MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Mérnöki anyagok alkalmazástechnikája (BMEGEPTBG06)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG06
Képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 4 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Tábi Tamás
Előadó(k) Dr. Tábi Tamás
Előtanulmányok Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (BMEGEPTBG01)
Teljesítés feltétele A szorgalmi időszakban (órarendi időpontban) két darab összegző tanulmányi teljesítményértékelés sikeres teljesítése, amelyek 50-50%-ban alkotják a félév végi jegyet. A félév végén, de még a szorgalmi időszakban lehetőség van mindkét teljesítményértékelés pótlására egy alkalommal. Ponthatárok: 41 pont alatt: elégtelen 41-55: elégséges 56-70: közepes 71-85: jó 86-100: jeles
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimerek és fémek, mint gépészetben alkalmazott szer-kezeti, mérnöki anyagok alkalmazásának lehetőségeit, előnyeit, hátrányait. Kiemelten tárgyaljuk az orvostechnikai, a járműipari, az elektrotechnikai, építőipari, élelmiszeripari és csomagolástechnikai alkalmazásokat. Megismerkednek a hallgatók továbbá a megújuló erőforrásból előállítható és egyben biológiai úton lebontható biopolimerek tulajdon-ságaival és alkalmazhatóságával. Ismertre tesznek szert továbbá a polimerek adalékanyagaival és azok célzott tulaj-donság-módosító hatásaival, valamint a kész termékek tönkremeneteli módjaival és elkerülésének, kimutatásának lehetőségeivel kapcsolatban. Végül pedig megismerkednek a hallgatók a fémes anyagok azonosításának alapvető módszereivel, az egyes ötvözők hatásával, a fémes alkatrészek tönkremeneteli módjaival, valamint az anyagválasz-tásának elvével és metodikájával.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor