MTA-BME Kutatócsoport


Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével, gépjárműipari alkalmazásokra, különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újrafeldolgozhatóságára

Pályázati azonosító:
NVKP_16-1-2016-0046
Támogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Futamidő:
2016. december 1. - 2020. május 31.
Témavezető (BME):
Prof. Dr. Czigány Tibor
Dr. Szebényi Gábor
Résztvevő kutatók (BME):
Dr. Bakonyi Péter
Dr. Bárány Tamás
Boros Róbert
Dr. Czél Gergely
Prof. Dr. Czigány Tibor
Dr. Hegedűs Gergely
Prof. Dr. h.c. mult. Karger-Kocsis József
Dr. Kiss Zoltán
Dr. Morlin Bálint Dénes
Dr. Pölöskei Kornél
Dr. Tamás-Bényei Péter
Temesi Tamás
Dr. Toldy Andrea
Dr. Suplicz András
Dr. Szabó Ferenc
Dr. Halász István Zoltán
Hambalgó István
Hliva Viktor
Temesi Tamás
Dr. Mezey Zoltán Tamás
Prof. Dr. Czvikovszky Tibor
Prof. Dr. Vas László Mihály
Vermes Brúnó
Ageyeva Tatyana
Sibikin Ilya
Konzorciumi partnerek (BME):
HD Composite Zrt., Evopro Systems Engineering Kft., Econ Engineering Mérnöki, Szolgáltató Kft., MTA TTK

Pályázat összefoglalója

A projekt célja T-RTM alapú poliamid mátrixú végtelen szálerősítésű, nagy sorozatban, jó felületi minőséggel gyártható, újrahasznosítható kompozit alkatrészek létrehozására alkalmas automatizált gyártástechnológia és gyártócella létrehozása, a kaprolaktám feldolgozástechnológia mélyreható megismerése, a folyamatok és az anyagi viselkedés modellezése.

Pályázat eredményei

1. munkaszakasz
2016. december 1. - 2018. május 31.
Kaprolaktám feldolgozásra alkalmas berendezések fejlesztése. Kompozit anyagparaméterek meghatározása szimulációhoz. Preforming teszter építése. Textíliák alakíthatóságának és preform kötőanyagok hatékonyságának vizsgálata.
Preforming szerszám tervei

2. munkaszakasz
2018. június 1. - 2019. május 31.
T-RTM szerszám tervezése és beüzemelése. Levegős és folyadékos permeabilitás mérők tervezése, építése, permeabilitás mérések elvégzése. Ráfröccsöntő szerszám tervezése, ráfröccsöntési kísérletek elvégzése fröccsöntött és öntött poliamid hordozókra, ráfröccsöntési paraméterek kötésszilárdságra való hatásának vizsgálata. A-felületi minőség eléréséhez szükséges adalékolás kidolgozása.
Az elvégzett mérések elrendezései

3. munkaszakasz
2019. június 1. - 2020. május 31.Pályázat támogatásával megjelent közlemények


 1. Szebényi G., Magyar B., Czigány T.: Achieving Pseudo-Ductile Behavior of Carbon Fiber Reinforced Polymer Composites via Interfacial Engineering. Advanced Engineering Materials, 23, 2000822/1-2000822/7 (2021) 10.1002/adem.202000822 IF(2019)=3.217 Q2
 2. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Self-sensing composite: Reinforcing fiberglass bundle for damage detection. Composites Part A (Applied Science and Manufacturing), 131, 105804/1-105804/7 (2020) 10.1016/j.compositesa.2020.105804 IF(2019)=6.444 D1
 3. Forintos N., Czigány T.: Multifunctional carbon fiber reinforced polymer composite structures: Reinforcing and sensing. in '6th International Conference on Sensors and Electronic Instrumentation Advances Porto, Portugália. 2020.09.23-2020.09.25.,162-166 (2020)
 4. Vermes B., Czigány T.: Non-conventional deformations: Materials and actuation. Materials, 13, 1383/1-1383/26 (2020) 10.3390/ma13061383 IF(2019)=3.057 Q2
 5. Takács L., Szabó F.: Modeling the deformation behavior of polymer sandwich structures with inhomogeneous core. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 903, 012024/1-012024/8 (2020) doi:10.1088/1757-899X/903/1/012024
 6. Vermes B., Czigány T.: Alakváltó kompozitok tervezése és gyártása autoklávval. Polimerek, 6, 895-899 (2020)
 7. Takács L., Kovács L., Olajos T.: Numerical tool with mean-stress correction for fatigue life estimation of composite plates. , 111, 104456/1-104456/12 (2020) https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2020.104456
 8. Semperger O. V., Suplicz A.: The Effect of the Parameters of T-RTM on the Properties of Polyamide 6 Prepared by in Situ Polymerization. Materials, 13, 4-14 (2020) 10.3390/ma13010004 IF(2019)=3.057 Q2
 9. Szebényi G., Blößl Y., Hegedűs G., Tábi T., Czigány T., Schledjewski R.: Fatigue monitoring of flax fibre reinforced epoxy composites using integrated fibre-optical FBG sensors. Composites Science and Technology, 199, 108317/1-108317/8 (2020) 10.1016/j.compscitech.2020.108317 IF(2019)=7.094 D1
 10. Takács L., Szabó F.: Experimental and numerical failure analysis of adhesive joint of glass fiber reinforced polymer composite. Periodica Polytechnica-Mechanical Engineering, 64, 88-95 (2020) https://doi.org/10.3311/PPme.15106
 11. Molnár K., Virág Á. D., Halász M.: Shear and yarn pull-out grip for testing flexible sheets by universal load machines. Polymer Testing, 82, 106345/1-106345/11 (2020) 10.1016/j.polymertesting.2020.106345 IF(2019)=3.275 Q1
 12. Semperger O. V., Suplicz A.: The effect of titanium dioxide on the moisture absorption of polyamide 6 prepared by T-RTM. in '12th Hungarian Conference on Materials Science Balatonkenese, Magyarország. 2019.10.13-2019.10.15,8 (2020)
 13. Kiss Z., Temesi T., Bitay E., Bárány T., Czigány T.: Ultrasonic welding of all-polypropylene composites. Journal of Applied Polymer Science, 137, 48799/1-48799/7 (2020) 10.1002/app.48799 IF(2019)=2.52 Q2
 14. Forintos N., Czigány T.: Multifunctional application of carbon fiber reinforced polymer composites: electrical properties of the reinforcing carbon fibers – a short review. Composites Part B (Engineering), 162, 331-343 (2019) 10.1016/j.compositesb.2018.10.098 IF=7.635 D1
 15. Takács L., Szabó F.: Vinilészter mátrixú kompozit ragasztott kötésének törésmechanikai jellemzői. Polimerek, 9, 661-665 (2019)
 16. Magyar B., Szebényi G., Czigány T.: Comparison of different interfacial engineering methods to achieve pseudo-ductile behaviour of carbon fibre reinforced polymer composites. in 'International Conference on Composite Materials (ICCM22) Melbourne, Australia. 2019.08.11-2019.08.16,9 (2019)
 17. Hegedűs G., Czigány T.: Sérülés helyének megállapítása kompozit szerkezetekben az üveg erősítőanyag felhasználásával. in 'XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia OGÉT 2019 Nagyvárad. 2019.04.25-2019.04.28.,189-192 (2019)
 18. Semperger O. V., Suplicz A.: Titán-dioxid hatása az in-situ polimerizációval előállított poliamid 6 minták tulajdonságaira. Polimerek, 5, 730-733 (2019)
 19. Virág Á. D., Vas L. M., Bakonyi P., Halász M.: Analysing of the Yarn Pull-out Process for the Characterization of Reinforcing Woven Fabrics. Fibers and Polymers, 20, 1975-1982 (2019) 10.1007/s12221-019-8978-9 IF=1.797 Q1
 20. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Self-sensing polymer composite: white-light-illuminated reinforcing fibreglass bundle for deformation monitoring. Sensors , 19, 1745/1-1745/8 (2019) 10.3390/s19071745 IF=3.275 Q1
 21. Semperger O. V., Suplicz A.: Titán-dioxid hatása az in-situ polimerizációval előállított poliamid 6 minták tulajdonságaira. in 'XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia OGÉT 2019 Nagyvárad, Románia. 2019.04.25.-2019.04.28,472-475. (2019)
 22. Kovács L., Romhány G.: Szálhullámosság hatása hosszú szálerősítésű unidirekcionális kompozit mechanikai tulajdonságaira. Polimerek, 5, 696-701 (2019)
 23. Vas L. M., Kocsis Z., Czigány T., Tamás P., Romhány G.: Novel evaluation method of acoustic emission data based on statistical fiber bundle cells. Journal of Composite Materials, 53, 2429-2446 (2019) 10.1177/0021998319826666 IF=1.972 Q3
 24. Szebényi G., Hliva V.: Detection of Delamination in Polymer Composites by Digital Image Correlation—Experimental Test. Polymers, 11, 523/1-523/11 (2019) https://doi.org/10.3390/polym11030523 IF=3.426 Q1
 25. Boros R., Rajamani P. K., Kovács J. G.: Combination of 3D printing and injection molding: Overmolding and overprinting. Express Polymer Letters, 13, 889-897 (2019) 10.3144/expresspolymlett.2019.77 IF=3.083 Q2
 26. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Multifunctional composite: Reinforcing fibreglass bundle for deformation self-sensing. Composites Science and Technology, 180, 78-85 (2019) 10.1016/j.compscitech.2019.05.018 IF=7.094 D1
 27. Szebényi G., Hliva V., Tamás-Bényei P.: Investigation of delaminated composites by DIC and AE methods. in 'International Conference on Composite Materials (ICCM22) Melbourne, Australia. 2019.08.11-2019.08.16,7 (2019)
 28. Hliva V., Szebényi G.: Mesterséges rétegelválás modellezése polimer kompozitokban. in 'XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia (OGÉT2019) Nagyvárad, Románia. 2019.04.25-2019.04.28.,197-200 (2019)
 29. Vermes B., Czigány T.: Layup optimization and ways to improve the manufacturability of coupled composites. in 'International Conference on Composite Materials (ICCM22) Melbourne, Australia. 2019.08.11-2019.08.16,7 (2019)
 30. Kovács L., Romhány G.: Effect of variability of mechanical parameters on the deformation behaviour and failure of fibre reinforced plastic materials. in 'ECCM18 - 18th European Conference on Composite Materials Athens, Greece. 2018.06.24-2018.06.28., (2018)
 31. Szebényi G., Magyar B.: Effect of fibre sizing on the interlaminar properties of polyamide matrix composites. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012044/1-012044/7 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012044
 32. Hegedűs G., Czigány T.: Polimer kompozit termékek komplexitását kihasználó üvegszálas érzékelő csatlakozójának fejlesztése. in 'OGÉT 2018: XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Marosvásárhely, Románia. 2018.04.26-2018.04.29.,179-182 (2018)
 33. Vermes B., Czigány T.: Kompozitok alakváltásának lehetőségei. Gép, 69, 51-54 (2018)
 34. Pomázi Á., Toldy A.: Égésgátolt glicerin alapú epoxigyanta kompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz. Polimerek, 4(2), 59-64 (2018)
 35. Hegedűs G., Czigány T.: Developing a glass fibre sensor for polymer technology applications. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 426, 012015/1-012015/1-4 (2018) 10.1088/1757-899X/426/1/012015
 36. Szebényi G., Tamás-Bényei P., Sibikin I., Ageyeva T., Osváth Zs., Pásztor Sz., Iván B., Karger-Kocsis J., Czigány T.: Ɛ-kaprolaktám alkalmazása T-RTM technológiákban. in 'ERŐSÍTETT MŰANYAGOK 2018 Nemzetközi BALATON Konferencia Balatonkenese, Magyarország. 2018.05.15-2018.05.16.,7 (2018)
 37. Szebényi G., Faragó D., Lámfalusi Cs., Göbl R.: Interfacial adhesion improvement in carbon fiber/carbon nanotube reinforced hybrid composites by the application of a reactive hybrid resin initiated by gamma irradiation. Radiation Physics and Chemistry, 145, 111-115 (2018) 10.1016/j.radphyschem.2017.12.018 IF=1.984 Q1
 38. Boros R., Kannan P. R., Kovács J. G.: Thermoplastic Overmolding onto Injection-Molded and In Situ Polymerization-Based Polyamides. Materials, 11, 2140/1-2140/ (2018) https://doi.org/10.3390/ma11112140 IF=2.972 Q2
 39. Hegedűs G., Czigány T.: Analysis of the applicability of optical fibers as sensors for the structural health monitoring of polymer composites: the relationship between attenuation and the deformation of the fiber. Sensors and Actuators A: Physical, 272, 206-211 (2018) 10.1016/j.sna.2018.01.039 IF=2.739 Q2
 40. Szebényi G., Magyar B., Iványicki T.: Comparison of static and fatigue interlaminar testing methods for continuous fiber reinforced polymer composites. Polymer Testing, 63, 307-313 (2017) 10.1016/j.polymertesting.2017.08.033 IF=2.247 Q2
 41. Czigány T., Forintos N., Hegedűs G.: Health monitoring of high-performance polymer composites with multifunctional fibers. in 'ICCM21 Xi'an, Kína. 2017.08.20-2017.08.25.,8 (2017)
 42. Szebényi G., Czigány T., Magyar B., Karger-Kocsis J.: 3D printing-assisted interphase engineering of polymer composites: Concept and feasibility. Express Polymer Letters, 11, 525-530 (2017) 10.3144/expresspolymlett.2017.50 IF=3.064 Q1
 43. Péter B., Hegedűs G., Czigány T.: T-RTM eljárással gyártott alkatrészek gyártási folyamatának kihívásai, különös tekintettel az erősítőanyagok kezelésére. Gép, 68, 37-42 (2017)
 44. Hegedűs G., Czigány T.: Optikai szálak alkalmazása polimer anyagvizsgálatokhoz. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,175-178 (2017)
 45. Hegedűs G., Sarkadi T., Czigány T.: Analysis of the light transmission ability of reinforcing glass fibers used in polymer composites. Materials, 10(6), 637/1-9 (2017) 10.3390/ma10060637 IF=2.467 Q2
 46. Forintos N., Czigány T.: Üvegszál erősítésű kompozitok deformációjának mérése szénszálak segítségével. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,147-150 (2017)

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor