MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Anyagok az energetikában (BMEGEMTBEA1)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEMTBEA1
KépzésEnergetikai mérnök alapszak
Típus kötelező
Kontakt órák 3 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 6
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Tamás-Bényei Péter
Előadó(k) Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Molnár Kolos
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább 70 %-án történt igazolt részvétel, a laboratóriumi gyakorlatok mindegyikének teljesítése és a gyakorlatokból a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvek megléte. A laborgyakorlatok kezdetén tartott írásbeli szintfelmérő dolgozatok összesített eredménye 20 % mértékben beleszámít a teljesítmény értékelésébe. A tárgy vizsgával zárul, amelynek eredménye 20 %-ban a félévközi teljesítményből, a fennmaradó 80 % a vizsga teljesítményéből áll össze.
Rövid tárgyleírás A tantárgy fő célkitűzése az energetikai ipar fém és polimer alapú szerkezeti anyagai felépítésének és alapvető tulaj-donságainak elemzése, valamint a tulajdonságok megváltoztatására szolgáló eljárások ismertetése. A tantárgy kap-csán ismertetésre kerülnek az alapvető technológiai eljárások. A tantárgy további célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer szerkezeti és funkcionális anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat, a polimerek szerkezeti jellemzőit, főbb típusait, a felépítésükből adódó fizikai, mechani-kai és egyéb alapvető tulajdonságait, a leggyakoribb kapcsolódó feldolgozás-technológiákat, tipikus alkalmazási példákat és az újrahasznosítás lehetőségeit.
Teljes tárgyleírás Letöltés

Futó félév adatai

Hirdetmény

Kedves Hallgatók!

Az Anyagok az energetikában tárgyból a december 11. nappal kezdődő héten fognak a pótgyakorlatok lezajlani. Kérek mindenkit, hogy készüljön fel a pótlásra alaposan és ne felejtsék el a szükséges eszközöket magukkal vinni a gyakorlatra. Minden hallgató 3 darab gyakorlatot pótolhat fémeset és polimerest együtt számítva. A pótlási hét végén összesítjük a pótlások számát; a 3 gyakorlatnál többet pótló hallgató a szabályok értelmében nem kaphat aláírást.

Sikeres pótlást és sikeres vizsgaidőszakot kívánok mindenkinek!

Üdvözlettel:
Dr. Tamás-Bényei Péter

Letölthető segédletek

ZH/vizsga időpont/eredmény

  • Anyagok az energetikában_1.írásbeli vizsga; ideje: 2018.01.02. 13:15-15:00; helye: MT épület_103 (ATT)
  • Anyagok az energetikában_2.írásbeli vizsga; ideje: 2018.01.09. 13:15-15:00; helye: MT épület_103 (ATT)
  • Anyagok az energetikában_3.írásbeli vizsga; ideje: 2018.01.16. 13:15-15:00; helye: MT épület_103 (ATT)
  • Anyagok az energetikában_ráadás írásbeli vizsga; ideje: 2018.01.17. 13:15-15:00; helye: MT épület_103 (ATT)
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor