HUN-REN-BME Research Group

Education - MSc
Master Thesis Project A (BMEGEPTNKDA)

Basic data

Code BMEGEPTNKDA
Type of educationMSc in Mechanical Engineering - Polymer Engineering specialization
Type obligatory
Contact hours 0 / 12 / 0 (lec/sem/lab)
Credit points 15
Closure of the term practical mark
Responsible of the subject Dr. Bálint MORLIN
Prerequisite Minimum 55 teljesített kp.
Conditions of accomplishement A félév során végzett munkát írott formában kell dokumentálni és a témavezetőnek elektronikus formátumban leadni a 14. oktatási hét péntek 12 óráig.
Short desciption of the subject A diplomamunka elkészítése a mesterképzést lezáró, két szemeszteren átívelő önálló feladat (Diplomamunka-készítés A és Diplomamunka-készítés B). A diplomamunka célja, hogy a hallgató bizonyítsa, hogy megfelel a mesterszakon végzettekkel szemben támasztott követelményeknek, képes alkalmazni a képzés során megszerzett ismereteket, képes önálló mérnöki tevékenység végzésére. A Diplomamunka A-t és a B-t együtt felvenni abban az esetben lehetséges, ha a hallgató rendelkezik 80 kreditponttal.
Full description of the subject TANTÁRGY ADATLAP
© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor