MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimer kompozitok technológiája (BMEGEPTBG03)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG03
Képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 2 / 1 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 5
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Prof. Dr. Czigány Tibor
Előadó(k) Prof. Dr. Czigány Tibor, Dr. Szebényi Gábor
Előtanulmányok BMEGEPTBG01
Teljesítés feltétele A félév végi aláírás megszerzésének feltétele a kiadott feladat megoldása és a laboratóriumi gyakorlatok elvégzése. A gyakorlatok pótlására a félév során a szorgalmi időszakban egy alkalommal van lehetőség. A tárgy írásbeli és szóbeli vizsgával zárul, amelynek eredménye 30%-ban a félévi feladat, 70%-ban pedig a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra. A félév végi aláírást 3 évre visszamenően fogadjuk el.
Rövid tárgyleírás A polimer kompozitok mátrix és erősítő anyagainak megismerése. A kompozit-mechanika alapjai. Hőre lágyuló és térhálós polimer mátrixú kompozitok gyártástechnológiáinak megismerése, a technológiai paraméterek hatásának elemzése a tulajdonságokra. Kompozitból készült termékek vizsgálati és minősítési módszereinek, és újrahasznosítási lehetőségeinek elsajátítása.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor