HUN-REN-BME Kutatócsoport

Bodor Géza TDK különdíj

A Polimertechnika Tanszék nemzetközi hírű egyetemi tanára volt Bodor Géza professzor, aki a Tanszéken megalapozta a polimer anyagszerkezettan és anyagtudomány oktatását és kutatását. Az ő emlékére és munkásságának tiszteletére alapította meg a Polimertechnika Tanszék a Bodor Géza TDK különdíjat. A Bodor Géza TDK különdíjat a bíráló bizottság minden évben annak a kiemelkedő tudású, fiatal egyetemi hallgatónak adományozza, aki tudományos diákköri dolgozatával továbbviszi a Bodor-féle örökséget a polimer anyagtudomány, a morfológia, illetve az anyagvizsgálat területén. A díjat minden évben a TDK konferencia ünnepélyes díjkiosztóján Bodor Géza özvegye, vagy a tanszékvezető adja át a hozzá tartozó pályadíjjal együtt.

Bodor Géza TDK különdíj emlékplakett

(a 75 mm átmérőjű, 5 mm vastag bronzplakett Krajcsovics Károly iparművész munkája)


A Bodor Géza díjat eddig elnyert hallgatók és dolgozatuk címe:

 • 2020 Péter Tamás: Biopolimer alapú habok tulajdonságainak módosítása hőkezelési eljárással
 • 2019 György Levente, Sipos Bence: Polimer felület spektrális reflexióján alapuló anyagfelismerés, gépi tanulás használatával
 • 2018 Kotrocz Luca: Pontszerű terhelés vizsgálatára alkalmas mérőfeltét tervezése DMA berendezéshez
 • 2017 Haramia Zsófia: Politejsav lágyítása lemez előgyártmányokhoz
 • 2016 Kocsis Dávid: Polipropilén alapú termoplasztikus elasztomerek fejlesztése dinamikus vulkanizáció segítségével
 • 2015 Horváth Kristóf: A fázisarány változtatásának hatása hibrid polimer rendszerek esetén
 • 2014 Göbl Richárd: Pirolízis útján előállított korom hatása elasztomerek tulajdonságaira
 • 2013 Szilágyi László: Feldolgozási paraméterek hatása háromfázisú polimer keverékek morfológiai és mechanikai tulajdonságaira
 • 2012 Turcsán Tamás: A lényegi törésmunka módszerének alkalmazhatósági vizsgálata polimer nanokompozitok esetén
 • 2011 Halász István: Termoplasztikus poliészter-alapú elasztomerek erősítése és folyásképességük növelése
 • 2010 Gali István Márk: Nanostrukturált egymásba hatoló hálószerkezetű gyanták alkalmazása nagyteljesítményű kompozitok esetén
 • 2009 Vígh János: Szén nanocső (CNT) töltés hatása in situ polimerizált PBT tulajdonságaira
 • 2008 Tamás Péter: Mágneses tulajdonságú polimerek fejlesztése és tulajdonságainak vizsgálata
 • 2007 Tuba Ferenc: Poli-ε-kaprolakton lebomlásának kvalitatív vizsgálata
 • 2006 Kiss Zoltán: Kavaró dörzshegesztés alkalmazása polimer szerkezeti anyagokra
 • 2005 Tábi Tamás: Zsugorodás csökkentése és vizsgálata adalékanyagokkal való fröccsöntéskor
 • 2004 Gombos Zoltán: Üvegszálpaplanok pórusméretének és gyantafelvételének vizsgálata
 • 2003 Vincze Károly: Reciklált PET anyagok alkalmazhatóságának vizsgálata
 • 2002 Maró Balázs: Műanyag kötelek vizsgálata
 • 2001 Ronkay Ferenc: Eldobható és visszaváltható PET palackok vizsgálata
© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor