MTA-BME Research Group


Education - MSc
Elastomers (BMEGEPTNG12)

Basic data

Code BMEGEPTNG12
Type of education
Type obligatorily eligible
Contact hours 2 / 0 / 1 (lec/sem/lab)
Credit points 4
Closure of the term exam
Responsible of the subject Dr. István Zoltán HALÁSZ
Lecturer(s) Dr. István Zoltán HALÁSZ
Prerequisite
Conditions of accomplishement A tanulási eredmények értékelése egy évközi összegző és egy részteljesítmény mérés, valamint szóbeli vizsga alapján történik. Az első összegző értékelés a tantárgy tudás és képesség típusú kompetenciaelemeinek komplex, írásos értékelési módja zárthelyi dolgozat formájában, amely a szükséges lexikális ismereteket kéri számon a teljesítményértékelés során, a rendelkezésre álló munkaidő 45 perc. A második részteljesítmény értékelés (házi feladat): a tantárgy tudás, képesség, attitűd, valamint önállóság és felelősség típusú kompetenciaelemeinek komplex értékelési módja, melynek megjelenési formája a csoportosan készített házi feladat. A szóbeli vizsgaelem együttesen vizsgálják és mérik fel a hallgatók tudás, képesség, attitűd és autonómia és felelősség típusú kompetenciákkal meghatározott tanulási eredményeit. Ennek megfelelően az egyes összegző értékelések a kijelölt elméleti ismeretanyag elsajítítottságát, valamint a gyakorlaton szerzett ismeretek meglétét és képességek alkalmazását mérik fel. Az értékelés 50%-ban az elméleti ismeretekre, 30%-ban az alkalmazói készségekre, valamint 10-10%-ban a hozzállás és autonómiára, felelősségvállalásra fókuszál. Teljesítésére a vizsgaidőszakbankerül sor. A szóbeli vizsgaelemen 100 pont szerezhető. Minimum 40% elérendő.
Short desciption of the subject A tantárgy célkitűzése, hogy elmélyítse a hallgatók elméleti és gyakorlati ismereteit az elasztomerek anyagismerete és technológiái területén, mind térhálós, mind hőre lágyuló elasztomerek esetén. A hallgatók megismerik az elasztomerek jellemzőit, feldolgozástechnológiáit, valamint ismereteket szereznek a térhálós elasztomerek előállításához nélkülözhetetlen keverékkészítési és vulkanizációs témakörökben. Ismereteket szereznek továbbá a komplex gumitermékek (pl. abroncsok, tömlők, hevederek) területén, valamint a gumitermékek hulladékkezelési, újrahasznosítási lehetőségeiről is.
Full description of the subject TANTÁRGY ADATLAP

Data of the actual term

Test/exam date/result

  • 2020.10.08. 12:15 T200
© 2014 BME Department of Polymer Engineering - Created by: Dr. Romhány Gábor