MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


évi TDK konferencia eredményeiBodor Géza különdíj


Polimer kompozitok szekció
Elnök:Dr. Bárány Tamás egyetemi docens
Tagok:de Rivo Balázs fejlesztési csoportvezető, Zoltek Zrt.
Titkár:Dr. Czél Gergely tudományos munkatárs
Időpont:2016. 11. 17.
Helyszín:MT épület Polimertechnika Tanszék laboratórium


1. díj
Máté Ákos
Az égésgátlás hatásának vizsgálata önerősített polietilén-tereftalát kompozitok mechanikai tulajdonságára
Konzulens: Dr. Romhány Gábor
OTDK I. díj

2. díj
Forintos Norbert
Üvegszál erősítésű kompozitok deformációjának mérése szénszálak segítségével
Konzulens: Dr. Czigány Tibor

3. díj
Domján Júlia
Reciklált PET értéknövelő újrahasznosítása égésgátolt nanokompozitok fejlesztésével
Konzulens: Dr. Marosi György, Dr.Bordácsné Dr.Bocz Katalin, Dr. Ronkay Ferenc

dícséret
Magyar Balázs
Szívós polimer kompozitok fejlesztése
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Karger-Kocsis József

Babiczki Ádám, Hliva Viktor
Polimer kompozit uszony fejlesztése
Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

Bagi Adrienn, Drén Hanna, Balázs Eszter
Elektroaktív polimerek fejlesztése
Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Dr. Tamás-Bényei Péter


Polimer technológia szekció
Elnök:Prof. Dr. Czvikovszky Tibor professor emeritus
Tagok:Dr. Pölöskei Kornél adjunktus
Titkár:Dr. Kiss Zoltán adjunktus
Időpont:2016. 11. 17.
Helyszín:T. épület 3. emelet Poimertechnika Tanszék könyvtár


1. díj
Kocsis Dávid
Polipropilén alapú termoplasztikus elasztomerek fejlesztése dinamikus vulkanizáció segítségével
Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Kmetty Ákos
Bodor Géza különdíj

Szabó Eszter
Fröccsöntő szerszámok elosztócsatornájának elemzése
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Török Dániel

2. díj
Balázs Benjamin
Additív gyártástechnológiák pontossági osztályozhatóságának vizsgálata
Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Kovács Norbert Krisztián

Felnagy Dávid
Többfészkes fröccsöntő szerszámok hibaelemzése
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Suplicz András
OTDK II. díj

3. díj
Horváth Kristóf
A csigacsúcs fröccsöntési folyamatra és termékminőségre gyakorolt hatásának vizsgálata
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Török Dániel

dícséret
Kovács Dénes Zoltán
Additív gyártástechnológiával készült fröccsöntő szerszámok vizsgálata
Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Zink Béla


Polimertechnika szekció
Elnök:Prof. Dr. Vas László Mihály címzetes egyetemi tanár
Tagok:Dr. Meiszel László tanácsadó, Polinvent Kft.
Titkár:Dr. Molnár Kolos adjunktus
Időpont:2016. 11. 17.
Helyszín:MT épület Polimertechnika Tanszék laboratórium


1. díj
Tari Gábor
Adalékanyagok hatása az FDM gyártástechnológiával nyomtatott biopolimer termékek tulajdonságaira
Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor
OTDK dícséret

2. díj
Virág Ábris
Rugalmas deformáció hatása fonalak és rovingok kötélsúrlódására
Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Vas László Mihály, Dr. Bakonyi Péter
OTDK I. díj

3. díj
Kocsis Dávid
Finomszemcsés gumiőrlemény töltés hatása a polietilén mechanikai jellemzőire
Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Mészáros László

Gere Dániel
Adalékanyagok és keverékek hatása a polimerek reológiai tulajdonságaira a fizikai újrahasznosítás során
Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Dr. Ronkay Ferenc, Molnár Béla, Kasza Dóra

dícséret
Szakál Máté
Korommal töltött sztirol-butadién és növényi kaucsuk alapú gumik tönkremenetelének vizsgálata törésmechanikai alapon
Konzulens: Dr. Karger-Kocsis József, Berki Péter

Nagy Imre Márk
Fröccsöntött biopolimer színezhetőségének vizsgálata
Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Török Dániel, Hajba Sándor


© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor