MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


évi TDK konferencia eredményeiBodor Géza különdíj


Polimer kompozitok szekció
Elnök:Dr. Bárány Tamás egyetemi docens
Tagok:Dr. Mezey Zoltán adjunktus
de Rivo Balázs fejlesztési csoportvezető, Zoltek Zrt.
Titkár:Dr. Tamás-Bényei Péter adjunktus
Időpont:2017. 11. 16.
Helyszín:MT épület Polimertechnika Tanszék laboratórium


1. díj
Csallány Enikő
Rendezett rövid szálakkal erősített kompozitok viselkedése és tönkremeneteli módjai nyomó terhelés hatására
Konzulens: Dr. Czél Gergely

Magyar Balázs
Hibrid szénszálerősítésű epoxigyanta kompozitok égésgátlása
Konzulens: Toldy Andrea, Tóth Levente, Szebényi Gábor, Molnár Kolos

2. díj
Virág Ábris
Erősítőszövet szerkezetének hatása a fonalak közötti súrlódási viszonyokra
Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Bakonyi Péter, Dr. Vas László Mihály

Bugár-Mészáros Márton
A vizsgálati hőmérséklet hatásának elemzése szívós viselkedésű hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságaira
Konzulens: Dr. Czél Gergely

3. díj
Gonda Bence
A bazaltszál és a montmorillonit jelenlétének hatása a politejsav tulajdonságaira
Konzulens: Mészáros László, Kmetty Ákos

Magyar Balázs
Tervezhető határfelületi adhéziójú polimer kompozitok fejlesztése
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Czigány Tibor, Dr. Karger-Kocsis József

dícséret
Tornyos Szilárd
Szénszál erősítésű kompozitok szakadási nyúlásának pontos meghatározása hibrid kompozit húzó próbatestek segítségével
Konzulens: Dr. Czél Gergely

Felnagy Dávid
Speciális töltőanyagok szerepe a fröccsöntött termékekben
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Suplicz András

Hári Péter
Szálerősített hőre keményedő mátrixú kompozitok anyagában történő újrahasznosításának lehetőségei
Konzulens:


Polimer technológia szekció
Elnök:Prof. Dr. Czvikovszky Tibor professor emeritus
Tagok:Dr. Szűcs András adjunktus
Dr. Szabó Ferenc adjunktus
Titkár:Dr. Halász István adjunktus
Időpont:2017. 11. 16.
Helyszín:T épület Polimertechnika Tanszék T 111 t erem


1. díj
Varga János
Külső fröccsegység tervezése
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Suplicz András

3D nyomtatott nyeregízület implantátum követelményrendszere és elkészítésének lehetőségei
Konzulens: Dr. Kiss Zoltán

2. díj
Jobbágy Zsolt
Mikrohabosított fröccsöntött termék elemzése
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Suplicz András, Boros Róbert

Tomin Márton
Fröccsöntésszimulációs szoftverek vetemedésszámítási algoritmusainak pontosítása
Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Zink Béla

3. díj
Szabó Bence
Ráfröccsöntési folyamat elemzése prototípus szerszám segítségével
Konzulens: Dr. Romhány Gábor, Dr. Kovács Norbert Krisztián

Lukács Antal
Természetes kaucsuk tartalmú politejsav biopolimer fröccsöntése különböző csigacsúcs konstrukciókkal
Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor, Török Dániel

dícséret
Gyüre Bálint
Hosszú üvegszál erősítéses poliamid CO2 lézersugaras hegeszthetőségének vizsgálata
Konzulens: Dr. Kiss Zoltán, Temesi Tamás

Horváth Balázs Marcell
Prototípus gyártószerszám fejlesztése autóipari felhasználásra
Konzulens: Dr. Baka Ernő, Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Kovács József Gábor

Knyihár Gábor
Több szabadságfokú, FDM alapú 3D nyomtató fejlesztése
Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián


Polimertechnika szekció
Elnök:Prof. Dr. Vas László Mihály címzetes egyetemi tanár
Tagok:Dr. Meiszel László tanácsadó, Polinvent Kft.
Dr. Bakonyi Péter adjunktus
Titkár:Dr. Molnár Kolos adjunktus
Időpont:2017. 11. 16.
Helyszín:MT épület Polimertechnika Tanszék laborelőadó


1. díj
Haramia Zsófia
Politejsav lágyítása lemez előgyártmányokhoz
Konzulens: Mészáros László, Kitauszki Katalin
Bodor Géza különdíj

Szakolczai Patrik
HDPE-EPDM TERMOPLASZTIKUS ELASZTOMER FEJLESZTÉSE EPDM REGENERÁT FELHASZNÁLÁSÁVAL
Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél

2. díj
Varga János
Nyomtató munkaállomás tervezése
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Szabó Ferenc

3. díj
Kiss Csanád
A poliamid 6 mátrixú nanokompozitok újrafeldolgozásának hatása a mechanikai jellemzőkre
Konzulens: Mészáros László

Győry Dóra
Az ionizáló sugárzás politejsavra gyakorolt hatásának elemzése
Konzulens: Mészáros László, Kmetty Ákos

Naszvetter Bence
Politejsav szívósságának növelése szilícium-dioxiddal
Konzulens: Dr. Tábi Tamás

dícséret
Krasznai Diána
A politejsav d-laktid tartalmának termomechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása
Konzulens: Mészáros László, Litauszki Katalin, Kmetty Ákos

Nagy Imre Márk
Politejsav szívósságának növelése hőkezeléssel
Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor

Dubi András
A poliamid 6 nedvességtartalmának meghatározása különböző módszerekkel
Konzulens: Mészáros László, Tuba Ferenc


© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor