HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - BSc képzés
Polimer kompozit hajók tervezése és építése (BMEGEPTBV01)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBV01
Képzés
Típus szabadon választható
Kontakt órák 0 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 2
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Mezey Zoltán Tamás
Előadó(k)
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele A tantárgy teljesítésének feltétele, hogy a hallgató a ZH dolgozatokat külön-külön sikeresen teljesítse. Ennek feltétele a ZH-k több, mint 40%-os eredmény elérése. A ZH-k külön-külön a megszerezhető félév során pont-szám 30-30%-át érik. A részteljesítmény értékelés (önálló házi feladat) keretében a hallgatónak a félév során egyszerű tervezési feladat megoldását kell dokumentáltan bemutatnia, ez adja a félév során megszerezhető pontszám 40%-át.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa a kompozit anyagok használatát az egyik legelső és mindmáig egyik legnagyobb felhasználási területen, a sporthajók tervezésében és gyártásában. Konkrét példákon, esettanulmányokon keresztül a hallgatók megismerik az elméleti tudásanyag gyakorlati hasznosulását.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor