HUN-REN-BME Kutatócsoport

Fröccsönthető polipropilén alapú tapadásközvetítő kompozitok fejlesztése járműtechnológiai alkalmazásokhoz

Pályázati azonosító:
NVKP_16-1-2016-0038
Támogató:
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH)
Futamidő:
2016. december 1. - 2019. augusztus 31.
Témavezető (BME):
Dr. Kovács József Gábor
Dr. Suplicz András
Résztvevő kutatók (BME):
Dr. Kovács József Gábor
Dr. Suplicz András
Dr. Szabó Ferenc
Dr. Zink Béla
Dr. Török Dániel
Boros Róbert
Dr. Romhány Gábor
Dr. Szűcs András
Dr. Tábi Tamás
Konzorciumi partnerek (BME):
Richard Fritz kft.
Data-Press Informatikai Szolgáltató kft.
Óbudai Egyetem

Pályázat összefoglalója

A projektben olyan autóablakok gyártás- és anyagtechnológiai fejlesztése a cél, amely az üvegre fröccsöntési folyamat fejlesztésén keresztül biztosítják a hibamentes, tartós és gyorsan kivitelezhető jó minőségű termékeket. A célok eléréséhez szükséges olyan anyagtudományi fejlesztés, amely lehetővé teszi az egyenletes zsugorodás kialakítását fröccsöntött termékek esetében. A projektben szimulációs fejlesztéseket is végrehajtunk a szegregációs folyamatok kezeléséhez, hogy a számításokat pontosabbá tegyük.

Pályázat eredményei

1. munkaszakasz
2016. december 1. - 2018. november 30.
A beszámolási időszak alatt sikerült több különböző üveggyönggyel töltött kompozit anyagot előállítanunk, amelyek széleskörű vizsgálatával kimutattuk a töltőanyagok jellemzői, a szegregáció és a zsugorodás közötti összefüggéseket. A kapcsolatokat matematikai modellekkel írtuk le. A vizsgálatokhoz speciális, szenzorozott fröccsöntő szerszámokat alkalmaztunk. Kidolgoztunk új szimulációs anyagmodelleket és szimulációs eljárásokat, amellyel az autóipari üveg és a ráfröccsöntött keret elválása kimutathatóvá vált. Továbbá kidolgoztunk egy módszert, amellyel az üveggyöngyök szegregációjának hatását is figyelembe veszi a szimulációs szoftver.
Kompozit anyagok fejlesztése, leíró modellek és szimulációs módszerek kidolgozása

2. munkaszakasz
2018. december 1. - 2019. augusztus 31.
A pályázat 2. munkaszakaszában véglegesítettük és validáltuk az általunk kidolgozott szimulációs eljárásokat, amelyekkel a kompozit anyagokban, fröccsöntés során lezajló szegregációs folyamatokat modellezni tudjuk. Ezzel pontosabbá tettük az eddigi szimulációs számításokat, így a valós folyamatokat nagyobb pontossággal lekövetve a fröccsöntött termékek lokális zsugorodása és vetemedése is biztosabban előrejelezhetővé vált. Emellett a konzorciumi partnereknél az általunk kidolgozott alapanyag receptúra felhasználásával ipari fröccsöntő szerszámon kísérleti fröccsöntéseket végeztünk egy kidolgozott kísérletterv alapján, amelyből a termékek vetemedése és a fröccsöntési paraméterek közötti összefüggéseket is feltártuk.
Szegregációs folamatokat leíró modellek és szimulációs módszerek kidolgozása; fröccsöntési kísérletekPályázat támogatásával megjelent közlemények


 1. Suplicz A., Boros R., Semperger O. V.: Investigation of the interfacial adhesion of glass bead-filled multicomponent injection moulded composites. in '12th Hungarian Conference on Materials Science Balatonkenese, Magyarország. 2019.10.13-209.10.15,7 (2020)
 2. Fris D. R., Szabó F.: Modelling of segregation during injection moulding. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 903, 012022/1-012022/8 (2020) doi:10.1088/1757-899X/903/1/012022
 3. Fris D. R., Szabó F.: Hálófinomítási eljárás fejlesztése fröccsöntési szimulációs alkalmazásokhoz. in 'XXVIII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia – OGÉT 2020 Online, . 2020.04.25.-2020.04.26,57-60 (2020)
 4. Tari G., Szabó F., Suplicz A.: Áramlási egyenetlenségek valós idejű elemzése fröccsöntő szerszámban. Polimerek, 5, 424-428 (2019)
 5. Tomin M., Szabó F.: Fröccsöntés szimulációs szoftver vetemedésszámítási algoritmusainak pontosítása. Polimerek, 5, 424-428 (2019)
 6. Semperger O. V., Suplicz A.: Titán-dioxid hatása az in-situ polimerizációval előállított poliamid 6 minták tulajdonságaira. in 'XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia OGÉT 2019 Nagyvárad, Románia. 2019.04.25.-2019.04.28,472-475. (2019)
 7. Szabó F.: Többfészkes fröccsöntő szerszámok kitöltési szimulációjának továbbfejlesztése. in 'XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Nagyvárad, Románia. 2019.04.25-28.,512-515 (2019)
 8. Suplicz A., Semperger O. V., Kovács J. G.: Modeling the Thermal Conductivity Inhomogeneities of Injection-Molded Particle-Filled Composites, Caused by Segregation. Polymers, 11, 1691/1-1691/12 (2019) 10.3390/polym11101691 IF=3.426 Q1
 9. Török D., Kovács J. G.: Effects of Dynamic Mixers on the Color Homogeneity and the Process in Injection Molding. Polymer Engineering and Science, 59, 189-195 (2019) 10.1002/pen.25026 IF=1.917 Q2
 10. Boros R., Kovács J. G.: Fröccsprégelő technológia vizsgálata. in 'OGÉT 2019 XXVII. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Nagyvárad, Románia. 2019-04-25,59-62 (2019)
 11. Boros R., Kovács J. G.: Ráfröccsöntés 3D nyomtatott prototípus szerszámba. in 'OGÉT 2018: XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Marosvásárhely. 2018.04.26-2018.04.29, (2018)
 12. Török D., Suplicz A., Kovács J. G.: Mérési módszer fejlesztése a fröccsöntött, kompozit termékekben létrejövő szegregáció mérésére. in 'XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia: 26th International Conference on Mechanical Engineering Marosvásárhely, Románia. 2018.04.26-2018.04.29.,512-515 (2018)
 13. Zink B., Szabó F., Kovács J. G.: Fröccsöntött termékek vetemedésének csökkentése üveggyönggyel. in 'XXVI. Nemzetközi Gépészeti Konferencia: 26th International Conference on Mechanical Engineering Marosvásárhely, Románia. 2018.04.26-2018.04.29.,537-540 (2018)
 14. Romhány G., Kovács N. K., Suplicz A.: Egymásra fröccsöntött merev-merev polimerek közt létrejövő tapadásszilárdság mérésére alkalmas vizsgálati módszer kifejlesztése. Polimerek, 4, 244-247 (2018)
 15. Szabó F., Suplicz A.: Kitöltési egyenetlenségek fröccsöntésszimulációs vizsgálata. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,368-371 (2017)
 16. Kovács J. G., Boros R.: Fröccsöntött termékek töltőanyagának szegregációja. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,231-234 (2017)
 17. Boros R., Kovács J. G.: Hidegcsatornás fröccsöntő szerszám kitöltésvizsgálata. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,95-98 (2017)
 18. Suplicz A., Szabó F.: Poliamid 6 mátrixú, hővezető hibrid kompozit fejlesztése. in 'OGÉT 2017: XXV. Nemzetközi Gépészeti Konferencia Kolozsvár, Románia. 2017.04.27-2017.04.30.,364-367 (2017)

© 2014 BME Polimertechnika Tanszék - Készítette: Dr. Romhány Gábor