HUN-REN-BME Kutatócsoport

Tudományos Diákköri tevékenység (TDK)

A TDK során a hallgató/hallgatók egy tudományterület egy szűkebb részterületével rövidebb-hosszabb időn keresztül foglalkozik/foglalkoznak, amely során az oktatott tananyag rutinszerű gyakorlásán túlmutató, tudományos igényességű, vezetett munka készül. Az egyéni érdeklődés, képesség, a ráfordított idő és a konzulenssel való összhang határozza meg, hogy a kutatott téma kidolgozásában milyen messzire jut valaki.

A TDK munka eredményeinek bemutatására a BME Gépészmérnöki Kar minden évben - rendszerint november első felében - TDK Konferenciát rendez. A Konferencián való részvétel feltétele a végzett munkát összefoglaló dolgozat elkészítése, beadása és egy szóbeli előadás megtartása. A dolgozat beadását rendszerint fél-egy éves kutató munka előzi meg, de egy jól sikerült nyári gyakorlat, esetleg külföldi részképzésben végzett munka alapján is összeállhat olyan anyag, amiből dolgozat készülhet. A legsikeresebb dolgozatokkal a kétévente megrendezésre kerülő országos konferenciára (OTDK) is lehet nevezni. A konferenciára nevezhet mind BSc, mind MSc képzésben résztvevő hallgató.

Miért érdemes TDK dolgozatot írni?

A TDK dolgozat elkészítése plusz munkát jelent, de a befektetett energia később megtérül. Egy házi, esetleg országos TDK konferencián elért helyezés elsősorban erkölcsi, másodsorban anyagi előnyt biztosít. Plusz pontokat jelenthet a mesterképzésre, valamint a PhD képzésre való felvételi során, de pontot jelent a kari és a köztársasági ösztöndíjak elbírálásakor is. Egy jól sikerült TDK dolgozat gyakran a szakdolgozatban, vagy a diplomamunkában folytatódik, tehát az elkészítés során megszerzett tapasztalatokat, a bíráló véleményét hasznosítani lehet a végleges szakdolgozatban, diplomamunkában. Egy TDK konferencia jó lehetőséget ad továbbá a szóbeli előadás gyakorlására is.

A dolgozatot független szakmai bíráló minősíti adott szempontrendszer alapján. Az előadásokat a kari szervezésű szekciókban több fős szakmai bizottság előtt kell megtartani, akik az előadást és a szakmai munkát is pontozzák. A dolgozatra és az előadásra adott pontok összege alapján állapítja meg a bizottság a sorrendet és tesz javaslatot a kiadandó díjakra.

A TDK készítése során a szakdolgozatra/diplomatervre előírt tanszéki formai követelményeket kell kötelezően követni (formai követelmény | sablon).

TDK témaajánlataink | Futó TDK témáink | TDK konferenciák

Laborrend önálló munkát végző hallgatók részére


1. Gumiabroncs-őrlet tartalmú termoplasztikus vulkanizátumok fejlesztése
 Hallgató: Honti Szilárd
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász-Kutasi István, Görbe Ákos

2. Gumiabroncs-őrlet alkalmazásának vizsgálata préselt gumilapként
 Hallgató: Edőcs Dániel
 Konzulens: Dr. Bárány Tamás, Dr. Halász-Kutasi István, Görbe Ákos

3. Rétegek közé helyezett hőre lágyuló fólia, mint szívósítási eljárás hatása nagy teljesítményű kompozit lemezek saját síkjára merőleges teherviselő képességére, károsodás tűrésére
 Hallgató: Stocker Ádám
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

4. Részvétel unidirekcionális szénszál/epoxi anyag húzó mechanikai tulajdonságainak pontos meghatározására alkalmas próbatesteken végzett nemzetközi körvizsgálatban
 Hallgató: Vastag Zsolt
 Konzulens: Dr. Czél Gergely

5. Farost-erősítésű kompozit előállítása vízből kiszűrt poliolefin mikroműanyag és fa hulladékból
 Hallgató: Dremák Csenge
 Konzulens: Dr. Czigány Tibor, Dr. Gere Dániel

6. Fémhab és fröccsöntés kombinálása bipoláris lemezhez
 Hallgató: Csepel Zsófia Luca
 Konzulens: Dr. Kovács József Gábor, Dr. Orbulov Imre Norbert

7. Nanoszálakkal társított, 3D nyomtatott, porózus politejsav szerkezetek és vizsgálatuk
 Hallgató: Lipkovics Kata
 Konzulens: Dr. Molnár Kolos

8. Növelt szívósságú, politejsav mátrixú hibrid nanokompozitok mikroszerkezetének vizsgálata a mechanikai tulajdonságok tervezhetősége céljából
 Hallgató: Bezerédi Ádám
 Konzulens: Petrény Roland, Mészáros László

9. Tervezetten újrahasznosítható, égésgátolt vitrimer kompozitok fejlesztése
 Hallgató: Devecser Boglárka
 Konzulens: Dr. Pomázi Ákos, Dr. Toldy Andrea, Poór Dániel

10. Poliamidok és poliamid mátrixú kompozitok ultrahangos hegesztése
 Hallgató: Győry Tamás
 Konzulens: Dr. Suplicz András, Széplaki Péter

11. Polimer inzertek deformációs viselkedésének vizsgálata és modellezése
 Hallgató: Enzsöl Ákos
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Zink Béla

12. Nemnewtoni folyadék alapú lengéscsillapító vizsgálata
 Hallgató: Balog Boglárka
 Konzulens: Dr. Szabó Ferenc, Dr. Nagy-György Péter, Dr. Szilágyi András Ferenc

13. Szinterezési technológia fejlesztése orvostechnikai alkalmazású önerősített UHMWPE kompozitokhoz
 Hallgató: Mikula Brigitta
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Nemes-Károly István

14. Cellás szerkezetű implantátumok fejlesztése csontbenövés elősegítésére
 Hallgató: Mertl Martin
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Nemes-Károly István, Dr. Kocsis György

15. Szénszálerősítésű kompozitok károsodási módjainak meghatározása akusztikus emisszióval
 Hallgató: Bulman Vencel Pál
 Konzulens: Dr. Szebényi Gábor, Dr. Romhány Gábor, Marton Gergő Zsolt

16. Kompozit ütközőstruktúra tervezése Formula Student versenyautóhoz
 Hallgató: Bulman Vencel
 Konzulens: Szederkényi Bence

17. Solar hajó szárnyrendszer vezérlőegységének anyagfejlesztése
 Hallgató: Batta Tamás Barnabás
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Sántha Péter

18. Újrahasznosított szénszállal erősített hibrid szerkezetű kompozitok vizsgálata
 Hallgató: Németh Dorottya
 Konzulens: Dr. Tamás-Bényei Péter, Sántha Péter

19. Vitrimer alapú kompozitok újrahasznosítása
 Hallgató: Vörzsönits Bence
 Konzulens: Dr. Toldy Andrea, Dr. Pomázi Ákos, Poór Dániel

20. 3D nyomtatott rövidszálas kompozitok rétegközi hegedése
 Hallgató: Halász Lajos Tibor
 Konzulens: Tóth Csenge, Dr. Kovács Norbert Krisztián

21. In-situ habképzéssel előállított biopolimer kompozitok additív gyártástechnológiája
 Hallgató: Lukács Norbert László
 Konzulens: Tóth Csenge, Dr. Kovács Norbert Krisztián

22. Növelt szálhosszú, 3D nyomtatott kompozitok tervezése és vizsgálata
 Hallgató: Lukács Norbert László
 Konzulens: Tóth Csenge, Dr. Kovács Norbert Krisztián

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor