HUN-REN-BME Kutatócsoport

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


évi TDK konferencia eredményeiBodor Géza különdíj


Polimer technológia szekció
Elnök:Prof. Dr. Czvikovszky Tibor professor emeritus
Tagok:Seres Viktor CEO, XPlast Kft.
Dr. Szabó Ferenc adjuntus
Titkár:Dr. Török Dániel adjunktus
Időpont:2022. 11. 17.
Helyszín:T épület 2. emelet T200 terem


1. díj
Csepel Zsófia Luca
T-RTM technológia polimerizációjának fejlesztése 3D nyomtatás segítségével
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor
OTDK I. díj

Görbe Ákos
Orientált polipropilén szalagok gyártástechnológiájának fejlesztése
Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Varga László József
OTDK III. díj

2. díj
Széplaki Péter, Hajagos Szabolcs
Polimer inzert fröccsöntés közbeni deformációjának vizsgálata és szimulációjának pontosítása
Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Zink Béla

Lengyel Zoltán
3D nyomtatáshoz használt filament gyártási paramétereinek vizsgálata reciklált anyagból
Konzulens: Dr. Török Dániel, Dr. Kovács Norbert Krisztián

3. díj
Erdő Ákos
Folytonos szénszál-erősítésű, poliamid 6 mátrixú kompozitok fejlesztése és elemzése
Konzulens: Dr. Suplicz András, Dr. Zink Béla

Győry Tamás
Deformációmérés 3D nyomtatott vezetőképes kompozit szenzorral
Konzulens: Dr. Suplicz András

dicséret
Oláh Gábor
Besugárzás hatása epoxi-akrilát fotopolimer mechanikai és termikus tulajdonságaira.
Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Suplicz András, Dr. Kovács Norbert Krisztián, Krizsma Szabolcs Gábor

Cseh Bettina
Fröccsöntött termékek felületén megjelenő geometriai hibák alakjának meghatározása
Konzulens: Szuchács Anna, Dr. Kovács József Gábor


Polimer anyagtudomány szekció
Elnök:Prof. Dr. Vas László Mihály honorary professor
Tagok:Dr. Meiszel László Polinvent Kft.
Dr. Tábi Tamás egyetemi docens
Titkár:Dr. Morlin Bálint adjunktus
Időpont:2022. 11. 17.
Helyszín:T épület 2. emelet T201 terem


1. díj
Juhász Zsolt
Széles frekvenciatartományú mestergörbe mérése és validálása
Konzulens: Virág Ábris Dávid
GHK különdíj

2. díj
Szigetvári Gergő
Mesterséges izmok és az alakváltozásuk mérésére alkalmas nanoszálak fejlesztése
Konzulens: Dr. Molnár Kolos, Dr. Ender Ferenc, Csekő Richárd

Horváth Aurél
Részben kristályos politejsav mátrixú nano-és hibridkompozitok húzási tulajdonságainak elemzése a szálkötegcella-elmélet segítségével
Konzulens: Petrény Roland , Dr. Mészáros László, Prof. Dr. Vas László Mihály

3. díj
Tóth Eszter
Utólagos térhálósítás hatása önerősített polietilén kompozitok alakemlékezési tulajdonságaira
Konzulens: Tatár Balázs, Dr. Mészáros László, Dr.Molnár Kolos

dicséret
Kerekes Péter
Polihidroxialkanoát alapú szintaktikus habok előállítása és jellemzése
Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Dr. Litauszki Katalin, Tomin Márton

Kolda Nikolett
Különböző típusú térhálósított polietilének alakemlékezési tulajdonságainak összehasonlítása
Konzulens: Dr. Mészáros László, Tatár balázs


Polimer kompozitok szekció
Elnök:Dr. Toldy Andrea egyetemi tanár
Tagok:de Rivo Balázs fejlesztési csoportvezető, Zoltek Zrt.
Dr. Mezey Zoltán adjunktus
Titkár:Dr. Tamás-Bényei Péter adjunktus
Időpont:2022. 11. 17.
Helyszín:T épület 1. emelet T111 terem


1. díj
Marton Gergő Zsolt
A technológiai paraméterek hatása prepregből autoklávban gyártott üvegszál/epoxi kompozit lemezek rétegközi tulajdonságaira
Konzulens: Dr. Czél Gergely
OTDK II. díj

Csapó Maja
Reciklálás hatása üvegszál-erősítésű PA6 alapanyagok tulajdonságaira
Konzulens: Dr. Török Dániel, Dr. Kovács József Gábor, Szuchács Anna
OTDK II. díj

2. díj
Jandrics András
Szénszálas kompozitok szakadási nyúlásának pontos meghatározására alkalmas, egy irányban erősített szénszál/epoxi-üvegszál/epoxi rétegekből ragasztással készült próbatestek kifejlesztése
Konzulens: Dr. Czél Gergely
OTDK I. díj

Görbe Ákos
Nanorészecskével társított önerősített polipropilén kompozit habok fejlesztése
Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Varga László József
OTDK I. díj

3. díj
Borhy Levente
Ragasztás technológiai paraméterek hatásvizsgálata fém-kompozit kötésekhez
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Mezey Zoltán

dicséret
Fehér Szabolcs
Csővezeték rehabilitációs kompozit termék fejlesztése
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Kajtár Vilmos

Marton Gergő Zsolt
Fűthető kompozit szerszámok fejlesztése, gyártása és alkalmazása
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Sántha Péter, Csukat Gabriella

Pál Kristóf
Kompozit drón inzertjeinek a fejlesztése
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Mezey Zoltán


© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor