HUN-REN-BME Kutatócsoport

Oktatás - BSc képzés
Polimerek anyagszerkezettana és technológiája (BMEGEPTBG01)

Alapadatok

Tárgykód BMEGEPTBG01
KépzésGépészmérnöki alapszak (BSc)
Típus kötelező
Kontakt órák 3 / 0 / 2 (előadás/gyakorlat/labor)
Kredit 6
Félévzárás vizsga
Tárgyfelelős Dr. Mészáros László
Előadó(k) Dr. Mészáros László, Dr. Molnár Kolos
Előtanulmányok Anyagszerkezettan és anyagvizsgálat (BMEGEMTAGK1 vagy BMEGEMTBGA1)
Teljesítés feltétele Az aláírás megszerzésének feltétele a laboratóriumi gyakorlatok sikeres teljesítése. A laboratóriumi gyakorlatok pótlására a szorgalmi időszakban biztosítunk lehetőséget. A vizsga szóbeli, amely 80 pontos. A vizsga akkor sikeres, ha a hallgató több, mint 40%-ot ér el. A laborgyakorlatokon szerzett pontok a vizsgába beszámíthatnak. Amennyiben a gyakorlati pontok beszámításával jobb eredményt ér el a hallgató, úgy a vizsga eredménye 20%-ban a laboratóriumi gyakorlatokon szerzett pontok alapján 80%-ban a vizsgán nyújtott teljesítmény alapján kerül megállapításra.
Rövid tárgyleírás A polimerek szerkezeti felépítésének és tulajdonságainak kapcsolata. A polimerek mechanikai tulajdonságainak időtartamától, hőmérséklettől, környezeti hatásoktól való függése. A polimerek előállításának legfontosabb technikái. Ömledékreológiai alapismeretek. Extrudálás, kalanderezés, melegalakítás, fröccsöntés, sajtolás. A fröccsszerszámok alaptípusai. Kompozittechnológiák. Újrahasznosítás.
Tantárgy adatlap TANTÁRGY ADATLAP

Futó félév adatai

Letölthető segédletek

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor