HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Elasztomerek (BMEGEPTNG12)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNG12
Képzés
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Bárány Tamás
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele A tanulási eredmények értékelése egy évközi összegző és egy részteljesítmény mérés, valamint szóbeli vizsga alapján történik. Az első összegző értékelés a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, amely a szükséges lexikális ismereteket kéri számon a teljesítményértékelés során, a rendelkezésre álló munkaidő 45 perc. A második részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a csoportosan készített házi feladat. A szóbeli vizsgaelem együttesen vizsgálják és mérik fel a hallgatók tudás, képesség, attitűd és autonómia és felelősség típusú kompetenciákkal meghatározott tanulási eredményeit. Ennek megfelelően az egyes összegző értékelések a kijelölt elméleti ismeretanyag elsajítítottságát, valamint a gyakorlaton szerzett ismeretek meglétét és képességek alkalmazását mérik fel. Az értékelés 50%-ban az elméleti ismeretekre, 30%-ban az alkalmazói készségekre, valamint 10-10%-ban a hozzállás és autonómiára, felelősségvállalásra fókuszál. Teljesítésére a vizsgaidőszakbankerül sor. A szóbeli vizsgaelemen 100 pont szerezhető. Minimum 40% elérendő.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy elmélyítse a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteit az elasztomerek anyagismerete és technológiái területén, mind térhálós, mind hőre lágyuló elasztomerek esetén. A hallgatók megismerik az elasztomerek jellemzőit, feldolgozástechnológiáit, valamint ismereteket szereznek a térhálós elasztomerek előállításához nélkülözhetetlen keverékkészítési és vulkanizációs témakörökben. Ismereteket szereznek továbbá a komplex gumitermékek (pl. abroncsok, tömlők, hevederek) területén, valamint a gumitermékek hulladékkezelési, újrahasznosítási lehetőségeiről is.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor