HUN-REN-BME Research Group

Education - MSc
Project (BMEGEPTNGPR)

Basic data

Code BMEGEPTNGPR
Type of education
Type obligatory
Contact hours 0 / 0 / 4 (lec/sem/lab)
Credit points 6
Closure of the term practical mark
Responsible of the subject Dr. Péter TAMÁS-BÉNYEI
Lecturer(s)
Prerequisite -
Conditions of accomplishement A tárgy teljesítésének feltétele a meghatározott projekt feladatainak végrehajtása, az eredmények írásos formában történő dokumentálása és szóbeli formában történő prezentálása. A félévközi érdemjegy az írásos dokumentum (max. 70 pont, legalább 50% elérendő) és a szóbeli prezentáció alapján (max. 30 pont, legalább 50% elérendő) kerül megállapításra. Tárgy sikeres teljesítéséhez az elérhető maximális 100 pont 50%-a szükséges.
Short desciption of the subject A tantárgy célja, hogy a hallgatók kis létszámú csapatokban, a polimerekre, illetve azok kompozitjaikra vonatkozó, valós kutatási, tervezési, fejlesztés feladatokat oldjanak meg, akár több tanszék által végzett folyamatos témavezetés mellett. A hallgatók megismerik az adott projekt témára vonatkozó szakirodalmakat és azokat kritikai szempontok alapján elemzik, majd ezt követően a konkrét kutatási, tervezési, fejlesztési feladatokra megoldási javaslatokat fogalmaznak meg. A projekt feladatot valós kísérleti munkával támasztják alá, amely megvalósításához kutatási tervet készítenek el, ami alapján végrehajtják a laboratóriumi munkát. Az elvégzett tevékenységeket és elért eredményeket írásos formában dokumentálják, valamint szóbeli előadás formájában prezentálják.
Full description of the subject TANTÁRGY ADATLAP

Data of the actual term

Tutorials

© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor