HUN-REN-BME Kutatócsoport

Szakdolgozat készítés

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A szakdolgozat készítés egy szemeszterben a Szakdolgozat-készítés című, BMEGEPTBKSD kódú tárgy keretében történik. A szakdolgozat készítéséhez a Neptunban fel kell venni ezt a tárgyat, majd témát kell keresni a szakdolgozathoz. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a szakdolgozat témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló szakdolgozat kiírás elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a szakdolgozat kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően a hallgató aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat kiírását átvette, elfogadja (elektronikus aláírások).

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a szakdolgozat zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 2 hetéig a "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie. Ezt a témavezetővel együtt kell összeállítania, aláírja a kérelmező cég, a témavezető, jóvá kell hagyja a tanszékvezető, és a dékánhelyettes. Ezután kerülhet sor az információvédelmi megállapodás elkészítésére és aláíratására. Titkosított dolgozat helyett a Neptunba egy, a témavezetővel kitöltött tájékoztató dokumentumot kell feltölteni.

A szakdolgozat tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Szakdolgozat készítés című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges szakdolgozat nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.

A Szakdolgozat készítés című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a szakdolgozat minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.

Amennyiben a hallgató a szakdolgozatát nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Szakdolgozat készítés című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Szakdolgozat készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Szakdolgozat témaajánlataink

1. Rövid szénszálak száraz rendezési technológiájának kifejlesztése
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Dr. Tamás-Bényei Péter

2. Gumiőrlemény tartalmú vulkanizátumok dinamikus mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 Konzulens: Kiss Lóránt, Dr. Mészáros László

3. A technológiai elrendezés hatásainak vizsgálata vákuuminfúziós gyártásnál
 Konzulens: Dr. Mezey Zoltán Tamás, Marton Gergő Zsolt

Futó szakdolgozat témáink

4. Nagy hőállóságú kristályos PET tálcák vizsgálata
 Hallgató: Képiró Péter
 Konzulens: Dr. Gere Dániel, Dr. Toldy Andrea, Lovas Zoltán

5. Gumiabroncs-őrlet alkalmazásának vizsgálata préselt gumilapként
 Hallgató: Edőcs Dániel
 Konzulens: Görbe Ákos, Dr. Bárány Tamás

6. Poliolefinek társítása újrahasznosított gumiabroncs-őrlettel
 Hallgató: Szondy Huba
 Konzulens: Görbe Ákos, Dr. Bárány Tamás

7. Növelt hő- és elektromos vezetőképességű hibrid kompozitok gyárthatóságának vizsgálata
 Hallgató: Kálmán Attila Pál
 Konzulens: Hajagos Szabolcs, Dr. Kovács József Gábor, Dr. Zink Béla

8. Design of an electrospinning liquid collector and its effect on the nanofiber morphology
 Hallgató: Fadi Ra'uf Bandaly Aleassa
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Abdullah Kardo

9. Design and testing of an air-assisted electrospinning setup
 Hallgató: Syed Asjad Ali Bukhari
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Abdullah Kardo

10. Üzem közbeni és gyártás során kialakult rétegközi károsodásokkal terhelt kompozitok vizsgálata
 Hallgató: Szegh Dominik
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Marton Gergő Zsolt

11. Investigation of composite structures with impact-induced interlaminar damage
 Hallgató: Aldiyar Zhangulov
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Marton Gergő Zsolt

12. Investigation of shell-reinforced, 3D printed composite energy-absorbing structure
 Hallgató: Abel Galatia Kristiawan
 Konzulens: Szederkényi Bence, Kovács Norbert Krisztián, Czigány Tibor

13. 3D nyomtatással előállított, habosított szendvicsszerkezetek vizsgálata
 Hallgató: Büki Márk Levente
 Konzulens: Dr. Tomin Márton, Lukács Norbert László, Dr. Kovács Norbert Krisztián

14. Üvegszál erősítéses polimer szerkezeti tartóelem szilárdsági vizsgálata végeselemes módszer felhasználásával
 Hallgató: Greskovics Tamás
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Hajagos Szabolcs, Bodó Lajos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor