HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - BSc képzés
Polimertechnika (BMEGEPTBM01)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBM01
KépzésMechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Molnár Kolos
Előadó(k)
Előtanulmányok Anyagismeret (BMEGEMTBMA1) - erős előkövetelmény
Teljesítés feltétele A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése és a laboratóriumi gyakorlatokon tartott ellenőrzéseken 40%-ot meghaladó teljesítmény elérése. A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsga eredménye 20%-ban a labor gyakorlatokon, 80%-ban pedig a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra. A megszerzett aláírás 3 évig érvényes, és a vizsga eredményébe az aláírás megszerzésének félévében megtartott ellenőrzések eredményét számítjuk be.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer szerkezeti és funkcionális anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat, a polimerek szerkezeti jellemzőit, főbb típusait, a felépítésükből adódó fizikai, mechanikai és egyéb alapvető tulajdonságait, a leggyakoribb kapcsolódó feldolgozás-technológiákat, tipikus alkalmazási példákat és az újrahasznosítás lehetőségeit.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor