MTA-BME Kutatócsoport


Szakdolgozat készítés

A szakdolgozat célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a BSc szakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket és képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.

A szakdolgozat készítés egy szemeszterben a Szakdolgozat készítés című, BMEGEPTA4SD kódú tárgy keretében történik. A szakdolgozat készítéséhez a Neptunban fel kell venni ezt a tárgyat, majd témát kell keresni a szakdolgozathoz. Ez kétféleképpen történhet:

  1. A hallgató hoz egy ipari témát, amelyhez keres egy, a témához kapcsolódó területtel foglalkozó tanszéki kollégát. A témajavaslat csak abban az esetben lehet a szakdolgozat témája, ha a tanszéken felkeresett oktató azt elfogadja.
  2. A hallgató a tanszék oktatói, kutatói által felajánlott témák közül választ, felkeresi az adott témánál megadott témavezetőt, akivel egyeztet a témáról.

Mindkét esetben az oktató feladata a névre szóló szakdolgozat kiírás elkészítése, amelyet a hallgatónak véleményezésre megküld. A hallgatóval történt egyeztetést követően a szakdolgozat kiírást a témavezető, a tanszékvezető, a dékán aláírja, majd ezt követően a hallgató aláírásával igazolja, hogy a szakdolgozat kiírását átvette, elfogadja.

Amennyiben a hallgató ipari témát hoz, és a gazdasági szervezet a szakdolgozat zárt kezelését kéri, akkor ezt az igényt a hallgatónak a szorgalmi időszak 3 hetéig a Gépészmérnöki Kar honlapján (gpk.bme.hu) a Szabályzatok oldalról letölthető "Kérelem szakdolgozat, illetve diplomaterv feladat zárt kezelésére" című űrlap Tanszéken történő leadásával kell jeleznie.

A szakdolgozat tipikusan irodalomkutatásból, információgyűjtésből, és önálló mérnöki munkából áll, amelyet a témavezető, esetlegesen további belső vagy külső konzulens(ek) irányítanak, konzultálnak.

A szakdolgozat készítés a témavezető által jóváhagyott szakdolgozat nyomtatott és elektronikus formátumban történő beadásával ér véget. A Szakdolgozat készítése című tárgy félévközi jeggyel zárul, amelyet a témavezető határoz meg a szakdolgozat minősége és a félév során nyújtott munka figyelembe vételével.

A Szakdolgozat készítése során a kari és a tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

Szakdolgozat témaajánlataink

1. In-situ előállított hőre lágyuló mátrixszal rendelkező termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV) fejlesztése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász István

2. Termoplasztikus dinamikus vulkanizátumok (TDV) fejlesztése megújuló forrásból származó alapanyagok felhasználásával
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász István

3. Ismert receptúrájú térhálós elasztomerek devulkanizációja és elemzése
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Simon Dániel Ábel

4. Kompozitba ágyazott inzertek állapotának elemzése üvegszálas érzékelővel.
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Hegedűs Gergely

5. Gumimátrixú nanokompozitok latex alapú előállítása és vizsgálata
 Konzulens: Dr. Halász István, Dr. Bárány Tamás

6. PLA anyagú melegalakított termék filmzsanérjának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

7. Ragasztott kompozit szerkezetek különféle szempontrendszerű optimalizációja
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Takács László, Temesi Tamás

8. Kaprolaktám anyag kötési lehetőségeinek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás, Takács László

9. Gyorsított fotodegradációs eljárás alkalmazása politejsav esetében
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin, Kovács Zsolt

10. Halloysittel és bazaltszállal erősített poliamid 6 mátrixú hibridkompozitok fejlesztése
 Konzulens: Dr. Mészáros László

11. Polimer hablemezek használata nyomásálló szendvicsmagként nedves környezetben
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

12. Nagy terhelésnek kitett bekötési pontok különféle kialakításainak vizsgálata kompozit szendvics szerkezeteknél
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

13. Polimer hab anyagú ütközők fejlesztése nautikai alkalmazásokhoz
 Konzulens: Mezey Zoltán Tamás

14. Hidroxiapatittal töltött fotopolimer rendszer fejlesztése gyors prototípusgyártáshoz
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

15. Hőformázható biopolimer síkfólia gyártásának fejlesztése
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Dr. Morlin Bálint

16. Erősítőszálak akusztikus emissziós jellemzőinek vizsgálata
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor

17. Háromdimenziós nyomtatott vezető hálózat fejlesztése és beágyazása
 Konzulens: Dr. Suplicz András

18. Gyártósorba inetgrált binder applikátor tervezése
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Tatyana Ageyeva

19. Delaminációs károsodás vizsgálata DIC módszerrel végtelen szál erősítésű kompozitokban
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Hliva Viktor

20. Nyomásmérő szenzorok alkalmazása elasztomer feldolgozó szerszámban
 Konzulens: Dr. Szűcs András, Bakos Árpád

21. Fröccsöntőszerszám deformációjának és megnyílásának vizsgálata
 Konzulens: Dr. Szűcs András

22. Fröccsöntött politejsav termékek kidobási folyamatának vizsgálata különböző formaleválasztó adalékanyagokkal
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

23. Poliamid mátrixú kompozitok erősítő- és maganyagának nedvesség-felvételi mechanizmusának és szárításának elemzése
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Szebényi Gábor

24. Hőre lágyuló mátrixú polimer kompozitok határfelületi adhéziójának módosítása 3D nyomtatással
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Dr. Szebényi Gábor

Futó szakdolgozat témáink

25. Ataktikus polipropilén mátrixú önerősített kompozit fejlesztése
 Hallgató: Varga László József
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás

26. Nem tömör szerkezetű, PLA anyagú 3D nyomtatott implantátumok gyártási lehetőségei
 Hallgató: Bálint Zsófia
 Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

27. Különböző mennyiségű kémiai habképző szerrel habosított politejsav alapú biohabok jellemzése
 Hallgató: Gálffy Miklós
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin

28. Zsugorodás elemzése belsőnyomás-mérés alapján
 Hallgató: Párizs Richárd Dominik
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor

29. PLA/hidroxiapatit kompozit alapanyagok fejlesztése additív gyártástechnológiához
 Hallgató: Szőke Norbert
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

30. Vizes diszperziós adagoló berendezés tervezése kompaunder extrúderre
 Hallgató: Király Tamás
 Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Lendvai László

31. PP/TPE anyagpár fröccsöntése során kialakuló hegedés vizsgálata
 Hallgató: Bereczki Ferenc
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Suplicz András

32. Sztereokomplex politejsav vizsgálata különböző molekulatömegű poli-D-tejsav tartalom esetén
 Hallgató: Hegedűs Zsolt
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

33. Hosszú cellulóz szállal erősített, fröccsöntött politejsav biokompozitok vizsgálata
 Hallgató: Nagy Imre Márk
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor