HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés

ŐSZI FÉLÉVtavaszi félév>>  

Alapképzés

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTNX01 Fenntartható hulladékgazdálkodás Prof. Dr. Toldy Andrea kötelezően választható magyar
BMEGEPTMK51 Szálas erősítő szerkezetek és tervezésük Prof. Dr. Vas László Mihály szabadon választható magyar

Gépészmérnöki MSc, Polimertechnika Szakirány

A tanszékünk oktatja és gondozza a Gépészmérnöki MSc képzés Polimertechnika Szakirányt.

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTNG01 Polimer anyagtudomány Prof. Dr. Vas László Mihály kötelező magyar
BMEGEPTNKDA Diplomamunka-készítés A Dr. Morlin Bálint kötelező magyar
BMEGEPTNKDB Diplomamunka-készítés B Dr. Morlin Bálint kötelező magyar
BMEGEPTNX09 Polimer alkatrészek tervezése Dr. Suplicz András kötelező magyar
BMEGEPTNG10 Fröccsöntő szerszámok tervezése Dr. Kovács József Gábor kötelezően választható magyar
BMEGEPTNG12 Elasztomerek Dr. Bárány Tamás kötelezően választható magyar
BMEGEPTNG13 Polimer habok Dr. Kmetty Ákos kötelezően választható magyar
BMEGEPTNG16 Kompozitok erősítőanyagai Dr. Bakonyi Péter kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX02 Prototípusgyártás a műanyagiparban Dr. Kovács Norbert Krisztián kötelezően választható magyar
BMEGEPTNX03 Természetes polimer szerkezeti anyagok Dr. Morlin Bálint kötelezően választható magyar
BMEGEPTMG32 Szálas erősítő szerkezetek és tervezésük I. Prof. Dr. Vas László Mihály szabadon választható magyar

Diplomatervezés

A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomatervezés A és Diplomatervezés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére. Részletek

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, amelyre a szakirányt gondozó tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes szakirány választása van. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni. Részletek

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Részletek

Záróvizsga

Az MSc képzés záróvizsgával végződik. Azon hallgatók, akik teljesítették a mintatanterv szerinti tárgyakat és a szakmai gyakorlatot, valamint elkészítették és beadták a diplomatervet, záróvizsgát tehetnek. A záróvizsga két részből, egy max. 10 perces prezentációból (a diplomatervezés során elért eredmények bemutatása) és az ehhez kapcsolódó vitából, illetve 3 tárgyból (tárgycsoportból) való vizsgából áll. Részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor