MTA-BME Kutatócsoport


Szakdolgozat készítés

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A szakdolgozat készítés egy szemeszterben a Szakdolgozat készítés című, BMEGEPTA4SD kódú tárgy keretében történik. A szakdolgozat készítéséhez a Neptunban fel kell venni ezt a tárgyat, majd témát kell keresni a szakdolgozathoz. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a szakdolgozat témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló szakdolgozat kiírás elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a szakdolgozat kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően a hallgató aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a szakdolgozat zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A szakdolgozat tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A Szakdolgozat készítés című tárgy a témavezető által jóváhagyott, a végleges szakdolgozat nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget.
A Szakdolgozat készítés című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető, a konzulensek véleményének kikérését követően határoz meg a szakdolgozat minősége (tartalmi és formai, milyen mértékben teljesítette a feladatkiírásban foglaltakat) és a félév során nyújtott munka (precizitás, önállóság, ütemes haladás stb.) figyelembevételével.
Amennyiben a hallgató a szakdolgozatát nem adja le vagy nem teljesíti min. 50%-ban a feladatkiírásban foglaltakat, a Szakdolgozat készítés című tárgy minősítése elégtelen, függetlenül az elvégzett munka mennyiségétől és minőségétől.

A Szakdolgozat készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Szakdolgozat témaajánlataink

1. Redőződésmérés szögletes mintatartó asztallal
 Konzulens: Dr. Halász Marianna

2. Lapszerű hajlékony kompozitok biaxiális húzásra kialakuló deformációjának elemzése
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Szebényi Gábor

3. PLA anyagú melegalakított termék filmzsanérjának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

4. Ragasztott kompozit szerkezetek különféle szempontrendszerű optimalizációja
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Takács László, Temesi Tamás

5. Kaprolaktám anyag kötési lehetőségeinek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás, Takács László

6. Felületi mikrostruktúrával rendelkező szerkezetek fröccsöntés-technológiájának fejlesztése mikrofluidikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Holczer Eszter

7. Politejsav (PLA) lemezek alakítási folyamatának elemzése vákuumformázási technológia esetén
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Pölöskei Kornél

8. Polimer hablemezek használata nyomásálló szendvicsmagként nedves környezetben
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

9. Szálerősítésű poliamid kompozit adhéziójának vizsgálata
 Konzulens: Morlin Bálint

10. Gyártósorba inetgrált binder applikátor tervezése
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Tatyana Ageyeva

11. Polimer kompozit szendvics struktúrák tönkremeneteli módjainak vizsgálata tesztekkel
 Konzulens: Szebényi Gábor, Kovács László

12. Nyomásmérő szenzorok alkalmazása elasztomer feldolgozó szerszámban
 Konzulens: Dr. Szűcs András, Bakos Árpád

13. Kristályos, formaleválasztóval töltött fröccsöntött politejsav biopolimer vizsgálata
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor

14. Sztereokomplex és gócképzett politejsav biopolimer vizsgálata
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor

Futó szakdolgozat témáink

15. Ismert receptúrájú térhálós elasztomerek devulkanizációja és elemzése
 Hallgató: Kotró Bálint Soma
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

16. Környezeti tényezők hatása nagy teljesítményű vékony rétegű unidireckionális hibrid kompozitok szívós viselkedésére
 Hallgató: Bugár-Mészáros Márton
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

17. Gumimátrixú nanokompozitok latex alapú előállítása és vizsgálata
 Hallgató: Király Tamás
 Konzulens: Dr. Halász István, Dr. Bárány Tamás

18. Hőre lágyuló poliuretán mátrixszal rendelkező termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV) fejlesztése
 Hallgató: Nagy Ádám
 Konzulens: Dr. Halász István , Dr. Bárány Tamás

19. Nem tömör szerkezetű, PLA anyagú 3D nyomtatott implantátumok gyártási lehetőségei
 Hallgató: Bálint Zsófia
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

20. Gyorsított fotodegradációs eljárás alkalmazása politejsav esetében
 Hallgató: Bányász Ákos
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Kovács Zsolt

21. Nagy terhelésnek kitett bekötési pontok különféle kialakításainak vizsgálata kompozit szendvics szerkezeteknél
 Hallgató: Király Alfréd
 Konzulens: Dr. Mezey Zoltán Tamás

22. PLA/hidroxiapatit kompozit alapanyagok fejlesztése additív gyártástechnológiához
 Hallgató: Szőke Norbert
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

23. Nanorészecskék diszpergálása gyors prototípusgyártáshoz használt fotopolimerekben
 Hallgató: Ötvös Vivien
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

24. Hőformázható biopolimer síkfólia gyártásának fejlesztése
 Hallgató: Baán Boldizsár
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Dr. Morlin Bálint

25. Erősítőszálak akusztikus emissziós jellemzőinek vizsgálata
 Hallgató: Pirisi Viktor
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

26. Polimerek anyagjellemzőinek mérése és alkalmazhatóságuk értékelése különböző mechanikai végeselemes modellek építésénél
 Hallgató: Major Mihály
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Kotnyek Bálint, Horváth Kristóf

27. Tartóelemek rögzítésének fejlesztése inzertekkel monocoque kompozit vázhoz
 Hallgató: Budai Georgina
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Hegedűs Gergely, Tóth Levente

28. Sztereokomplex politejsav vizsgálata különböző molekulatömegű poli-D-tejsav esetén
 Hallgató: Hegedűs Zsolt
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

29. Fröccsöntött politejsav termékek kidobási folyamatának vizsgálata különböző formaleválasztó adalékanyagokkal
 Hallgató: Szabó Dániel
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

30. Poliamid mátrixú kompozitok erősítő- és maganyagának nedvesség-felvételi mechanizmusának és szárításának elemzése
 Hallgató: Mészár Dániel
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Szebényi Gábor

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor