MTA-BME Research Group


Education - MSc
Polymer Materials Science (BMEGEPTNG01)

Basic data

Code BMEGEPTNG01
Type of education
Type obligatory
Contact hours 2 / 0 / 1 (lec/sem/lab)
Credit points 4
Closure of the term exam
Responsible of the subject Prof. Dr. László Mihály VAS
Lecturer(s) Prof. Dr. László Mihály VAS
Prerequisite
Conditions of accomplishement A tanulási eredmények értékelése egy részteljesítmény mérés alapján történik. A részteljesítmény értékelés (csoportos projektmunka jegyzőkönyve): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a csoportosan készített, több laboratóriumi gyakorlat ismeretanyagát magába foglaló projektmunka, amelyet csoportos laborgyakorlati jegyzőkönyv formájában készítenek el. A feladat megfelelő szintű elvégzése a vizsgára bocsáthatóság szükséges feltétele.
Short desciption of the subject A tantárgy célkitűzése, hogy részletesen megismertesse a hallgatókat a polimerek, mint szerkezeti anyagok típusaival, illetve a különböző polimer anyagosztályok szerkezetével és mechanikai tulajdonságaival, a szerkezet és tulajdonságok közötti összefüggésekkel, valamint a környezeti paramétereknek (mint a hőmérséklet és légnedvesség) a szerkezetre és mechanikai tulajdonságokra gyakorolt hatásával. A hallgatók megismerik a szerkezeti és mechanikai tulajdonságok vizsgálati módszereit és a mérnöki anyagmodellezés lehetőségeit, továbbá a polimer anyagok felhasználási lehetőségeit.
Full description of the subject TANTÁRGY ADATLAP

Data of the actual term

© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor