HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - BSc képzés
Polimerek feldolgozása (BMEGEPTBG05)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG05
Képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 1 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kmetty Ákos
Előtanulmányok Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (BMEGEPTBG01)
Teljesítés feltétele A félévközi jegy a 13. héten írandó zárthelyi dolgozat eredménye és a 10 db laboratóriumi szintfelmérő értékelés eredménye alapján kerül megállapításra. A szintfelmérő értékelés során gyűjtött pontok és az összegző tanulmányi teljesítményértékelés során szerzett pontok összegének meg kell haladnia az összesen kapható pontok 40%-át.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy elmélyítse a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteit a polimerek képlékeny alakítási technológiái, a különböző előkészítő – és utóműveletek, valamint a speciális eljárások területén.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor