HUN-REN-BME Research Group

Education - MSc
Master Thesis Project B (BMEGEPTNKDB)

Basic data

Code BMEGEPTNKDB
Type of educationMSc in Mechanical Engineering - Polymer Engineering specialization
Type obligatory
Contact hours 0 / 12 / 0 (lec/sem/lab)
Credit points 15
Closure of the term practical mark
Responsible of the subject Dr. Bálint MORLIN
Prerequisite Diplomaterv A és min. 80 teljesített kp. A diplomaterv A-t és B-t együtt csak min. 80 teljesített kp esetén lehet felvenni..
Conditions of accomplishement A félév során végzett munkát a Diplomamunka-készítés A során elkészített munkával egybeszerkesztve, írott formában kell dokumentálni, és a témavezetőnek bekötve, 2 példányban leadni a 14. oktatási hét péntek 12 óráig.
Short desciption of the subject A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomamunka-készítés A és Diplomamunka-készítés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket, képes önálló mérnöki tevékenység végzésére.
Full description of the subject TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor