HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - MSc képzés
Kompozitok erősítőanyagai (BMEGEPTNG16)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNG16
Képzés
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Bakonyi Péter
Előadó(k) Dr. Bakonyi Péter
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele
Rövid tárgyleírás
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor