MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimerek szerkezete és vizsgálata (BMEGEPTBG02)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG02
KépzésGépészmérnöki alapszak (BSc) - Anyagtechnológia specializáció
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 2 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Mészáros László
Előadó(k) Dr. Mészáros László, Dr. Molnár Kolos
Előtanulmányok Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (BMEGEPTBG01)
Teljesítés feltétele 1) A tárgy teljesítésének feltétele két ZH dolgozat külön-külön 40%-ot meghaladó szintű teljesítése. 2) A gyakorlati foglalkozások összóraszámának harminc százalékát meghaladó hiányzás esetén a tan-tárgy kreditje nem szerezhető meg.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése a polimerek mérnöki életben fontos anyagszerkezettani alapjainak bemutatása. A mikroszerkezet, a mechanikai és egyéb fizikai kapcsolatok közötti összefüggések, valamint a polimerek termomechanikai tulajdonságainak ismertetése. Polimerek funkcionális tulajdonságai és módosításuk, kapcsolódó mérnöki alkalmazások ismertetése
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

ZH/vizsga időpont/eredmény

  • 1 ZH - 2020.10.19.
  • 2 ZH - 2020.12.07.
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor