HUN-REN-BME Kutatócsoport

Záróvizsga

A BSc képzés záróvizsgával végződik. Azon hallgatók, akik teljesítették a mintatanterv szerinti tárgyakat és a szakmai gyakorlatot, valamint elkészítették és beadták a szakdolgozatot, záróvizsgát tehetnek. A záróvizsga két részből, egy max. 10 perces prezentációból (a szakdolgozat során elért eredmények bemutatása) és az ehhez kapcsolódó vitából, illetve 3 tárgyból (tárgycsoportból) való vizsgából áll (Szóbeli vizsgák a kiadott Felkészülést segítő kérdések alapján).

Záróvizsgára jelentkezés menete

A szorgalmi időszak utolsó hetében (14. hét péntek délig) kérjük emailben jelezni Dr. Morlin Bálint felé a ZV és a felvételizés szándékát, ha a témavezatővel egyeztve úgy ítélik meg, hogy leadható lesz a dolgozat. A dolgozatleadás határideje a 14. hét péntek, pótleadás a póthét péntek, AVDH hitelesített pdf verzióban, ami tartalmazza a kiírást, és a hallgató nyilatkozatait. A dolgozatot a témavezető hitelesített elfogadó nyilatkozatával együtt a Neptunba is fel kell tölteni a kar által adott tájékoztatás szerinti módon.

A Központi Tanulmányi Hivatal (KTH) email-ben értesíti a hallgatókat, hogy megnyitotta a záróvizsgára jelentkezést. A KTH honlapján ilyenkor az "Aktuális hírek"-ben részletes leírást adnak az aktuális záróvizsga-időszakra jelentkezés menetéről és egyéb tudnivalókról. Ebben van leírva a záróvizsgára jelentkezés határideje is.

Záróvizsgával kapcsolatos kérdéseikkel kérjük forduljanak Dr. Morlin Bálint záróvizsgafelelős kollégánkhoz.

Záróvizsga időpontja

A záróvizsga pontos időbeosztását a záróvizsgára jelentkezés határideje utáni napokban készíti el a tanszék, mivel ekkor derül ki, hogy pontosan hány főt kell beosztani záróvizsgára. Tájékoztatásul, az őszi félév záróvizsgái januárban vannak, az MSc-re jelentkező BSc hallgatók záróvizsgája az első héten van, az MSc-re nem jelentkező BSc hallgatók záróvizsgája a vizsgaidőszak utáni héten szokott lenni. A tavaszi félév záróvizsgái júniusban vannak, a vizsgaidőszak utáni héten.

Diplomaosztó

Diplomaosztó egy évben kétszer kerül megrendezésre (október, március).

Felkészülést segítő kérdések a záróvizsgákra Gépészmérnöki BSc Anyagtechnológia specializáción a képzésüket 2017 őszén vagy után megkezdőknek:


Felkészülést segítő kérdések a záróvizsgákra Gépészmérnöki BSc Anyagtechnológia specializáción a képzésüket 2017 ősz előtt megkezdőknek:


© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor