MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - MSc képzés
Polimer habok (BMEGEPTNG13)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTNG13
KépzésGépészmérnöki mesterképzési szak - Polimertechnika specializáció
Típus kötelezően választható
Kontakt órák 1 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kmetty Ákos
Előadó(k) Dr. Kmetty Ákos
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele A tanulási eredmények értékelése egy évközi írásbeli összegző teljesítménymérés, valamint egy részteljesítmény mérés alapján történik. Az összegző tanulmányi teljesítményértékelés a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, amely a szükséges lexikális ismereteket kéri számon a teljesítményértékelés során, a rendelkezésre álló munkaidő 60 perc. A részteljesítmény értékelés (projekt munka jegyzőkönyve): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, amelynek megjelenési formája a csoportosan készített, több laboratóriumi gyakorlat ismeretanyagát magában foglaló projekt munka, amelyet laborgyakorlati jegyzőkönyv formájában készítenek el. Az összegző teljesítményértékelésen 70 pont szerezhető. Minimum 50% elérendő. A laborgyakorlati jegyzőkönyvvel legfeljebb 30 pont szerezhető. Minimum 50% elérendő. Az előadás és a laborgyakorlat jelenléti követelménye 70 illetve 80%.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer habok különböző előállítási metódusait, az alkalmazott alap- és habképző anyagokat és azok jellemzőit, kiemelt figyelmet fordítva a habképzés során kialakított cellaszerkezet részletes jellemzésére és elemzésére. A hallgatók megismerik a habszerkezetek csoportosítási és vizsgálati módszereit, amely alapján adott felhasználási célra a legmegfelelőbb habszerkezet kiválasztására és tulajdonságaik széleskörű meghatározására nyílik mód. A tantárgy a polimer habképzés elméleti ismeretanyagának megismertetése mellett gyakorlati oldalról is segíti az ismeretanyag minél szélesebbkörű elsajátítását.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor