HUN-REN-BME Kutatócsoport

Önéletrajz | Kutatási terület | Publikációk | Oktatott tárgyak | Témaajánlatok
Tanulmányok / Munkahelyek

2021 - 2024 Rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2012 - 2019 Dékán, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar
2012 - Kutatócsoportvezető, HUN-REN–BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport
2001 - Tanszékvezető (2001-2014 között), egyetemi tanár (2006-tól) Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszék
1999 - 2001 Egyetemi docens, Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépszerkezettani Intézet
1996 - 1999 Egyetemi adjunktus, Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépszerkezettani Intézet
1991 - 1997 Vendégkutató (több alkalommal, összesen 2 év), Universität Kaiserslautern, Institut für Verbundwerkstoffe
1988 - 1996 Egyetemi tanársegéd, Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Gépszerkezettani Intézet
1983 - 1988 Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Géptervezõ Diploma
1978 - 1982 ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Gimnázium

Tudományos fokozatok, címek

2019 MTA rendes tagja
2013 MTA levelező tagja
2005 MTA doktori értekezés: Bazaltszálas hibridkompozitok
2002 Habilitáció, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem: Polimer és polimer kompozit szerkezeti anyagok tönkremeneteli folyamatai
1997 PhD értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem: A károsodási zóna kialakulása és a repedésterjedés erősített polipropilén rendszereknél
1994 Egyetemi doktori értekezés, Budapesti Műszaki Egyetem: Erősített polimerek tönkremenetelének vizsgálata (summa cum laude)

Díjak, elismerések, ösztöndíjak

2022 Magyar Műanyagipari Szövetség, Innovációs Díj
2019 Gépészkar Kiváló Oktatója Díj
2019 Gábor Dénes-díj
2018 Széchenyi-díj
2016 Gépészkar Kiváló Oktatója Díj
2013 Gépipari Tudományos Egyesület, Egyesületi Érem Kitüntetés tudományos társadalmi munkáért
2013 Gépészkar Kiváló Oktatója Díj
2012 Ipolyi Arnold Díj (OTKA)
2012 Charles Simonyi Kutatói Ösztöndíj
2011 Gépipari Tudományos Egyesület, Egyesületi Érem Kitüntetés tudományos társadalmi munkáért
2011 Pro Progressio Alapítvány OTDK Oktatói Ösztöndíj
2011 MTA elnökének és Nemzeti Erőforrás Miniszternek elismerő oklevele a 2011. évi Pro Scientia Aranyérmes diák témavezetésért
2010 MTA levelező tagjelölt
2009 Gépipari Tudományos Egyesület, Egyesületi Érem Kitüntetés a Technika Fejlesztéséért
2006 Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Öveges József ösztöndíj
2005 Oktatási Miniszter elismerő oklevele a 2005 évi Ifjúsági Bolyai díjas témavezetéséért
2005 Pro Progressio Alapítvány Oktatói TDK különdíj
2005 Mestertanár Aranyérem kitüntetés (OTDT)
2004 Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) Ösztöndíj
2003 Oktatási Minisztérium, Széchenyi István Ösztöndíj
2003 TDK Munkáért Emlékplakett
2001 Gépipari Tudományos Egyesület, Műszaki Irodalmi Díj
2000 Oktatási Minisztérium, Széchenyi Professzori Ösztöndíj
1998 Magyar Tudományos Akadémia, Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
1998 Rektori Dicséret

Vezetett pályázatok száma: 68

Témavezetői tevékenység

PhD végzettek: 23

PhD futó: 2

Diploma végzettek: 73

Szakdolgozat végzettek: 49

TDK végzettek: 61

Publikációs statisztika

Összes publikációk száma: 374

Magyar nyelvű publikációk száma: 107

Idegen nyelvű publikációk száma: 267

Q1-es cikkek száma (Scopus szerint): 110

ebből D1-es (Scopus szerint): 36

Q2-es cikkek száma (Scopus szerint): 36

Q3-as cikkek száma (Scopus szerint): 13

Q4-es cikkek száma (Scopus szerint): 23

Impakt faktor: 359.979

Összes független hivatkozások száma: 6549

SCI-s független hivatkozások száma: 4965

h-index: 45

Szakmai, közéleti tevékenység, tagság

2023 - Magyar Tudományos Akadémia, Műszaki Tudományok Osztálya, Osztályelnök-helyettes
2021 - 2024 Magyar Rektori Konferencia tagja
2020 - MTA Felügyelő Testület tagja
2020 - Advanced Industrial and Engineering Polymer Research folyóirat szerkesztőbizottsági tag
2019 - 2021 Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) Felügyelő Bizottság tagja
2017 - 2021 Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) Tudományos Tanács tagja
2015 - 2017 MTA Publikációs Elnöki Bizottság tagja
2014 - 2023 MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Gépszerkezettani Tudományos Bizottság tagja
2014 - MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Anyagtudományi és Technológiai Tudományos Bizottság tagja
2014 - Magyar Anyagtudományi Egyesület elnökségi tagja
2011 - 2017 MTA Doktori Tanács tagja
2011 - 2021 Magyar Műanyagipari Szövetség elnökségi tagja
2010 - 2013 MTA Jelölőbizottság tagja
2010 - Plastics, Rubber and Composites folyóirat szerkesztőbizottsági tagja
2010 - 2021 Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Szakmai Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnökhelyettese
2010 - 2012 Az European Society for Composite Materials titkára
2008 - 2014 MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság elnöke
2008 - 2011 OTKA Gépészet-Kohászat Zsűri elnöke
2008 - 2016 Az European Society for Composite Materials választott tagja
2008 - 2019 A BME Szenátusának választott tagja
2007 - 2013 MTA közgyűlési doktorképviselő
2007 - 2021 Express Polymer Letters szerkesztője
2007 - 2012 Erősített Műanyaggyártók Szövetségének elnöke
2006 - 2010 Gépipari Tudományos Egyesület, Anyagvizsgáló Szakosztály vezetőségi tagja
2005 - 2008 MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Gépszerkezettani Bizottság tagja
2005 - Magyar Mérnökakadémia tagja
2005 - Műanyagipari Szemle folyóirat tudományos szerkesztőbizottságának tagja
2005 - 2014 Műanyag és Gumi folyóirat szerkesztőbizottságának elnöke
2004 - Műanyagipari Mérnökök Nemzetközi Egyesület (SPE) tagja
2002 - MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Szál- és Kompozittechnológiai Tudományos Bizottság tagja, 2005-2008 között a Bizottság titkára
2002 - 2011 MTA Anyagtudományi és Technológiai Komplex Bizottság tagja
1990 - 2022 Gépipari Tudományos Egyesület, Műanyag Szakosztály tagja

Nyelvismeret

1991 Német passziv nyelvismeret
1989 Angol középfokú nyelvvizsga
1984 Orosz alapfokú nyelvvizsga

Család

  Nős, négy gyermek


© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor