MTA-BME Kutatócsoport


Szakdolgozat készítés

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A szakdolgozat készítés egy szemeszterben a Szakdolgozat készítés című, BMEGEPTA4SD kódú tárgy keretében történik. A szakdolgozat készítéséhez a Neptunban fel kell venni ezt a tárgyat, majd témát kell keresni a szakdolgozathoz. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a szakdolgozat témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló szakdolgozat kiírás elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a szakdolgozat kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően a hallgató aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a szakdolgozat zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A szakdolgozat tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A szakdolgozat készítés a témavezető által jóváhagyott szakdolgozat nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget. A Szakdolgozat készítése című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a szakdolgozat minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Szakdolgozat készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Szakdolgozat témaajánlataink

1. Feldolgozási paraméterek hatása termoplasztikus poliuretán alapú termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok jellemzőire
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás

2. Üvegszál erősítésű poliamid lézersugaras hegesztése
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

3. A politejsav d-laktid tartalmának termomechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása
 Konzulens: Mészáros László, Litauszki Katalin, Kmetty Ákos

4. A poliamid 6 mátrixú nanokompotitok újrafeldolgozásának hatása a mechanikai jellemzőkre
 Konzulens: Mészáros László

5. Polimer hablemezek használata nyomásálló szendvicsmagként nedves környezetben
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

6. Nagy terhelésnek kitett bekötési pontok különféle kialakításainak vizsgálata kompozit szendvics szerkezeteknél
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

7. Polimer hab anyagú ütközők fejlesztése nautikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

8. Nyírás elvén alapuló nanoszál-képző berendezés paramétereinek optimálása
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

9. Fröccsöntő szerszámban lejátszódó hőtani folyamatok elemzése
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Zink Béla

10. Gyártósorba inetgrált binder applikátor tervezése
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Tatyana Ageyeva

Futó szakdolgozat témáink

11. Vizsgálati módszer fejlesztése szál/mátrix adhézió hőmérsékletfüggő tulajdonságainak meghatározásához
 Hallgató: Kun Bence
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Morlin Bálint

12. Gumiabroncs őrlemény devulkanizálása és elemzése
 Hallgató: Franczel Tibor
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

13. Szénszál erősítésű kompozitok szakadási nyúlásának pontos meghatározása hibrid kompozit húzó próbatestek segítségével
 Hallgató: Tornyos Szilárd
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

14. Kompozit szerkezetek és kötéseik elemzése folytonos erősítő üvegszál-köteg optikai tulajdonságainak felhasználásával
 Hallgató: Everling Szabolcs
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Hegedűs Gergely

15. A BME Solar Boat Team 2018-as, új hajótestének rétegrend-optimálása
 Hallgató: Fekete András
 Konzulens: Czigány Tibor, Forintos Norbert, Vermes Brúnó

16. Erősítőszövet szerkezetének hatása a fonalak közötti súrlódási viszonyokra
 Hallgató: Virág Ábris
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Bakonyi Péter, Dr. Vas László Mihály

17. Polimer anyagú 3D nyomtatott termékek sterilezése
 Hallgató: Gáll Szabolcs
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

18. Üvegszál erősítésű poliamid ultrahang-hegesztése
 Hallgató: Carroy Anna Juliette
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

19. Ultrahangalapú mikrofröccsöntés továbbfejlesztése
 Hallgató: Varga Krisztián
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

20. Csigatisztulás elemzése fröccsöntésnél
 Hallgató: Tóth Csongor
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Török Dániel

21. Töltő és erősítőanyagok hatása a polimerek zsugorodására
 Hallgató: Szabó Ádám Kristóf
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

22. Additív gyártástechnológiával készült vákuumformázó szerszámok vizsgálata
 Hallgató: Csézi Gergely
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

23. Prototípusszerszámok tönkremeneteli folyamatának elemzése
 Hallgató: Varsányi Dániel
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Zink Béla

24. Gyártósorok hatékonyságának növelése 3D nyomtatás segítségével
 Hallgató: Palásthy István László
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Bakonyi Péter, Szabó Péter

25. Ragasztott és átlaminált kötések vizsgálata kompozit termékeknél
 Hallgató: Domján Dávid
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

26. Töltött fotopolimerek fejlesztése gyors prototípusgyártáshoz
 Hallgató: Arany János Benjámin
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Liszkai Tamás

27. Nanorészecskék diszpergálása gyors prototípusgyártáshoz használt fotopolimerekben
 Hallgató: Ötvös Vivien
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

28. Szén nanocsövekkel társított fotopolimerek fejlesztése gyors prototípusgyártáshoz
 Hallgató: Molnár Pál
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

29. Fázisváltó anyagok integrálása hőre nem lágyuló polimer habokba
 Hallgató: Biró Mihály
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél

30. Vizes diszperziós adagoló berendezés tervezése kompaunder extrúderre
 Hallgató: Király Tamás
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Lendvai László

31. Vákuum- és préslégformázáshatósági vizsgálati eljárások fejlesztése
 Hallgató: Király Alfréd
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél

32. Elektronikai hulladékok bontásából származó műanyagok újrahasznosítása
 Hallgató: Harmat Máté András
 Konzulens: Pölöskei Kornél

33. Ráfröccsöntési folyamat vizsgálata és elemzése
 Hallgató: Szabó Bence
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor, Dr. Kovács Norbert Krisztián

34. Szegregáció és hatásainak elemzése polimer-polimer kompozitok esetében
 Hallgató: Bányász Ákos
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Török Dániel

35. PP/TPE anyagpár fröccsöntése során kialakuló hegedés vizsgálata
 Hallgató: Bereczki Ferenc
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Suplicz András

36. PTFE alapú kopásálló tribokompozitok fejlesztése
 Hallgató: Vida Zoltán
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Tóth Levente Ferenc

37. Folytonos szál erősítésű térhálós polimer kompozitok vizsgálata modellezéshez
 Hallgató: Karay Péter
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Takács László

38. Különböző feldolgozástechnológiák hatásának vizsgálata kaucsukkal töltött, fröccsöntött biopolimerek esetén
 Hallgató: Németh Levente
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor, Török Dániel

39. A D-laktid tartalom hatásának vizsgálata természetes kaucsukkal töltött politejsav biopolimerek tulajdonságaira
 Hallgató: Csurilla Márton
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor

40. Polimer kompozitok termografikus vizsgálata
 Hallgató: Szemenyei András
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

41. Növelt hőállóságú kenderszálas biokompozitok fejlesztése
 Hallgató: Skriba László Gábor
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Tábi Tamás

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor