MTA-BME Kutatócsoport


Oktatás - BSc képzés
Polimer kompozit hajók tervezése és építése (BMEGEPTBV01)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBV01
Képzés
Típus szabadon választható
Kontakt órák 0 / 0 / 0 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 2
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Mezey Zoltán Tamás
Előadó(k)
Előtanulmányok
Teljesítés feltétele A tantárgy teljesítésének feltétele, hogy a hallgató a ZH dolgozatokat külön-külön sikeresen teljesítse. Ennek feltétele a ZH-k több, mint 40%-os eredmény elérése. A ZH-k külön-külön a megszerezhető félév során pont-szám 30-30%-át érik. A részteljesítmény értékelés (önálló házi feladat) keretében a hallgatónak a félév során egyszerű tervezési feladat megoldását kell dokumentáltan bemutatnia, ez adja a félév során megszerezhető pontszám 40%-át.
Rövid tárgyleírás A tantárgy célkitűzése, hogy bemutassa a kompozit anyagok használatát az egyik legelső és mindmáig egyik legnagyobb felhasználási területen, a sporthajók tervezésében és gyártásában. Konkrét példákon, esettanulmányokon keresztül a hallgatók megismerik az elméleti tudásanyag gyakorlati hasznosulását.
Tantárgy adatlap Az érvényben levő tantárgy adatlap EZEN linken elérhető kari honlap megfelelő alapképzési szakhoz tartozó aloldalról letölthető Képzési program végén beágyazott dokumentumban érhető el.
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor