MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
A fenntartható fejlődés technológiái (BMEGEPTBG00)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG00
KépzésBSc alapképzés
Típus szabadon választható
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Prof. Dr. Czvikovszky Tibor
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele A félévi jegy megszerzésének feltétele két 30 perces zárthelyi dolgozat (2*30 pont) és egy rövid tanulmány (esszé)(40 pont) elkészítése, az előadások a szakirodalom és az aktuális műszaki-gazdasági fejlemények tükrében. Az esszé személyesen nyújtandó be a tárgy előadóinál a szorgalmi időszak 10. hetének előadásáig. Az adott témakörről a hallgató az utolsó oktatási héten valamelyikén szóban is beszámolhat.
Rövid tárgyleírás A technika kultúrtörténetének tanulságai alapján felkészülés a huszonegyedik század technológiai kihívásaira, az újrahasznosításra, a megújuló energia- és nyersanyagforrások technológiai alkalmazására.
Teljes tárgyleírás Letöltés
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor