HUN-REN-BME Research Group

Education - PhD
Polymer composites II. (BMEGEPTDPK2)

Basic data

Code BMEGEPTDPK2
Type of educationPhD course
Type obligatory
Contact hours 2 / 0 / 0 (lec/sem/lab)
Credit points 3
Closure of the term exam
Responsible of the subject Prof. Dr. Andrea TOLDY
Prerequisite
Conditions of accomplishement Részvétel az előadásokon.
Short desciption of the subject A Polimer kompozitok II. c. tantárgy oktatásának célja, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat a polimer kompozitok, mint szerkezeti anyagok szerkezetével és mechanikai tulajdonságaival, előállítási eljárásaival, vizsgálati és modellezési módszereivel, felhasználási lehetőségeivel. A tárgy felvételének NEM FELTÉTELE a Polimer kompozitok I. c. tárgy teljesítése.
Full description of the subject
© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor