HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - BSc képzés

ŐSZI FÉLÉVtavaszi félév>>  

Alapképzés

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEMTBEA1 Anyagok az energetikában Dr. Tamás-Bényei Péter kötelező magyar
BMEGEPTBM01 Polimertechnika Dr. Molnár Kolos kötelező magyar
BMEGEPTBM01 Polymertechnik Dr. Mezey Zoltán Tamás kötelező német
BMEGEPTBT01 Polimertechnika terméktervezőknek Dr. Molnár Kolos kötelező magyar
BMEGEPTBG00 A fenntartható fejlődés technológiái Dr. Morlin Bálint szabadon választható magyar
BMEGEPTBV00 Terméktervezés gyakorlata a polimertechnikában Dr. Kovács Norbert Krisztián szabadon választható magyar

Specializáció

A tanszékünk fő profilja a Gépészmérnöki BSc képzésben az Anyagtechnológia Specializáció tárgyainak oktatása, amelyet az Anyagtudomány és Technológia Tanszékkel közösen gondozunk (specializáció bemutató). Részt veszünk továbbá 1-1 tárggyal a Biomechatronika szakirányban (Mechatronika BSc szak), a Műanyag-, Textiltechnológia és Anyagtudomány szakirányban (Vegyészmérnöki Szak), valamint a Textiltechnológia alszakirányban.

TÁRGYKÓDTÁRGYCÍMTÁRGYFELELŐSTÍPUSNYELV
BMEGEPTBG02 Polimerek szerkezete és vizsgálata Dr. Mészáros László kötelező magyar
BMEGEPTBG03 Polimer kompozitok technológiája Prof. Dr. Czigány Tibor kötelező magyar
BMEGEPTBG06 Mérnöki anyagok alkalmazástechnikája Dr. Tábi Tamás kötelező magyar
BMEGEPTBGE2 Fröccsöntés Dr. Kovács József Gábor kötelező angol
BMEGEPTBGE3 Polimerek feldolgozása Dr. Zink Béla kötelező angol
BMEGEPTBKSD Szakdolgozat-készítés Dr. Bárány Tamás kötelező magyar

Szakdolgozat készítés

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére. Részletek

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlat ideje 6 hét, amelyre a szakirányt gondozó tanszéken lehet jelentkezni, a mintatanterv 6. szemesztere után, legalább 130 kreditpont birtokában, amennyiben a hallgatónak érvényes szakirány választása van. A Szakmai gyakorlat című tantárgyat a szakmai gyakorlat teljesítését követő félévben lehet a Neptun rendszerben felvenni. Részletek

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Részletek

Záróvizsga

A BSc képzés záróvizsgával végződik. Azon hallgatók, akik teljesítették a mintatanterv szerinti tárgyakat és a szakmai gyakorlatot, valamint elkészítették és beadták a szakdolgozatot, záróvizsgát tehetnek. A záróvizsga két részből, egy max. 10 perces prezentációból (a szakdolgozat során elért eredmények bemutatása) és az ehhez kapcsolódó vitából, illetve 3 tárgyból (tárgycsoportból) való vizsgából áll. Részletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor