MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimertechnika (BMEGEPTBM01)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBM01
KépzésMechatronikai mérnöki alapszak (BSc)
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 0 / 1 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Molnár Kolos
Előadó(k) Dr. Molnár Kolos
Előtanulmányok Anyagismeret (BMEGEMTBMA1) - erős előkövetelmény
Teljesítés feltétele A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése és a laboratóriumi gyakorlatokon tartott ellenőrzéseken 40%-ot meghaladó teljesítmény elérése. A tárgy szóbeli vizsgával zárul. A vizsga eredménye 20%-ban a labor gyakorlatokon, 80%-ban pedig a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra. A megszerzett aláírás 3 évig érvényes, és a vizsga eredményébe az aláírás megszerzésének félévében megtartott ellenőrzések eredményét számítjuk be.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer szerkezeti és funkcionális anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat, a polimerek szerkezeti jellemzőit, főbb típusait, a felépítésükből adódó fizikai, mechanikai és egyéb alapvető tulajdonságait, a leggyakoribb kapcsolódó feldolgozás-technológiákat, tipikus alkalmazási példákat és az újrahasznosítás lehetőségeit.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor