HUN-REN-BME Kutatócsoport

Szakmai gyakorlat

A szakmai gyakorlatra vonatkozó szabályzat a gépészmérnöki kari honlap Dokumentumok\Szabályzatok\Képzésekkel kapcsolatos szabályozások oldala alatt érhető el.

BSc-s szakmai gyakorlaton való részvétel előkövetelményei

BSc-s szakmai gyakorlaton való részvétel előkövetelményei, hogy a hallgató rendelkezzen:

 1. Érvényes specializáció hozzárendeléssel
 2. Legalább 130 kreditponttal

Szakmai gyakorlatra a hallgató azon tavaszi félévét követően (szorgalmi időszakon kívül) kerülhet sor, amelynek VÉGÉIG a fenti feltételeket teljesíti.

Amennyiben valaki a fenti előírások teljesítésének hiányában vagy a szorgalmi/vizsga időszakban kíván szakmai gyakorlaton részt venni, kérelmet kell a neptun rendszeren belül beküldeni, melyhez mellékelnie kell a tanszékvezető Úrtól kért támogató javaslatot. A támogató javaslat kéréshez írják meg emailben tanszékvezető úrnak, hogy mi az oka, hogy a szabályoktól eltérően szorgalmi időszakban akarja a szakmai gyakorlatot elvégezni, milyen felvett tárgyai vannak a félévben (tárgynév, óraszám, kredit), mettől meddig és melyik cégnél kívánja a szakmai gyakorlatot elvégezni, mivel foglalkozik a cég, milyen feladatai lennének ott. Az erre az emailre visszaérkező támogató emailt kell csatolni a neptun kérvény mellé.

Az engedély hiányában nincs módunk azokat a szakmai gyakorlatokat elismerni, amelyeket a hallgató az előfeltételek teljesítése nélkül végezte el.

Szakmai gyakorlat szervezésének menete

 1. A hallgató magának keres szakmai gyakorlóhelyet. A kötelező szakmai gyakorlatot olyan cégnél kell elvégezni, ahol valamilyen gépészmérnöki tevékenység folyik. Amennyiben a cég tevékenysége polimeres jellegű, úgy a Polimertechnika Tanszéken kell a hallgatónak jelentkeznie. Ellenkező eseben az Anyagtudomány és Technológia Tanszéken kell szakmai gyakorlatra jelentkeznie.

  Akinek nincs ötlete, azok a tanszékünk által összeállított polimeres cégek listájában (letöltés) található cégeknél próbálkozzon (ha valaki már nem aktuális adattal találkozik a listában, legyen szíves jelezze nekünk, és javítjuk a listát), vagy további gumiipari céglista a Magyar Gumiipari Szövetség (Tagok főmenű) honlapról.

  Érdemes a szakmai gyakorlat tervezett időpontja előtt már hónapokkal előbb céget keresni, mert sok cégnél hosszú folyamat, míg válaszolnak a hallgató megkeresésére.

  Külföldi szakmai gyakorlat elvégzéséhez kérelmet kell benyújtani tanszékvezető Úrhoz a gyakorlat megkezdése előtt legalább 25 nappal.

  Amennyiben a cég a hallgatóval munkaszerződést köt, és abban az egyetem részéről kapcsolattartót kell megadni, akkor Dr. Györke Gábor oktatási dékánhelyettes nevét kell megadni.

 2. A talált cégtől az alábbi dokumentumokat kell beszerezniük:
  1. Ha még nincs a cég és a BME Gépészmérnöki kar között megkötve Együttműködési megállapodás (ebben a listában lehet megnézni, mely céggel van megkötve), akkor azt meg kell kötni. Figyelem: 2024.06.11-én az eddig érvényben lévő együttműködési megállapodás szerződést hatályon kívül helyezték, az új együttműködési megállapodás szerződés kitöltési szabályai még nem ismertek. Egyenlőre türelmüket kérjük, illetve legyenek szívesek felvenni a kapcsolatot Dr. Romhány Gábor (romhany@pt.bme.hu) tanszéki szakmai gyakorlat felelőssel. Az mindenesetre ismert, hogy ezentúl ha nincs érvényben a cég és a BME között együttműködési szerződés, akkor a szakmai gyakorlatot csak a MiSziSZ Iskolaszövetkezeten keresztül lehet szervezni.

  2. Az alábbi linkről töltsék le a Szakmai gyakorlat befogadó nyilatkozatot, azt töltsék ki a saját adataikkal, küldjék el emailben a cégnek, a cég töltse ki a saját adataival, írják és pecsételjék alá, majd 1 példányban a hallgató adja le Dr. Romhány Gábornak a szakmai gyakorlat megkezdését megelőző 15 napig.
   ŰRLAP LETÖLTÉS

 3. Az alábbi űrlap kitöltése

JELENTKEZÉS SZAKMAI GYAKORLATRA

Név
NEPTUN kód
E-mail
Képzés
Szakmai gyakorlat ideje
Cég hivatalos neve
Cég székhelyének címe
Szakmai gyakorlat végzésének helye (város)
Szakmai gyakorlat végzésének ideje (éééé.hh.nn-éééé.hh.nn)

JELENTKEZÉS ELLENŐRZÉSE

NEPTUN kód

A szakmai gyakorlat tárgy aláírásának megszerzése

 1. A nyáron elvégzett szakmai gyakorlathoz a Szakmai gyakorlat (BMEGEPTBKSZ) tantárgyat a gyakorlatot követő őszi félévben kell felvenni.
 2. El kell készíteni a szakmai gyakorlatról a beszámolót ŰRLAP LETÖLTÉS.
 3. A fenti beszámolóval együtt le kell adni a gyakorlóhely által kitöltött, aláírt, lepecsételt igazolást és értékelést ŰRLAP LETÖLTÉS.

 4. A fenti dokumentumokat legkésőbb a 3. oktatási hét végéig le kell adni SZEMÉLYESEN Dr. Romhány Gábor docens Úrnak (T.ép. 3.em. 13.).
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor