MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
A fenntartható fejlődés technológiái (BMEGEPTBG00)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG00
KépzésBSc alapképzés
Típus szabadon választható
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Morlin Bálint Dénes
Előadó(k)
Előtanulmányok -
Teljesítés feltétele A félévi jegy megszerzésének feltétele két 30 perces zárthelyi dolgozat (2*30 pont) és egy rövid tanulmány (esszé)(40 pont) elkészítése, az előadások a szakirodalom és az aktuális műszaki-gazdasági fejlemények tükrében. Az esszé személyesen nyújtandó be a tárgy előadóinál a szorgalmi időszak 10. hetének előadásáig. Az adott témakörről a hallgató az utolsó oktatási héten valamelyikén szóban is beszámolhat.
Rövid tárgyleírás A technika kultúrtörténetének tanulságai alapján felkészülés a huszonegyedik század technológiai kihívásaira, az újrahasznosításra, a megújuló energia- és nyersanyagforrások technológiai alkalmazására.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor