MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimerek feldolgozása (BMEGEPTBG05)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG05
Képzés
Típus kötelező
Kontakt órák 1 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 4
Félévzárás félévközi
Tárgyfelelős Dr. Kmetty Ákos
Előadó(k)
Előtanulmányok Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (BMEGEPTBG01)
Teljesítés feltétele A félévközi jegy a 13. héten írandó zárthelyi dolgozat eredménye és a 10 db laboratóriumi szintfelmérő értékelés eredménye alapján kerül megállapításra. A szintfelmérő értékelés során gyűjtött pontok és az összegző tanulmányi teljesítményértékelés során szerzett pontok összegének meg kell haladnia az összesen kapható pontok 40%-át.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy elmélyítse a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteit a polimerek képlékeny alakítási technológiái, a különböző előkészítő – és utóműveletek, valamint a speciális eljárások területén.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.

Futó félév adatai

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor