MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Terméktervezés gyakorlata a polimertechnikában (BMEGEPTBV00)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBV00
Képzés
Típus szabadon választható
Kontakt órák 2 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 3
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kovács Norbert Krisztián
Előadó(k)
Előtanulmányok Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (BMEGEPTBG01), vagy Polimertechnika (BMEGEPTBM01), vagy Polimertechnika terméktervezőknek (BMEGEPTBT01)
Teljesítés feltétele A tanulási eredmények értékelése két évközi írásbeli teljesítménymérés (összegző teljesítményértékelés (ZH)), valamint egy összetett házi feladat (részteljesítmény értékelés) alapján történik. A tantárgy teljesítésének feltétele, hogy a hallgató a ZH dolgozatokat külön-külön sikeresen teljesítse, azokon 40% feletti eredményt érjen el. A részteljesítmény értékelés (önálló házi feladat) keretében a hallgatónak a félév során egyszerű tervezési feladat megoldását kell dokumentáltan bemutatnia, amelyet a 13. oktatási héten kell beadnia. A tantárgy teljesítésének további feltétele, hogy az önálló házi feladatot sikeresen teljesítse, vagyis 40% feletti eredményt érjen el vele. A félévsorán végzett teljesítményértékelések közül a ZH dolgozatok (külön-külön) 40%-ban, amíg az önálló házi feladat 20%-ban kerülnek beszámításra a félévi érdemjegy megállapításánál. A tárgyal kapcsolatos további információkat a tantárgyi adatlap tartalmazza.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése az anyag- és technológia kiválasztás szempontjainak megismerése, polimer termékek gyártáshelyes tervezési szabályainak elsajátítása mind hőre lágyuló, mind hőre nem lágyuló polimerek és kompozitjaik esetében. A prototípus és kisszériás gyártási módszerek megismerése.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

ZH/vizsga időpont/eredmény

  • 1. ZH dolgozat 2020. október 15.
  • 2. ZH dolgozat 2020. november 26.
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor