HUN-REN-BME Kutatócsoport

Önéletrajz | Kutatási terület | Publikációk | Oktatott tárgyak | Témaajánlatok
Tanulmányok / Munkahelyek

2022 - egyetemi tanár a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechika Tanszéken
2019 - 2022 egyetemi docens a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechika Tanszéken
2009 - 2019 adjunktus a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechika Tanszéken
2008 - 2008 tanársegéd a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Polimertechika Tanszéken
2006 - 2008 ösztöndíjas kutató a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Szerves Kémia és Technológia Tanszéken, Összetett és biopolimer rendszerek technológiája kutatócsoportban
2003 - 2007 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Oláh György Doktori Iskola
1998 - 2003 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki Kar vegyészmérnök szak, gyógyszeripari szakirány, kitüntetéses egyetemi oklevél
1994 - 1998 Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, Szeged speciális kémia tagozat, kitűnő érettségi

Külföldi szakmai tapasztalatok

2018 - H2020 és Horizon Europe pályázatok bírálója
2009 tanulmányút Poznan University of Technology, Poznan, Lengyelország
2008 tanulmányút Indian Institute of Technology, Delhi, India
2006 „Ethics and Sustainable Development Issues in Engineering Education” BEST (Board of European Students of Technology) által szervezett továbbképzés a Madridi Műszaki Egyetemen
2003 „Dermatologie et cosmétologie” ATHENS-kurzus a ParisTech -en, Franciaországban
2003 diplomamunka-írás Socrates-ösztöndíjasként az École Nationale Supérieure de Chimie de Lille, Laboratoire des Procédés d'Elaboration des Revêtements Fonctionnels laboratóriumában, Franciaországban
2002 cserediák a Bécsi Műszaki Egyetemen, Ausztriában
2001 szakmai gyakorlat Szlovéniában a Ljubljanai Egyetem Kémia és Kémiai Technológia Karán az IAESTE (International Association for the Exchange of Students for Technical Experience) szervezésében
2001 „Energy: Challenges for the Third Millennium” – BEST által szervezett nyári egyetem L'Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL) intézetében Nancyban
2000 „The Technology of Beauty – Cosmetic Chemistry – The Way of Development” – BEST által szervezett nyári egyetem Varsói Műszaki Egyetemen

Részvétel projektekben

2022 - 2025 Megnövelt hőállóságú PET csomagolóanyag fejlesztése hulladékhasznosítással (GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00041)
2022 - 2026 Tervezetten újrahasznosítható, nagyteljesítményű szálerősített polimer kompozitok fejlesztése NKFIH projekt (nyilvántartási szám: K142517)
2022 - 2026 Folyami műanyagvándorlás vizsgálata NKFIH projekt (nyilvántartási szám: K143623)
2022 - 2024 Térhálós és fenntartható műszaki polimer alapú szénszállal erősített repülőgépipari kompozitok összehasonlító forgácsolhatósági vizsgálata (SANDY) USA TÉT pályázat (nyilvántartási szám: 2021-1.2.4-TÉT)
2019 - 2022 Multifunkcionális bevonattal értéknövelt polimer rendszerek egylépéses előállítása Ipar 4.0 módszerek felhasználásával első lépésben gépjárműipari célokra és kiterjesztése további piacképes felhasználási területekre (2018-1.3.1-VKE-2018-00011)
2016 - 2020 Égésgátolt polimer kompozitok fejlesztése mérnöki alkalmazásokhoz NKFIH projekt (nyilvántartási szám: K120592)
2016 - 2019 Polimer kompozit termékek előállítása rövid ciklusidejű, automatizált gyártástechnológia segítségével, gépjárműipari alkalmazásokra, különös tekintettel a kompozit elemek komplexitására és újrafeldolgozhatóságára (NVKP_16-1-2016-0046)
2015 - 2018 Multifunkcionális bio-alapú hibridgyanták: Előállításuk, jellemzésük és potenciális alkalmazásuk kompozitokban OTKA projekt (nyilvántartási szám: 114547)
2013 - 2016 Csökkentett adaléktartalmú égésgátolt kompozitok fejlesztése reciklált PET értéknövelése érdekében OTKA projekt (nyilvántartási szám: 109224)
2012 - 2014 Innovatív természetes alapú gyanták fejlesztése repüléstechnikai alkalmazásokhoz (Clean Sky) EU7 projekt (nyilvántartási szám: 298090)
2011 - 2014 Epoxigyanta alapú alakemlékező polimer rendszerek kifejlesztése és vizsgálata OTKA projekt (nyilvántartási szám: 83421)
2010 - 2012 Gyanták, laminátok és ipari nanorészecskék – elvek és felhasználás. Ipari megvalósítás (Clean Sky) EU7 projekt (nyilvántartási szám: 270599)
2009 - 2011 Kontrollált stabilitású polimer nano- és biokompozitok kifejlesztése és ellenőrzött gyártástechnológiája OTKA projekt (nyilvántartási szám: 76346)
2009 - 2011 Nagy sorozatú gyártásra alkalmas, egyszerűen újrahasznosítható polimer kompozit anyag kifejlesztése OTKA projekt (nyilvántartási szám: 75117)
2009 - 2011 Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló technológiák fejlesztése a jövőbeli deponálás elkerülésére (nyilvántartási szám: OM-00278/2008, Jedlik Ányos Program)
2009 - 2010 Polimerek és kompozitjaik újrahasznosítása ipari alkalmazásokhoz (nyilvántartási szám: PL-9/08)
2008 - 2012 Mágneses és ultrahangos válogatási technológia fejlesztése hulladékból előállított nagy tisztaságú másodlagos poliolefinek gyártásához (W2PLASTICS) EU7 projekt (nyilvántartási szám: 212782)
2008 - 2009 Természetes szálerősítésű kompozit szerkezeti anyag kifejlesztése autóipari alkalmazásokhoz Magyar-Indiai TéT pályázat (nyilvántartási szám: IND-7/2006)
2008 - 2011 Közlekedés biztonsági innovációk előkészítése és megvalósítása egy új négyszemélyes kompozit repülőgép prototípusának előállításában (nyilvántartási szám: OM-00168/2008, Jedlik Ányos Program)
2007 - 2010 Innovative sensor-based processing technology of nanostructured multifunctional hybrids and composites (MULTIHYBRIDS) EU6 projekt (http://www.multihybrids.eu/) (nyilvántartási szám: IP 026685-2)
2005 - 2008 Környezetkímélő égésgátló rendszerek új szintézisirányainak és hatásmechanizmusának vizsgálata OTKA projekt (nyilvántartási szám: 49121)
2004 - 2007 Environmentally friendly multifunctional fire retardant polymer hybrids and nanocomposites (NANOFIRE) EU6 projekt (http://www.cdcmp.it/nanofire/) (nyilvántartási szám: IP 026685-2)
2000 - 2003 New surface modified flame retarded polymeric systems to improve safety in transportation and other areas (FLAMERET) EU5 projekt (http://www.bme.hu/flameret/) (nyilvántartási szám: G5RD-CT-1999-00120)

Tudományos fokozatok, címek

2019 Magyar Tudományos Akadémai doktora (DSc)
2019 Műszaki Tudományok tudományterület, Gépészeti tudományág habilitált doktora
2007 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémia és Technológia Tanszék, PhD fokozat summa cum laude minősítéssel (1736-PhD)

Díjak, elismerések, ösztöndíjak

2023 Michelberger Mesterdíj Pomázi Ákos mentorálttal
2022 Gábor Dénes-díj
2022 Dékáni dicséret
2020 Bolyai-plakett
2015 - 2019 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2012 Gépipari Tudományos Egyesület Műszaki Irodalmi Díja
2010 Women Chemists and Innovation konferencia orális előadás díja
2010 6th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers legjobb poszter díja
2009 NKTH IPARJOG - „A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása” pályázat nyertese „Eljárás aminfunkciós foszfortartalmú amidok előállítására és azok alkalmazására égésgátlóként és térhálósítószerként epoxigyantákban” pályázattal
2009 - 2013 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
2009 L’ORÉAL-UNESCO Magyar Ösztöndíj a Nőkért és a Tudományért
2007 Máthé Tibor Innovációs PhD Díj
2006 - 2007 Sumitomo-ösztöndíj
2003 Máthé Tibor Innovációs Diplomamunka Díj
2003 Meisel Tibor-díj
2003 dicséret a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekciójában a „Foszforilezett és foszfinilezett hidroxi-fenolok szelektív előállítása és felhasználása az égésgátlásban” című dolgozattal
2002 - 2003 Köztársasági Ösztöndíj
2001 - 2002 Köztársasági Ösztöndíj
2001 - 2002 Vegyészmérnöki Kari Ösztöndíj
2001 I. díj Tudományos Diákköri Konferencia Vegyészmérnöki Kar Technológia Szekciójában „Foszforilezett és foszfinilezett hidroxi-fenolok szelektív előállítása és felhasználása az égésgátlásban” című dolgozattal
2000 - 2001 Köztársasági Ösztöndíj
2000 I. díj Tudományos Diákköri Konferencia angol nyelvi szekciójában a „The Inside Story of Lipsticks” című dolgozattal
1999 Horvai György tudományos rektorhelyettes különdíja a Tudományos Diákköri Konferencia angol nyelvi szekciójában „The Science of Making Wine” című dolgozattal

Vezetett pályázatok száma: 6

Témavezetői tevékenység

PhD végzettek: 3

PhD futó: 1

Diploma végzettek: 17

Szakdolgozat végzettek: 20

TDK végzettek: 14

Publikációs statisztika

Összes publikációk száma: 107

Magyar nyelvű publikációk száma: 15

Idegen nyelvű publikációk száma: 92

Q1-es cikkek száma (Scopus szerint): 42

ebből D1-es (Scopus szerint): 19

Q2-es cikkek száma (Scopus szerint): 11

Q3-as cikkek száma (Scopus szerint): 8

Q4-es cikkek száma (Scopus szerint): 0

Impakt faktor: 167.067

Összes független hivatkozások száma: 1480

SCI-s független hivatkozások száma: 1224

h-index: 24

Szakmai, közéleti tevékenység, tagság

2023 - MTA Nők a Kutatói Életpályán Elnöki Bizottság tagja
2023 - Magyar Műanyagipari Szövetség felsőoktatás és ipar kapcsolatáért felelős alelnök
2022 - Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács tagja
2021 - Fiatal Kutatók Akadémiája tagja
2021 - Magyar Műanyagipari Szövetség felsőoktatás és ipar kapcsolatáért felelős elnökségi tagja
2021 - Gépészmérnöki Kari GEP (Gender Equality Plan) felelős
2021 - BME Tehetségsegítő Tanács tagja
2021 19th Fire Retardant Polymeric Materials konferencia helyi szervezőbizottságának elnöke
2019 - 2024 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj tudományterületi Kollégiumának szakértője
2010 14th European Conference on Composite Materials, Budapest, 2010.06.07 – 10., konferencia helyi szervezőbizottságának tagja, (http://eccm14.pt.bme.hu/)
2008 - MTA Szál- és Kompozittechnológiai Bizottság (köztestületi azonosító: 18091)
2008 - eXPRESS Polymer Letters Executive Editorial Board tag
2005 8th International Symposium on Polymers for Advanced Technologies, Budapest, 2005.09.13 – 16. - konferencia helyi szervezőbizottságának tagja, (http://www.bme.hu/pat2005/)
2002 2nd International Conference on Polymer Modification, Degradation and Stabilisation (MoDeSt), Budapest, 2002.06.30 – 07.04. - konferencia helyi szervezőbizottságának tagja, (http://www.bme.hu/modest/)
2001 - 2003 részvétel az IAESTE - Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete Vegyészmérnöki Kari Helyi Bizottságának a munkájában

Nyelvismeret

2007 középfokú C típusú nyelvvizsga spanyol nyelvből (anyakönyvi szám: CF060-43685, bizonyítványszám: 921142)
2005 felsőfokú C típusú nyelvvizsga német nyelvből (anyakönyvi szám: A 813265, bizonyítványszám: 676682)
2003 felsőfokú C típusú nyelvvizsga angol nyelvből (anyakönyvi szám: A 364167, bizonyítványszám: 279560)
2003 középfokú C típusú nyelvvizsga francia nyelvből (anyakönyvi szám: A 370269, bizonyítványszám: 327295)
1996 középfokú C típusú nyelvvizsga szerb nyelvből (bizonyítványszám: 11911)


© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor