HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Polimer anyagtudomány (BMEGEPTNG01)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNG01
Képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Vas László Mihály
Előadó(k) Prof. Dr. Vas László Mihály, Dr. Molnár Kolos
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele A tanulási eredmények értékelése egy részteljesítmény mérés alapján történik. A részteljesítmény értékelés (csoportos projektmunka jegyzőkönyve): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a csoportosan készített, több laboratóriumi gyakorlat ismeretanyagát magába foglaló projektmunka, amelyet csoportos laborgyakorlati jegyzőkönyv formájában készítenek el. A feladat megfelelő szintű elvégzése a vizsgára bocsáthatóság szükséges feltétele.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat a polimerek, mint szerkezeti anyagok típusaival, illetve a különböző polimer anyagosztályok szerkezetével és mechanikai tulajdonságaival, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggésekkel, valamint a környezeti paramétereknek (mint a hőmérséklet és légnedvesség) a szerkezetre és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásával. A hallgatók megismerik a szerkezeti és mechanikai tulajdonságok vizsgálati módszereit és a mérnöki anyagmodellezés lehetőségeit, továbbá a polimer anyagok felhasználási lehetőségeit.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor