esetén felelnek meg. Az alapanyagokat a korábban unidirekcionális anyagpárokon végzett vizsgálatok eredményei alapján választottuk ki. Mindkét anyagtípus különböző alapanyagokból, de azonos [45/90/-45/0]s rétegrenddel készült bemetszetlen próbatestei szívós viselkedést mutattak a 0 fokban álló hibrid alapegységeken belüli ultra-nagy moduluszú rétegek töredezésének következtében. A szívós fémekéhez hasonló alacsony bemetszés érzékenységet sikerült elérnünk mindkét anyagtípus és bemetszés geometria (furat és éles bemetszés) esetén, a bemetszések környezetében fellépő helyi károsodásnak és az így létrejövő terhelés átrendeződésnek köszönhetően.
Bemetszés melletti helyi károsodás egy több irányban erősített szívós hibrid kompozitban, röntgen komputer tomográfiás felvételen

3. munkaszakasz
2017. szeptember 1. - 2018. augusztus 31.
A kifejlesztett szívós viselkedésű hibrid kompozitok nyomó terhelésre adott válaszának felderítése különböző szénszál/üvegszál arányú próbatestek direkt nyomóvizsgálataival folytatódott. Az alacsony szénszál arányú, nagy modulusú szénszálakat tartalmazó hibrid próbatestek nyomó igénybevétel esetén is szívós viselkedést mutattak. Ez nagyon fontos eredmény, hiszen bebizonyítottuk, hogy az új anyag mindkét irányú terhelés felvételére alkalmas. A környezeti tényezők hatása az új anyagok viselkedésére szintén fontos kérdés, különösen akkor, ha biztonság szempontjából kritikus alkatrészeket tervezünk. A hőmérséklet és a nedvesség hibrid kompozitokra gyakorolt hatásának elemzésére széles körű vizsgálatsorozatot indítottunk. Folytonos és a középső szénszálas rétegben egy vágást tartalmazó próbatesteket vizsgáltunk -50, 25 és 120°C-on hogy külön tudjuk vizsgálni a hőmérséklet hatását a szénszálas réteg töredezésére, illetve a rétegek elválására. Az eredmények azt mutatták, hogy a hőmérsékletnek csak kis hatása van a látszólagos folyáshatárra, amelyet a réteg töredezés irányít. Ezzel szemben a két szélső hőmérsékleten meghatározott rétegközi szívósság 60% körüli eltérést mutatott. Az eredmények jól mutatják, hogy a hőmérséklet hatása a szénszálas réteg töredezésére elhanyagolható, viszont a rétegközi szívósság csökkenését figyelembe kell venni tervezéskor. A nedvesség hatása az előzetes eredmények alapján elsősorban az üvegszálas rétegek szilárdságának jelentős csökkenésében mutatkozik meg.
Szakítóvizsgálati mérési elrendezés -50 Celsius fokon videonyúlásmérővel

4. munkaszakasz
2018. szeptember 1. - 2019. december 31.
A vékony rétegű üvegszál/szénszál erősítésű hibrid kompozitok károsodás jelző funkcióját elemeztük, amelynek alapja, hogy az üvegszálas réteg átlátszóságát kihasználva a szénszálas réteg töredezését láthatóvá tehetjük. Eredményeink alapján lehetséges egy kis méretű (10x50 mm) utólag felragasztott érzékelővel jelezni, ha a vizsgált alkaltrész egy előre meghatározott fajlagos nyúlásnál nagyobb terhelést kapott. A legfontosabb tervezési paramétereket és az érzékelők pontosságát befolyásoló legfontosabb tényezőket feltártuk. Az új technológia működését egy szénszálas epoxiból készült kerékpár kormányon mutattuk be. A kifejlesztett szénszál/üvegszál erősítésű hibrid kompozit rétegek azonban alkalmasak teherviselő és károsodás jelző funkciók együttes betöltésére is. A technológiában rejlő további lehetőségek bemutatására egy nagyobb méretű (600x300 mm) szendvics lapot készítettünk hab maggal, amelyet hajlító terhelésnek vetettünk alá. A szerkezet húzott oldalán egy multifunkcionális szerkezeti- és károsodás jelző réteget helyeztünk el, amellyel sikerült a végső tönkremenetel előtt jelezni az alkatrész károsodását, még mielőtt az veszélyesen meggyengült vagy katasztrofálisan tönkrement volna (lásd ábra). A bemutatott megvalósíthatósági tanulmányok bizonyítják, hogy a kifejlesztett túlterhelés jelző technológiák nem csak próbatestes vizsgálatok esetén, hanem közepes méretű kritikus alkatrészek esetén is jól működnek.
Multifunkcionális szerkezeti- és érzékelő réteg túlterhelés utáni állapotbanPályázat támogatásával megjelent közlemények


 1. Czél G. , Bugár-Mészáros M., Wisnom M. R.: Combined effect of moisture and test temperature on the pseudo-ductility of thin-ply carbon/epoxy-glass/epoxy hybrid composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 165, 107353/1-107353/11 (2023) 10.1016/j.compositesa.2022.107353 IF=8.7 Q1
 2. Petrény R., Mészáros L.: Moisture dependent tensile and creep behaviour of multi-wall carbon nanotube and carbon fibre reinforced, injection moulded polyamide 6 matrix multi-scale composites. Journal of Materials Research and Technology, 16, 689-699 (2022) 10.1016/j.jmrt.2021.12.030 IF=6.4 D1
 3. Vermes B., Czigány T.: Non-conventional deformations: Materials and actuation. Materials, 13, 1383/1-1383/26 (2020) 10.3390/ma13061383 IF=3.623 Q1
 4. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Self-sensing composite: Reinforcing fiberglass bundle for damage detection. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 131, 105804/1-105804/7 (2020) 10.1016/j.compositesa.2020.105804 IF=7.664 D1
 5. Hegedűs G., Czigány T.: State monitoring of polymer composites with glass optical fibre and with equipment used in telecommunication. Acta Materialia Transylvanica, 3, 1-9 (2020) 10.33924/amt-2020-01-01
 6. Forintos N., Czigány T.: Reinforcing carbon fibers as sensors: The effect of temperature and humidity. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 131, 105819/1-105819/5 (2020) 10.1016/j.compositesa.2020.105819 IF=7.664 D1
 7. Mészáros L., Kara Y., Fekete T., Molnár K.: Development of self-reinforced low-density polyethylene using γ-irradiation cross-linked polyethylene fibres. Radiation Physics and Chemistry, 170, 108655/1-108655/6 (2020) 10.1016/j.radphyschem.2019.108655 IF=2.858 D1
 8. He H. J., Kara Y., Molnar K.: In Situ Viscosity-Controlled Electrospinning with a Low Threshold Voltage. Macromolecular Materials and Engineering, 304, 1900349/1-1900349/ (2019) 10.1002/mame.201900349 IF=3.853 Q1
 9. Rev T., Jalalvand M., Fuller J., Wisnom M. R., Czél G.: A simple and robust approach for visual overload indication - UD thin-ply hybrid composite sensors . Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 121, 376-385 (2019) 10.1016/j.compositesa.2019.03.005 IF=6.444 D1
 10. Vas L. M., Kocsis Z., Czigány T., Tamás P., Romhány G.: Novel evaluation method of acoustic emission data based on statistical fiber bundle cells. Journal of Composite Materials, 53, 2429-2446 (2019) 10.1177/0021998319826666 IF=1.972 Q3
 11. Toldy A., Szebényi G., Molnár K., Tóth L. F., Magyar B., Hliva V., Czigány T., Szolnoki B.: The effect of multilevel carbon reinforcements on the fire performance, conductivity, and mechanical properties of epoxy composites. Polymers, 11(2), 303/1-303/13 (2019) 10.3390/polym11020303 IF=3.426 Q1
 12. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Multifunctional composite: Reinforcing fibreglass bundle for deformation self-sensing. Composites Science and Technology, 180, 78-85 (2019) 10.1016/j.compscitech.2019.05.018 IF=7.094 D1
 13. Csallány E. K., Czél G.: Rendezett nem folytonos szálakkal erősített, nagy teljesítményű polimer kompozitok mechanikai tulajdonságai nyomó terhelés esetén. Polimerek, 5, 388-392 (2019)
 14. Tamás-Bényei P., Bitay E., Kishi H., Matsuda S., Czigány T.: Toughening of Epoxy Resin: The Effect of Water Jet Milling on Worn Tire Rubber Particles. Polymers, 11, 529/1-529/11 (2019) 10.3390/polym11030529 IF=3.426 Q1
 15. He H., Kara Y., Molnár K.: Effect of needle characteristic on fibrous PEO produced by electrospinning. Resolution and Discovery, 4, 7-11 (2019) 10.1556/2051.2018.00063
 16. Vermes B., Czigány T.: Layup optimization and ways to improve the manufacturability of coupled composites. in 'International Conference on Composite Materials (ICCM22) Melbourne, Australia. 2019.08.11-2019.08.16,7 (2019)
 17. Virág Á. D., Vas L. M., Bakonyi P., Halász M.: Analysing of the Yarn Pull-out Process for the Characterization of Reinforcing Woven Fabrics. Fibers and Polymers, 20, 1975-1982 (2019) 10.1007/s12221-019-8978-9 IF=1.797 Q1
 18. Hegedűs G., Czigány T.: Sérülés helyének megállapítása kompozit szerkezetekben az üveg erősítőanyag felhasználásával. in 'XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia OGÉT 2019 Nagyvárad. 2019.04.25-2019.04.28.,189-192 (2019)
 19. Forintos N., Czigány T.: Multifunctional application of carbon fiber reinforced polymer composites: electrical properties of the reinforcing carbon fibers – a short review. Composites Part B: Engineering, 162, 331-343 (2019) 10.1016/j.compositesb.2018.10.098 IF=7.635 D1
 20. Molnár K.: Electrospinning setup analogous to a cone-plate rheometer. Materials Today Communications, 20, UNSP 10058/1-UNSP 10058/ (2019) 10.1016/j.mtcomm.2019.100589 IF=2.678 Q2
 21. Suwarta P., Fotouhi M., Czel G., Longana M., Wisnom M. R.: Fatigue behaviour of pseudo-ductile unidirectional thin-ply carbon/epoxy-glass/epoxy hybrid composites. Composite Structures, 224, UNSP 11099/1-UNSP 11099/ (2019) 10.1016/j.compstruct.2019.110996 IF=5.138 D1
 22. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Self-sensing polymer composite: white-light-illuminated reinforcing fibreglass bundle for deformation monitoring. Sensors, 19, 1745/1-1745/8 (2019) 10.3390/s19071745 IF=3.275 Q1
 23. Vermes B., Czigány T.: Kompozitok alakváltásának lehetőségei. Gép, 69, 51-54 (2018)
 24. Suwarta P., Czél G., Fotouhi M., Rycerz J., Wisnom M. R.: Pseudo-ductility of Unidirectional Thin Ply Hybrid Composites in Longitudinal Compression. in 'American Society for Composites—Thirty-Third Technical Conference on Composite Materials Seattle, USA. 2018.09.24. - 2018.09.,10 (2018)
 25. Haijun H., Cheng-Kun L., Molnár K.: A Novel Needleless Electrospinning System Using a Moving Conventional Yarn as the Spinneret. Fibers and Polymers, 19, 1472-1478 (2018) 10.1007/s12221-018-8183-2 IF=1.439 Q1
 26. Czél G., Rev T., Jalalvand M., Fotouhi M., Longana M. L., Nixon-Pearson O. J., Wisnom M. R.: Pseudo-ductility and reduced notch sensitivity in multi-directional all-carbon/epoxy thin-ply hybrid composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 104, 151-164 (2018) 10.1016/j.compositesa.2017.10.028 IF=6.282 D1
 27. Wisnom M. R., Czél G., Fotouhi M., Fuller J., Jalalvand M., Rev T., Wu X.: Reduced tensile notch-sensitivity in pseudo-ductile thin-ply composites. in '18th European Conference on Composite materials, ECCM18 Athens, Greece. 2018.06.24-2018.06.28.,1-7 (2018)
 28. Fotouhi M., Suwarta P., Jalalvand M., Czel G., Wisnom M. R.: Acoustic Emission Monitoring of Thin Ply Hybrid Composites under Repeated Quasi-Static Tensile Loading. FME Transactions, 46, 238-244 (2018) 10.5937/fmet1802238F
 29. Czél G., Bugár-Mészáros M., Wisnom M. R.: The effect of test temperature on the pseudo-ductility of thin-ply hybrid composites. in '18th European Conference on Composite materials, ECCM18 Athens, Greece. 2018.06.24-2018.06.28.,1-8 (2018)
 30. Hegedűs G., Czigány T.: Analysis of the applicability of optical fibers as sensors for the structural health monitoring of polymer composites: the relationship between attenuation and the deformation of the fiber. Sensors and Actuators A: Physical, 272, 206-211 (2018) 10.1016/j.sna.2018.01.039 IF=2.739 Q2
 31. Hegedűs G., Czigány T.: Developing a glass fibre sensor for polymer technology applications. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012015/1-012015/1-4 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012015
 32. Petrény R., Mészáros L.: Poliamid 6 mátrixú hibridkompozitok kúszási jellemzői. Polimerek, 4, 192-196 (2018)
 33. Rév T., Czél G., Wisnom M. R.: A Novel Test Method to Induce Bi-axial Stress States in Thin-ply Carbon Composites Under Combined Longitudinal Tension and Transverse Compression. in 'American Society for Composites—Thirty-Third Technical Conference on Composite Materials Seattle, USA. 2018.09.24. - 2018.09.,9 (2018)
 34. Hegedűs G., Czigány T.: Polimer kompozit termékek komplexitását kihasználó üvegszálas érzékelő csatlakozójának fejlesztése. in 'OGÉT 2018: XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Marosvásárhely, Románia. 2018.04.26-2018.04.29.,179-182 (2018)
 35. Czigány T., Forintos N., Hegedűs G.: Health monitoring of high-performance polymer composites with multifunctional fibers. in 'ICCM21 Xi'an, Kína. 2017.08.20-2017.08.25.,8 (2017)
 36. Vas L. M., Kling S., Czigány T., Czél G.: New method for determining the bending modulus of solid and hollow fibers from deflection tests. Textile Research Journal, 87, 542-551 (2017) 10.1177/0040517516632476 IF=1.54 Q1
 37. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Analysis of the light transmission ability of reinforcing glass fibers used in polymer composites. Materials, 10(6), 637/1-9 (2017) 10.3390/ma10060637 IF=2.467 Q2
 38. Szebényi G., Magyar B., Iványicki T.: Comparison of static and fatigue interlaminar testing methods for continuous fiber reinforced polymer composites. Polymer Testing, 63, 307-313 (2017) 10.1016/j.polymertesting.2017.08.033 IF=2.247 Q2
 39. Czél G., Jalalvand M., Wisnom M. R., Czigány T.: Design and characterisation of high performance, pseudo-ductile all-carbon/epoxy unidirectional hybrid composites. Composites Part B: Engineering, 111, 348-356 (2017) 10.1016/j.compositesb.2016.11.049 IF=4.92 D1
 40. Péter B., Hegedűs G., Czigány T.: T-RTM eljárással gyártott alkatrészek gyártási folyamatának kihívásai, különös tekintettel az erősítőanyagok kezelésére. Gép, 68, 37-42 (2017)
 41. Szebényi G., Czigány T., Magyar B., Karger-Kocsis J.: 3D printing-assisted interphase engineering of polymer composites: Concept and feasibility. Express Polymer Letters, 11, 525-530 (2017) 10.3144/expresspolymlett.2017.50 IF=3.064 Q1
 42. Vermes B., Czigány T.: Development of microcapsules. Materials Science Forum, 885, 31-35 (2017) 10.4028/www.scientific.net/MSF.885.31
 43. Szebényi G., Tóth L. F., Karger-Kocsis J.: Effect of an Ionic Liquid on the Flexural and Fracture Mechanical Properties of EP/MWCNT Nanocomposites. Materials Science Forum, 885, 19-24 (2017) 10.4028/www.scientific.net/MSF.885.19
 44. Forintos N., Czigány T.: Üvegszál erősítésű kompozitok deformációjának mérése szénszálak segítségével. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,147-150 (2017)
 45. Hegedűs G., Czigány T.: Optikai szálak alkalmazása polimer anyagvizsgálatokhoz. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,175-178 (2017)
 46. Molnár K., Czigány T.: High throughput nanofiber production by rotation-aided needleless electrospinning. in 'ICCM21 Xi'an, Kína. 2017.08.20-2017.08.25.,7 (2017)
 47. Romhány G., Czigány T., Karger-Kocsis J.: Failure Assessment and Evaluation of Damage Development and Crack Growth in Polymer Composites Via Localization of Acoustic Emission Events: A Review. Polymer Reviews, 57, 397-439 (2017) 10.1080/15583724.2017.1309663 IF=6.69 D1
 48. Wisnom M. R., Czél G., Swolfs Y., Jalalvand M., Gorbatikh L., Verpoest I.: Hybrid effects in thin ply carbon/glass unidirectional laminates: Accurate experimental determination and prediction. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 88, 131-139 (2016) 10.1016/j.compositesa.2016.04.014 IF=4.075 D1
 49. Forintos N, Czigány T: Kompozitba épített elektromosan vezető érzékelő. Polimerek, 2, 196-199 (2016)
 50. Czél G., Jalalvand M., Wisnom M. R.: Design and characterisation of advanced pseudo-ductile unidirectional thin-ply carbon/epoxy-glass/epoxy hybrid composites. Composite Structures, 143, 362-370 (2016) 10.1016/j.compstruct.2016.02.010 IF=3.858 Q1
 51. Szebenyi G., Czigany T., Vermes B., Ye X. J., Rong M. Z., Zhang M. Q.: Acoustic emission study of the TDCB test of microcapsules filled self-healing polymer. Polymer Testing, 54, 134-138 (2016) 10.1016/j.polymertesting.2016.07.005 IF=2.464 Q1
 52. Forintos N, Czigány T: Polimer kompozitok állapotfelügyelete. in 'OGÉT 2016 Déva, Románia. 2016.04.21-2016.04.24.,130-133 (2016)
 53. Czél G., Jalalvand M., Wisnom M. R.: Hybrid specimens eliminating stress concentrations in tensile and compressive testing of unidirectional composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 91, 436-447 (2016) 10.1016/j.compositesa.2016.07.021 IF=4.075 D1
 54. Hegedűs G, Czigány T: Kompozit termékek állapotelemzési módszerei. Gép, 67, 98-103 (2016)
 55. Jalalvand M., Czél G., Fuller J. D., Wisnom M. R., Canal L. P., Gonzalez C. D., LLorca J.: Energy dissipation during delamination in composite materials - An experimental assessment of the cohesive law and the stress-strain field ahead of a crack tip. Composites Science and Technology, 134, 115-124 (2016) 10.1016/j.compscitech.2016.08.001 IF=4.873 D1

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor