MTA-BME Kutatócsoport


Szakdolgozat készítés

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A szakdolgozat készítés egy szemeszterben a Szakdolgozat-készítés című, BMEGEPTBKSD kódú tárgy keretében történik. A szakdolgozat készítéséhez a Neptunban fel kell venni ezt a tárgyat, majd témát kell keresni a szakdolgozathoz. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a szakdolgozat témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló szakdolgozat kiírás elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a szakdolgozat kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően a hallgató aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a szakdolgozat zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A szakdolgozat tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Szakdolgozat készítés című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges szakdolgozat nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.
A Szakdolgozat készítés című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a szakdolgozat minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.
Amennyiben a hallgató a szakdolgozatát nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Szakdolgozat készítés című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Szakdolgozat készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Szakdolgozat témaajánlataink

1. Mechanical characterization of novel application using fused deposition modeling
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Praveen Kannan

2. Nyírással-segített elektro-szálképzési eljárás paramétereinek optimálása nagy viszkozítású oldatokhoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, He Haijun

3. Unidirekcionális kompozit rétegek szálhullámosságának megállapítása digitális képfeldolgozás módszerével
 Konzulens: Romhány Gábor, Kovács László

4. Különböző hűtési stratégiájú fröccsöntőszerszámok vizsgálata
 Konzulens: Dr Zink Béla

Futó szakdolgozat témáink

5. Pontszerűen terhelt anyagok nedvességtartalom függő felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 Hallgató: Kunstár Zsolt
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca

6. Poliolefinek és biopolimerek törési szívósságának összehasonlító vizsgálata benyomódásméréssel
 Hallgató: Izsák Norman
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Kotrocz Luca, Dr. Tábi Tamás

7. Fröccsöntött önerősített polipropilén kompozitok fejlesztése
 Hallgató: Kerekes Péter
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Suplicz András, Varga László József

8. Önerősített polimer kompozitok ciklikus dinamikus vizsgálata
 Hallgató: Görbe Ákos
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Varga László József

9. Cserebetétes tesztszerszám fejlesztése
 Hallgató: Guba Ádám
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

10. Fröccsöntő gyártócella ciklusidejének csökkentése
 Hallgató: Csala Tas
 Konzulens: Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

11. Javítható, szívós viselkedésű hibrid kompozitok kifejlesztése
 Hallgató: Nagy Róbert
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Salvatore Giacomo Marino

12. Javítható, hőre nem lágyuló mátrixú rétegközi hibrid kompozitok kifejlesztése hőre lágyuló polimer fóliák segítségével
 Hallgató: Utku Ülker
 Konzulens: Dr. Czél Gergely, Salvatore Giacomo Marino

13. Az összetétel hatása termoplasztikus poliuretánok tulajdonságaira
 Hallgató: Horváth Bence Attila
 Konzulens: Dr. Halász István Zoltán, Kohári Andrea

14. Reciklált nagy-sűrűségű polietilén palackgyártási folyamatba történő integrálása
 Hallgató: Pless Gergő
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Ecsedi Szabolcs, Dudás Zsolt

15. Additív gyártástechnológiával és fröccsöntéssel készült termoplasztikus polimer kompozitok összehasonlító vizsgálata
 Hallgató: Migács Szabolcs
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge

16. Robotkarral segített termpolasztikus polimer termékek additív gyártástechnológiájának fejlesztése, tesztelése
 Hallgató: Kiss Bálint
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge

17. A technológiai paraméterek hatásának vizsgálata az ömledékrétegzéssel készült kompozitok szerkezetére és mechanikai tulajdonságaira
 Hallgató: Oláh Gábor
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge

18. Folyamatoptimalizálás folyamatos szálerősítésű hőre lágyuló műanyag kompozitok additív gyártásához
 Hallgató: Asem Abdelraheem
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge

19. A mikroszerkezet és a mechanikai tulajdonságok közötti összefüggéseinek vizsgálata politejsav mátrixú, szénszállal és szén nanocsővel erősített kompozitokban
 Hallgató: Horváth Aurél
 Konzulens: Dr. Mészáros László, Petrény Roland

20. Merevített szerkezetek gyártása reaktív fröccsöntéssel
 Hallgató: Marton Gergő Zsolt
 Konzulens: Dr. Mezey Zoltán Tamás

21. A szerszám anyagának hatása a termék méretpontosságára reaktív fröccsöntésnél
 Hallgató: Kovács Csaba
 Konzulens: Dr. Mezey Zoltán Tamás

22. Ömledékfúvással előállított polipropilén szálak fejlesztése önerősített kompozitokhoz
 Hallgató: Frei Péter
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Kara Yahya

23. Weissenberg-effektuson alapuló elektro-szálképzési eljárás optimalizációja nagy termelékenységre
 Hallgató: Bakucz Dániel Attila
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, He Haijun

24. Polipropilén fóliák nyújthatóságának és relaxációs viselkedésének vizsgálata
 Hallgató: Kovács Áron
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Virág Ábris Dávid

25. Hőre lágyuló kompozitok adhéziómérése a hengerteszt alkalmazásával
 Hallgató: Oláh Krisztián
 Konzulens: Dr. Morlin Bálint

26. Határfelületi jelenségek vizsgálata PA-szénszál alkalmazásával
 Hallgató: Pisch György
 Konzulens: Dr. Morlin Bálint, Dr. Bakonyi Péter, Dr. Petrény Roland

27. Technológiai paraméterek hatása a nagy fészekszámú fröccsöntő szerszámokban használt ömledékfordítók hatékonyságára
 Hallgató: Pál Kristóf
 Konzulens: Párizs Richárd Dominik, Dr. Török Dániel, Dr. Kovács József Gábor

28. EPDM gumi újrahasznosítása hengerszéken és belső keverőn történő devulkanizáció útján
 Hallgató: Nagy Bence Attila
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

29. EPDM gumi újrahasznosítása extrúziós devulkanizáció útján
 Hallgató: Erdő Ákos
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

30. Grafénnel erősített gumi fejlesztése hagyományos gumikeverési módszerekkel
 Hallgató: Mészáros Szilárd
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

31. Polimer lemezek és fóliák pneumatikus alakíthatósági vizsgálati eljárásának fejlesztése
 Hallgató: Illyés Dániel Antal
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Gere Dániel

32. Hidrogéncellák polimer alapú bipoláris lemezeinek fejlesztése
 Hallgató: Rohoska Zita
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Semperger Orsolya

33. Töltőanyagok társíthatósága kaprolaktámmal
 Hallgató: Jandrics András
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Semperger Orsolya

34. Fröccsöntött takaróelem gyártási paramétereinek optimalizálása az alaktűrés, mérettűrés és gyárthatóság figyelembe vételével
 Hallgató: Pass Bence
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Krizsma Szabolcs Gábor, Balla Szabolcs

35. Fröccsöntött termékekben elhelyezett inzertek deformációjának vizsgálata
 Hallgató: Széplaki Péter
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Zink Béla

36. Fröccsöntött termékekben elhelyezett inzertek hőtani vizsgálata
 Hallgató: Hajagos Szabolcs
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Zink Béla

37. Kompozit drón gyártástechnológiájának áttervezése prepreges gyártásra
 Hallgató: Opauszki Botond
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Mezey Zoltán, Magyar Balázs

38. Ráfröccsöntés szimulációjának fejlesztése különböző amorf anyagok felhasználásával
 Hallgató: Baranyi Balázs
 Konzulens: Szuchács Anna, Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

39. Mezőgazdasági bálakötöző zsinegek tulajdonságainak elemzése a gyártási, környezeti, és anyagparaméterek függvényében
 Hallgató: Karsza Máté István
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

40. Fröccsöntött biopolimer termékek sorozatgyártásának elemzése a kidobási folyamaton keresztül
 Hallgató: Szertaridisz Alexisz
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

41. Gócképzett, különböző kristályosodási képességű politejsav (PLA) biopolimerek tulajdonságainak elemzése
 Hallgató: Kiss Martin
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Csézi Gergely

42. Polimer kompozit előgyártmányok fejlesztése
 Hallgató: Tóth Ákos
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

43. Szénszálas kompozitok újrahasznosíthatóságának elemzése
 Hallgató: Karácsonyi Nancy Marian
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

44. Környezetbarát polimer kompozit szendvics szerkezet fejlesztése
 Hallgató: Kupcsok András
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

45. A felületi előkészítés hatása a lézersugaras technológiával létrehozott alumínium-poliamid kötések tulajdonságaira
 Hallgató: Stella Mariann Mejia Mollinedo
 Konzulens: Temesi Tamás, Dr. Czigány Tibor

46. Kötési paraméterek hatásának vizsgálata alumínium és politejsav anyagok lézersugárral történő összekötése során
 Hallgató: Theoharidis Eleni Aleksandra
 Konzulens: Temesi Tamás, Dr. Czigány Tibor

47. Szerszámban történő bevonatolásra alkalmas égésgátló bevonat fejlesztése T-RTM módszerrel előállított poliamid kompozithoz
 Hallgató: Fejős András
 Konzulens: Dr. Toldy Andrea, Dr. Szebényi Gábor, Pomázi Ákos

48. Polimer kompozitok éghetőségének előrejelzése mesterséges intelligencia alkalmazásával
 Hallgató: Ménesi Szabolcs Áron
 Konzulens: Dr. Toldy Andrea, Pomázi Ákos

49. Fűtöttcsatornás fröccsöntő szerszámok vizsgálata: alapanyagváltás
 Hallgató: Vincze Balázs
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Boros Róbert, Dr. Kovács József Gábor

50. Gát pozíciójának hatása a formaüreg kitöltésére fűtöttcsatornás szerszámban
 Hallgató: Varga Ákos
 Konzulens: Dr. Török Dániel, Párizs Richárd Dominik, Dr. Kovács József Gábor

51. Egyedi igényre fejlesztett fröccsöntőszerszám-cserélő tervezése
 Hallgató: Suba Botond István
 Konzulens: Dr. Zink Béla, Dr. Kovács József Gábor

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor