HUN-REN-BME Research Group

Education - MSc
Innovative application of polymers and their composites (BMEGEPTNX08)

Basic data

Code BMEGEPTNX08
Type of educationMSc in Mechanical Engineering - Polymer Engineering specialization
Type obligatorily eligible
Contact hours 2 / 1 / 0 (lec/sem/lab)
Credit points 4
Closure of the term practical mark
Responsible of the subject Dr. Gábor SZEBÉNYI
Lecturer(s) Dr. Gábor SZEBÉNYI, Dr. Zoltán Tamás MEZEY
Prerequisite -
Conditions of accomplishement A félévközi jegy megszerzésének feltétele a kiscsoportos feladat, egy prezentáció, valamint a 12. héten írandó zárthelyi legalább 41%-os teljesítése. A feladat beadására és a prezentáció megtartására a 12. és a 14. heti órákon kerül sor. A félévközi jegy 50%-ban a félévközi feladat és a prezentáció, 50%-ban pedig a ZH eredménye alapján kerül megállapításra.
Short desciption of the subject Különleges polimer és polimer kompozit anyagú termékek megismerése, alkalmazási lehetőségeinek bemutatása. Polimerek és kompozitok alkalmazása a földi-, vízi- és légi közlekedésben. Karosszéria elemek, motortéri alkatrészek, átlátszó alkatrészek, csillapítóelemek, gumiabroncsgyártás, üzemanyagtartály. Polimerek a nehézjármű-gyártásban. Polimerek és kompozitjaik a repülésben. Speciális orvostechnikai anyagok, a velük szemben támasztott követelmények, különleges implantátumok, protézisek. Biokompatibilitás. Orvostechnikai eszközök. A kontaktlencse anyagai, fogpótlás. Elektromos- és hővezető polimerek anyagai, gyártása és alkalmazási területei.
Full description of the subject TANTÁRGY ADATLAP

Data of the actual term

© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor