HUN-REN-BME Kutatócsoport

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzat a gépészmérnöki kari honlap Dokumentumok\Szabályzatok\Képzésekkel kapcsolatos szabályozások oldala alatt érhető el.

BSc-s szakmai gyakorlaton való részvétel előkövetelményei

BSc-s szakmai gyakorlaton való részvétel előkövetelményei, hogy a hallgató rendelkezzen:

 1. Érvényes specializáció hozzárendeléssel
 2. Legalább 130 kreditponttal

Szakmai gyakorlatra a hallgató azon tavaszi félévét követően (szorgalmi időszakon kívül) kerülhet sor, amelynek VÉGÉIG a fenti feltételeket teljesíti.

Amennyiben valaki a fenti előírások teljesítésének hiányában vagy a szorgalmi/vizsga időszakban kíván szakmai gyakorlaton részt venni, kérelmet kell a neptun rendszeren belül beküldeni, melyhez mellékelnie kell a tanszékvezető Úrtól kért támogató javaslatot. A támogató javaslat kéréshez írják meg emailben tanszékvezető úrnak, hogy mi az oka, hogy a szabályoktól eltérően szorgalmi időszakban akarja a szakmai gyakorlatot elvégezni, milyen felvett tárgyai vannak a félévben (tárgynév, óraszám, kredit), mettől meddig és melyik cégnél kívánja a szakmai gyakorlatot elvégezni, mivel foglalkozik a cég, milyen feladatai lennének ott. Az erre az emailre visszaérkező támogató emailt kell csatolni a neptun kérvény mellé.

Az engedély hiányában nincs módunk azokat a szakmai gyakorlatokat elismerni, amelyeket a hallgató az előfeltételek teljesítése nélkül végezte el.

Szakmai gyakorlat szervezésének menete

 1. A hallgató magának keres szakmai gyakorlóhelyet. A kötelező szakmai gyakorlatot olyan cégnél kell elvégezni, ahol valamilyen gépészmérnöki tevékenység folyik. Amennyiben a cég tevékenysége polimeres jellegű, úgy a Polimertechnika Tanszéken kell a hallgatónak jelentkeznie. Ellenkező eseben az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken kell szakmai gyakorlatra jelentkeznie.

  Akinek nincs ötlete, azok a tanszékünk által összeállított polimeres cégek listájában (letöltés) található cégeknél próbálkozzon (ha valaki már nem aktuális adattal találkozik a listában, legyen szíves jelezze nekünk, és javítjuk a listát), vagy további gumiipari céglista a Magyar Gumiipari Szövetség (Tagok főmenű) honlapról.

  Érdemes a szakmai gyakorlat tervezett időpontja előtt már hónapokkal előbb céget keresni, mert sok cégnél hosszú folyamat, míg válaszolnak a hallgató megkeresésére.

  Külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani tanszékvezető Úrhoz a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal.

  Amennyiben a cég a hallgatóval munkaszerződést köt, és abban az egyetem részéről kapcsolattartót kell megadni, akkor Dr. Györke Gábor oktatási dékánhelyettes nevét kell megadni.

 2. A talált cégtől az alábbi dokumentumokat kell beszerezniük:
  1. Ha még nincs a cég és a BME Gépészmérnöki kar között megkötve Együttműködési megállapodás (ebben a listában lehet megnézni, mely céggel van megkötve), akkor az alábbi linkről a szersződést le kell tölteni, ami már a BME Gépészmérnöki Kar adataival ki van töltve, ezt elküldeni emailben a cégnek, hogy töltsék ki, 2 példányban nyomtassák ki, írják és pecsételjék alá a szükséges helyeken, és a hallgatóval vagy postán küldjék el "Polimertechnika Tanszék Dr. Romhány Gábor részére, 1111 Bp. Műegyetem rkp 3." címre.
   EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS

   Iskolaszövetkezeten keresztüli szakmai gyakorlat esetén kitöltendő együttműködési szerződés: ISKOLASZÖVETKEZET SZERZŐDÉS LETÖLTÉS
  2. Az alábbi linkről töltsék le a Szakmai gyakorlat befogadó nyilatkozatot, azt töltsék ki a saját adataikkal, küldjék el emailben a cégnek, a cég töltse ki a saját adataival, írják és pecsételjék alá, majd 1 példányban küldjék a hallgató adja le Dr. Romhány Gábornak a szakmai gyakorlat megkezdését megelőző 15 napig.
   ŰRLAP LETÖLTÉS

  3. Az alábbi űrlap kitöltése

  JELENTKEZÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

  Név
  NEPTUN kód
  E-mail
  Képzés
  Szakmai gyakorlat ideje
  Cég hivatalos neve
  Cég székhelyének címe
  Szakmai gyakorlat végzésének helye (város)
  Szakmai gyakorlat végzésének ideje (éééé.hh.nn-éééé.hh.nn)

  JELENTKEZÉS ELLENŐRZÉSE

  NEPTUN kód

  A szakmai gyakorlat tárgy aláírásának megszerzése

  1. A nyáron elvégzett szakmai gyakorlathoz a Szakmai gyakorlat (BMEGEPTBKSZ) tantárgyat a gyakorlatot követő őszi félévben kell felvenni.
  2. El kell készíteni a szakmai gyakorlatról a beszámolót ŰRLAP LETÖLTÉS.
  3. A fenti beszámolóval együtt le kell adni a gyakorlóhely által kitöltött, aláírt, lepecsételt igazolást és értékelést ŰRLAP LETÖLTÉS.

  4. A fenti dokumentumokat legkésőbb a 3. oktatási hét végéig le kell adni SZEMÉLYESEN Dr. Romhány Gábor docens Úrnak (T.ép. 3.em. 13.).
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor