MTA-BME Research Group


Education - BSc
(BMEGEMTBEA1)

Basic data

Code BMEGEMTBEA1
Type of education
Type obligatory
Contact hours 3 / 0 / 2 (lec/sem/lab)
Credit points 6
Closure of the term exam
Responsible of the subject Dr. Péter TAMÁS-BÉNYEI
Lecturer(s) Dr. Péter TAMÁS-BÉNYEI
Prerequisite
Conditions of accomplishement Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások legalább 70 %-án történt igazolt részvétel, a laboratóriumi gyakorlatok mindegyikének teljesítése és a gyakorlatokból a gyakorlatvezető által elfogadott jegyzőkönyvek megléte. A laborgyakorlatok kezdetén tartott írásbeli szintfelmérő dolgozatok összesített eredménye 20 % mértékben beleszámít a teljesítmény értékelésébe. A tárgy vizsgával zárul, amelynek eredménye 20 %-ban a félévközi teljesítményből, a fennmaradó 80 % a vizsga teljesítményéből áll össze.
Short desciption of the subject A tantárgy fő célkitűzése az energetikai ipar fém és polimer alapú szerkezeti anyagai felépítésének és alapvető tulaj-donságainak elemzése, valamint a tulajdonságok megváltoztatására szolgáló eljárások ismertetése. A tantárgy kap-csán ismertetésre kerülnek az alapvető technológiai eljárások. A tantárgy további célkitűzése, hogy megismertesse a hallgatókkal a polimer szerkezeti és funkcionális anyagokkal kapcsolatos alapfogalmakat, a polimerek szerkezeti jellemzőit, főbb típusait, a felépítésükből adódó fizikai, mechani-kai és egyéb alapvető tulajdonságait, a leggyakoribb kapcsolódó feldolgozás-technológiákat, tipikus alkalmazási példákat és az újrahasznosítás lehetőségeit.
Full description of the subject LINK

Data of the actual term

Tutorials

© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor