MTA-BME Kutatócsoport


Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Fotopolimer alapú 3D nyomtatott termékek felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata
 Hallgató: Sík Luca
 Konzulens: Dr. Bakonyi Péter, Dr. Kovács Norbert Krisztián

2. Környezeti tényezők hatása szívós viselkedésű unidirekcionális hibrid kompozitok mechanikai tulajdonságaira
 Hallgató: Bugár-Mészáros Márton
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

3. Erősítőszövet szerkezetének hatása a fonalak közötti súrlódási viszonyokra
 Hallgató: Virág Ábris
 Konzulens: Dr. Halász Marianna, Dr. Bakonyi Péter, Dr. Vas László Mihály

4. Mikrohabosított fröccsöntött termék elemzése
 Hallgató: Jobbágy Zsolt
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Suplicz András, Boros Róbert

5. A bazaltszál és a montmorillonit jelenlétének hatása a politejsav tulajdonságaira
 Hallgató: Gonda Bence
 Konzulens: Mészáros László, Kmetty Ákos

6. A poliamid 6 nedvességtartalmának meghatározása különböző módszerekkel
 Hallgató: Dubi András
 Konzulens: Mészáros László, Tuba Ferenc

7. Politejsav lágyítása lemez előgyártmányokhoz
 Hallgató: Haramia Zsófia
 Konzulens: Mészáros László, Kitauszki Katalin

8. A poliamid 6 mátrixú nanokompotitok újrafeldolgozásának hatása a mechanikai jellemzőkre
 Hallgató: Kiss Csanád
 Konzulens: Mészáros László

9. A politejsav d-laktid tartalmának termomechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatása
 Hallgató: Krasznai Diána
 Konzulens: Mészáros László, Litauszki Katalin, Kmetty Ákos

10. Az ionizáló sugárzás politejsavra gyakorolt hatásának elemzése
 Hallgató: Győry Dóra
 Konzulens: Mészáros László, Kmetty Ákos, Fekete Tamás

11. Ráfröccsöntési folyamat elemzése prototípus szerszám segítségével
 Hallgató: Szabó Bence
 Konzulens: Dr. Romhány Gábor, Dr. Kovács Norbert Krisztián

12. Természetes kaucsuk tartalmú politejsav biopolimer fröccsöntése különböző csigacsúcs konstrukciókkal
 Hallgató: Lukács Antal
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor, Török Dániel

13. Politejsav szívósságának növelése hőkezeléssel
 Hallgató: Nagy Imre Márk
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás, Hajba Sándor

14. Politejsav szívósságának növelése szilícium-dioxiddal
 Hallgató: Naszvetter Bence
 Konzulens: Dr. Tábi Tamás

15. Hibrid szénszálerősítésű epoxigyanta kompozitok égésgátlása
 Hallgató: Magyar Balázs
 Konzulens: Toldy Andrea, Tóth Levente, Szebényi Gábor, Molnár Kolos

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor