MTA-BME Kutatócsoport

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Szénszálas kompozitok szakadási nyúlásának pontos meghatározására alkalmas, egy irányban erősített szénszál/epoxi-üvegszál/epoxi rétegekből ragasztással készült próbatestek kifejlesztése
 Hallgató: Jandrics András
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

2. A technológiai paraméterek hatása prepregből autoklávban gyártott üvegszál/epoxi kompozit lemezek rétegközi tulajdonságaira
 Hallgató: Marton Gergő Zsolt
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

3. Polihidroxialkanoát alapú szintaktikus habok előállítása és jellemzése
 Hallgató: Kerekes Péter
 Konzulens: Dr. Kmetty Ákos, Dr. Litauszki Katalin, Tomin Márton

4. PET és újrahasznosított PET 3D nyomtathatóságának vizsgálata
 Hallgató: Cs. Nagy Levente János
 Konzulens: Dr. Kovács Norbert Krisztián

5. Biopolimerek és habjainak fejlesztése és komposztási lehetőségeinek vizsgálata
 Hallgató: Szakács Rita - középiskolás TDK
 Konzulens: Dr. Litauszki Katalin

6. A felületkezelés hatása újrahasznosított szénszállal erősített polimer kompozitok jellemzőire
 Hallgató: Batta Tamás Barnabás
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Sántha Péter

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor