GET[muv]=tdkkonferenciamutat GET[tdkev]=2020MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


évi TDK konferencia eredményeiBodor Géza különdíj


Polimer anyagtudomány szekció
Elnök:Dr. Mészáros László egyetemi docens
Tagok:DR. Molnár Kolos adjunktus
Dr. Turcsán Tamás csoportvezető, eCon Engeneering Kft.
Titkár:Dr. Morlin Bálint adjunktus
Időpont:2020. 11. 12.
Helyszín:online (TEAMS)


1. díj
Kiss Lóránt
Nagy energiájú sugárzással kezelt gumiőrlemény alkalmazhatósági lehetőségei gumikeverékekben és hőre lágyuló polimerekben
Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Mészáros László, Simon Dániel Ábel
GHK különdíj

Péter Tamás
Biopolimer alapú habok tulajdonságainak módosítása hőkezelési eljárással
Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin
Bodor Géza különdíj

2. díj
Erdő Ákos
EPDM gumi újrahasznosítása extrúziós devulkanizáció útján
Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

Kovács Zsófia
Kőolaj alapú polimerrel szennyezett biopolimerek komposztálhatóságának vizsgálata
Konzulens: Gere Dániel, Dr. Czigány Tibor

3. díj
Hajagos Szabolcs, Széplaki Péter
Fröccsöntött termékben elhelyezett inzert hőtanának és deformációjának vizsgálata
Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Zink Béla

Sayfo Petra
Grafén nanoadalékok anyagvizsgálatának fejlesztése
Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

dicséret
Nagy Bence Attila
EPDM gumi újrahasznosítása hengerszéken és belső keverőn történő devulkanizáció útján
Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

Kakucska Kornél, Béky Csenge
Gyengén térhálósított hagyományos és bevonatolt polietilén habok statikus és dinamikus mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Tomin Márton

Vujovits András
Szívósított politejsav alapú szintaktikus habok előállítása és vizsgálata
Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Litauszki Katalin


Polimer kompozitok szekció
Elnök:Dr. Toldy Andrea egyetemi docens
Tagok:Dr. Mezey Zoltán adjunktus
de Rivo Balázs fejlesztési csoportvezető, Zoltek Zrt.
Titkár:Dr. Tamás-Bényei Péter adjunktus
Időpont:2020. 11. 12.
Helyszín:online (TEAMS)


1. díj
Griger Bálint György, Nyári Szilvia, Sántha Péter
Bazaltszál és kompozitjai emelt hőmérsékletű környezetben történő alkalmazhatóságának elemzése
Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter

Csvila Péter
Hőaktuált alakváltó kompozitok fejlesztése
Konzulens: Vermes Brúnó, Prof. Dr. Czigány Tibor

2. díj
Tatár Balázs
A gamma sugárzás polietilén szálakra gyakorolt hatásainak elemzése
Konzulens: Dr. Mészáros László, Dr. Molnár Kolos, Virág Ábris Dávid

Rohoska Zita
Polimer mátrixú vezetőképes kompozitok fejlesztése
Konzulens: Dr. Suplicz András, Semperger Orsolya Viktória

Görbe Ákos
Önerősített polimer kompozitok ciklikus dinamikus vizsgálata
Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Varga László József

3. díj
Mészáros Szilárd
Grafénnel erősített gumi fejlesztése hagyományos gumikeverési módszerekkel
Konzulens: Dr. Pölöskei Kornél, Pirityi Dávid Zoltán

dicséret
Horváth Aurél
A szénszál és szénnanocső önálló és együttes hatása a politejsav tulajdonságaira
Konzulens: Dr. Mészáros László, Petrény Roland

Bugár-Mészáros Márton
Új eljárás kidolgozása polimer kompozitok kombinált terhelések mellett érvényes szilárdsági paramétereinek meghatározásához
Konzulens: Dr. Czél Gergely, Kovács László


Polimer technológia szekció
Elnök:Dr. Kmetty Ákos egyetemi docens
Tagok:Grósz Balázs termelésvezető, Procter & Gamble Hyginett Kft.
Dr. Suplicz András adjunktus
Titkár:Dr. Török Dániel adjunktus
Időpont:2020. 11. 12.
Helyszín:online (TEAMS)


1. díj
Csala Tas
Fröccsöntő gyártócella ciklusidejének csökkentése
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Boros Róbert

Nemes-Károly István
Újszerű fém-polimer vállízűleti implantátum rendszer kidolgozása és továbbfejlesztése
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György
Pro Progressio különdíj

2. díj
Fris Dorottya Réka
Lokális hálófinomítási eljárás fejlesztése fröccsöntési szimulációs alkalmazásokhoz
Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Hénap Gábor

Nemes-Károly István, Ébend András
Személyre szabható vállprotézis tervezése a modularitás és kilazulás megelőzésének a fókuszpontjában
Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Ureczki Ágnes, Dr. Kocsis György

3. díj
Csapó Maja
Fröccsöntött termék geometriai elemzése mikroszkóppal
Konzulens: Dr. Kovács József Gábor

Pázmány Miklós
Fröccsöntési folyamat elemzése Matlab segítségével
Konzulens: Dr. Török Dániel, Dr. Kovács József Gábor

dicséret
Fris Dorottya Réka
Fröccsöntés során fellépő szegregáció diszkrét elemes modellezése
Konzulens: Dr. Szabó Ferenc

Stella Mariann Mejia Mollinedo
A felületi előkészítés hatása a lézersugaras technológiával létrehozott alumínium-poliamid kötések tulajdonságaira
Konzulens: Temesi Tamás, Dr. Czigány Tibor

Kiss Bálint
Több szabadságfokú FFF alapú 3D nyomtatási technológia fejlesztése
Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián, Tóth Csenge


© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor