MTA-BME Kutatócsoport


Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzat a gépészmérnöki kari honlap Tanszékek\Szabályzatok oldala alatt érhető el.

BSc-s szakmai gyakorlaton való részvétel előkövetelményei

BSc-s szakmai gyakorlaton való részvétel előkövetelményei, hogy a hallgató rendelkezzen:

 1. Érvényes specializáció hozzárendeléssel
 2. Legalább 130 kreditponttal

Szakmai gyakorlatra a hallgató azon tavaszi félévét követően (szorgalmi időszakon kívül) kerülhet sor, amelynek VÉGÉIG a fenti feltételeket teljesíti.

Amennyiben valaki a fenti előírások teljesítésének hiányában kíván szakmai gyakorlaton részt venni, méltányossági kérelmet kell a neptun rendszeren belül beküldeni, melyhez mellékelnie kell a tanszékvezető Úrtól kért támogató javaslatot. Az engedély hiányában nincs módunk azokat a szakmai gyakorlatokat elismerni, amelyeket a hallgató az előfeltételek teljesítése nélkül végezte el.

Szakmai gyakorlat szervezésének menete

 1. A hallgató magának keres szakmai gyakorlóhelyet. A kötelező szakmai gyakorlatot olyan cégnél kell elvégezni, ahol valamilyen gépészmérnöki tevékenység folyik. Amennyiben a cég tevékenysége polimeres jellegű, úgy a Polimertechnika Tanszéken kell a hallgatónak jelentkeznie. Ellenkező eseben az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken kell szakmai gyakorlatra jelentkeznie.

  Akinek nincs ötlete, azok a tanszékünk által összeállított polimeres cégek listájában (letöltés) található cégeknél próbálkozzon (ha valaki már nem aktuális adattal találkozik a listában, legyen szíves jelezze nekünk, és javítjuk a listát), vagy további polimeres céglista érhető el a Magyar Műanyagipari Szövetség (Taglista főmenüpont), illetve gumiipari céglista a Magyar Gumiipari Szövetség (Főoldal főmenü/taglista almenüpont) honlapról.

  Érdemes a szakmai gyakorlat tervezett időpontja előtt már hónapokkal előbb céget keresni, mert sok cégnél hosszú folyamat, míg válaszolnak a hallgató megkeresésére.

  Külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani tanszékvezető Úrhoz a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal.

  Figyelem, csak olyan cégnél lehet a szakmai gyakorlatot végezni, akivel a BME Gépészmérnöki Kara Együttműködési megállapodást kötött, valamint amely cég le van jelentve az Oktatási Hivatalban. Az alábbi Lejelentett gyakorlóhelyek listában nézhető meg az Oktatási Hivatalba lejelentett cégek listája, valamint az "Együttműködési megállapodás megkötésének éve" oszlopban az, hogy van-e a BME Gépészkar és a cég között Együttműködési megállapodás megkötve. Ha valaki olyan céghez szeretne menni, aki ebben a listában nem szerepel, annak azt a szorgalmi időszak végéig jeleznie kell a tanszéken Dr. Romhány Gábor docens Úrnak (a cég pontos nevét és székhelyét kérjük megadni).

  Amennyiben a cég a hallgatóval munkaszerződést köt, és abban az egyetem részéről kapcsolattartót kell megadni, akkor Dr. Bihari Péter oktatási dékánhelyettes nevét kell megadni.

 2. A talált cégtől az alábbi dokumentumokat kell beszerezniük, és a tanszéken leadniuk:
  1. Együttműködési megállapodás (amennyiben még nincs a cég és a BME Gépészmérnöki Kar között, lásd előző bekezdést) SZERZŐDÉS LETÖLTÉS
  2. Szakmai gyakorlat befogadó nyilatkozat ŰRLAP LETÖLTÉS

  A fenti dokumentumokat
  1. eredetiben
  2. cég által aláírva
  3. lepecsételve
  4. az együttműködési megállapodást 2 példányban
  kell leadni legkésőbb a szakmai gyakorlat kezdetét megelőző 15. napig Dr. Romhány Gábor docens Úrnak (T.ép. 3.em.13.). Legyenek szívesek az aláírás és pecsét meglétét ellenőrizni, mikor a cégtől megkapják ezeket a dokumentumokat!

 3. Az alábbi űrlap kitöltése

JELENTKEZÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

Név
NEPTUN kód
E-mail
Képzés
Szakmai gyakorlat ideje
Cég hivatalos neve
Cég székhelyének címe
Szakmai gyakorlat végzésének helye (város)
Szakmai gyakorlat végzésének ideje (éééé.hh.nn-éééé.hh.nn)

JELENTKEZÉS ELLENŐRZÉSE

NEPTUN kód

A szakmai gyakorlat tárgy aláírásának megszerzése

 1. A nyáron elvégzett szakmai gyakorlathoz a Szakmai gyakorlat (BMEGEPTA4SZ) tantárgyat a gyakorlatot követő őszi félévben kell felvenni.
 2. El kell készíteni a szakmai gyakorlatról a beszámolót ŰRLAP LETÖLTÉS.
 3. A fenti beszámolóval együtt le kell adni a gyakorlóhely által kitöltött és hitelesített igazolást és értékelést ŰRLAP LETÖLTÉS.

 4. A fenti dokumentumokat legkésőbb a 3. oktatási hét végéig le kell adni személyesen Dr. Romhány Gábor docens Úrnak (T.ép. 3.em. 13.).
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor